Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

 • Slovenská národná knižnica - Novinky z produkcie Diár 2019
 • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK
 • Pierko zo stratených krídiel
 • Slovenská národná knižnica - Novinky v Katalógu Digitálnej knižnice SNK


Ohlásené knihy - 2018

2019|2018  |  2017  |  2016  |  2015 |  2014  |  2013 |  2012  |  2011 |  2010 Ohlásené knihy

Vážený návštevník, výsledky vyhľadávania v zozname ohlásených kníh si môžete filtrovať nastavením stĺpcov na zobrazenie, ktoré sú zároveň kategóriami vyhľadávania (Názov vydavateľa, Rok vydania a i.)

NázovAutoriMiesto vydaniaNázov vydavateľaRok vydaniaDátum zápisuISBNVydanieVäzba
Načítavanie údajov zo servera ...

Spýtajte sa knižnice

Služba Spýtajte sa knižnice - Ask a library umožňuje čitateľovi výber knižnice, ktorej chce poslať svoju otázku s vedomím, že bude vybavená na základe presne stanovených pravidiel a podmienok.

logo 5

Ak chcete využiť túto službu je potrebné vyplniť kontaktný formulár na portáli spytajtesakniznice.sk 

 

Na portáli tejto služby, dostupnom na adrese www.spytajtesakniznice.sk, si môžete vybrať knižnicu, ktorej pošlete svoju otázku.

Ak chcete položiť otázku Slovenskej národnej knižnici, na stránke ktorej sa nachádzate, pri vyhľadávaní kliknite na:

 • podľa vednej disciplíny: archívnictvo, biografia, digitalizácia, ISBN, knihovníctvo, literatúra, medicína, múzejníctvo
 • podľa mesta: Martin

letak spytajte sa kniznice

Pokyny pre knižnice poskytujúce službu Spýtajte sa knižnice

Spoločný názov a logo služby:
Ak knižnica už službu poskytuje, ale pod iným názvom, zmení názov služby na Spýtajte sa knižnice Ak knižnica službu iba zavádza, použije názov Spýtajte sa knižnice.

Knižnica použije spoločné logo tejto služby (farebné varianty loga na stiahnutie nižšie) - 2 možnosti umiestnenia:

1. Logo na hlavnej webovej stránke - Knižnica umiestni zvolené logo s názvom služby na svojej domovskej webovej stránke. Po kliknití na logo sa objaví www formulár. Príklad: http://www.skn.sk

2. Názov služby na hlavnej webovej stránke - Knižnica umiestni názov služby na hlavnej webovej stránke. Po kliknití na názov sa logo s názvom služby objaví až na stránke s www formulárom. Príklad: http://www.snk.sk

Organizácia služby v knižnici: otázka prichádza na adresu koordinátora tejto služby v knižnici. Ak koordinátor je dlhšiu dobu neprítomný, službu treba presmerovať na inú osobu. Otázka môže prichádzať aj na adresu knižnice, ku ktorej majú prístup určení pracovníci.

LOGÁ SLUŽBY Spýtajte sa knižnice NA STIAHNUTIE

logo 1 logo 1 ang logo 7  logo 7 ang 
logo 2 logo 2 ang  logo 8  logo 8 ang
 logo 3  logo 3 ang  logo 9  logo 9 ang
 logo 4  logo 4 ang  logo 10  logo 10 ang
 logo 5  logo 5 ang  logo 12  logo 12 ang
 logo 6  logo 6 ang  logo 13  logo 13 ang

 

FAQ - Často kladené otázky

Služba FAQ (Frequently Asked Questions) znamená Často kladené otázky. Sú to otázky, ktoré najčastejšie dostávame prostredníctvom elektronickej pošty.

TÉMY

 • Čitateľský preukaz, výpožičný proces
 • Predlžovanie výpožičnej lehoty
 • Medziknižničná výpožičná služba
 • Rešeršné služby
 • Ako sa prihlásiť do katalógu SNK?
 • Kde nájdem pomoc pri vyhľadávaní a objednaní si publikácie?

ČITATEĽSKÝ PREUKAZ, VÝPOŽIČNÝ PROCES

Chcem sa prihlásiť za čitateľa Slovenskej národnej knižnice. Môžem tak urobiť aj cez internet, keď vám pošlem svoje osobné údaje?

Nie. Za čitateľa Slovenskej národnej knižnice sa môžete prihlásiť len osobne, počas Vašej osobnej prítomnosti v knižnici.

Aké doklady potrebujem, keď sa chcem prihlásiť za čitateľa? Môžem použiť aj pas?

Potrebujete iba občiansky preukaz. Pas ako preukaz totožnosti akceptujeme len u zahraničných používateľov. Za vydanie čitateľského preukazu sa platí poplatok v hodnote 4 €. Študenti a nezamestnaní majú menší poplatok (2 €), musia však predložiť aj index alebo potvrdenie o evidencii na úrade práce.

Môžem použiť čitateľský preukaz svojho syna, keď mi nechá splnomocnenie?

Čitateľský preukaz je neprenosný. Z toho vyplýva, že nemôžte použiť čitateľský preukaz inej osoby, musíte si vybaviť vlastný čitateľský preukaz.

Čo to znamená, že dokument sa požičiava len prezenčne?

Prezenčná výpožička znamená, že literatúru môžete študovať len v študovni, nepožičiava sa domov.

Požičiavate aj diplomové práce?

Slovenská národná knižnica vo svojich fondoch diplomové práce nemá. Nájdete ich v knižnici tej fakulty, na ktorej boli vypracované a obhájené.
Výnimkou sú diplomové práce z knihovníctva, ktoré však požičiavame len prezenčne do študovne. Keďže ich máme len v 1 výtlačku, na výpožičku je potrebný súhlas riaditeľky odboru Správa depozitu.

Ako si môžem požičať normy?

Normy bežného a predchádzajúceho roku sa nachádzajú v univerzálnej študovni, kde si ich môžete vypožičať na prezenčné štúdium. Staršie normy si môžete vypožičať z depozitu ako iné dokumenty, avšak iba na prezenčné štúdium. Ako signatúru uveďte číslo normy.

PREDLŽOVANIE VÝPOŽIČNEJ LEHOTY

Ako si môžem cez internet predĺžiť výpožičnú lehotu?

Prihláste sa na adrese: www.kis3g.sk 
Kliknite na: Slovenská národná knižnica
Zadajte svoje identifikačné údaje: ID (čiarový kód z čitateľského preukazu),
Heslo (dátum narodenia, iniciály priezviska a mena, číslo 1), napr.: 800101KA1, odošlite.
V zozname Požičané exempláre v kolónke Zvoľte pre predĺženie označte knihu, ktorej výpožičku chcete predĺžiť.
Kliknite na Obnoviť.
Zobrazí sa Zoznam exemplárov na predĺženie s novou výpožičnou lehotou.

Kedy treba predĺžiť výpožičnú lehotu?

Predlžuje sa pred stanoveným dátumom vrátenia. V opačnom prípade sa za každý deň po tomto dátume platí poplatok 0,10 €.

Je možné požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty aj telefonicky?

Áno, na telefónnom čísle: 043/2451 125.
O predĺženie možno požiadať aj elektronickou poštou na adrese: sluzby@snk.sk  

Kedy je predĺženie výpožičnej lehoty neúspešné?

Môže ísť o tieto príčiny:

 • neplatný čitateľský preukaz (treba sa preregistrovať)
 • čitateľský preukaz je síce v okamihu predlžovania ešte platný, ale nová výpožičná lehota prekročí dobu jeho platnosti
 • prekročený stanovený počet predĺžení
 • kniha je žiadaná (rezervovaná) iným čitateľom

MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA

Čo môžem žiadať cez medziknižničnú výpožičnú službu?

Cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) môžete žiadať knihy, ktoré Slovenská národná knižnica nemá. Vtedy Vám ich požičiame z inej slovenskej knižnice, prípadne i zo zahraničia. Musíte byť čitateľom našej knižnice a bezpodmienečne musíte dodržať výpožičnú lehotu.

Kniha, ktorú potrebujem, je práve požičaná. Môžete mi zabezpečiť jej výpožičku cez MVS?

Prostredníctvom MVS sa požičiavajú len knihy, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, nie knihy, prípadne sú stratené, nie knihy, ktoré sú požičané.

Ktoré slovenské knižnice poskytujú medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu?

Na Slovensku sú to 4 knižnice:

 • Slovenská národná knižnica v Martine (pre vlastných čitateľov a knižnice stredného a východného Slovenska)
 • Univerzitná knižnica v Bratislave (pre Bratislavu a západné Slovensko)
 • Centrum VTI SR v Bratislave (pre technickú literatúru)
 • Ústredná knižnica SAV (pre ústavy SAV)

Výpožičky zo zahraničia však môžu robiť aj všetky vedecké a akademické knižnice, ak na to majú finančné prostriedky.

Kde nájdem pracovisko MVS?

Pracovisko MVS sa nachádza v priestoroch požičovne SNK, oproti výpožičnému pultu.
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 8,00 – 16,00 hod.

Po uvedenom čase a v sobotu sa obráťte na výpožičnú službu pri výpožičnom pulte.

REŠERŠNÉ SLUŽBY

Kde si môžem zadať požiadavku na rešerš?

Požiadavku na rešerš je možné si zadať niekoľkými spôsobmi:

Ako dlho trvá vypracovanie rešerše?

Pokiaľ si používateľ zadá požiadavku osobne v SNK, rešerš je vypracovaná na počkanie.
Pokiaľ si používateľ zadá požiadavku telefonicky alebo on-line, je zaradená do poradia. Čakacia doba sa mení v závislosti od množstva požiadaviek. Pohybuje sa od 1 týždňa do 2 mesiacov.

Kedy mi vypracujú rešerš v SNK?

Rešerše sa v Slovenskej národnej knižnici vypracovávajú v čase od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00 hod. okrem štátnych sviatkov.

Aké zdroje sa využívajú pre vypracovanie rešerše?

Zdroje na vypracovanie rešerše sa používajú podľa zadaných kritérií na rešerš. Najčastejšie sa využívajú tieto zdroje:
1. on-line katalóg Slovenskej národnej knižnice - http://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=snk 
2. portál Slovenská knižnica - www.kis3g.sk 
3. on-line katalóg Českej národní knihovny - www.nkp.cz 
4. on-line katalóg British Library - www.bl.uk 
5. on-line katalóg Library of Congress - www.loc.gov 
6. všetky licencované zdroje 
7. ostatné voľne prístupné zdroje a iné.

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO KATALÓGU SNK

1. on line katalóg SNK - v ľavom hornom rohu vyplňte:
2. ID používateľa, t. z. číslo čitateľského preukazu = číslo čiarového kódu
3. heslo, ktoré používateľ získa pri registrácii

KDE NÁJDEM POMOC PRI VYHĽADÁVANÍ A OBJEDNÁVANÍ SI PUBLIKÁCIE?

Pomoc pri vyhľadávaní a objednávaní si publikácie nájdete na adrese: https://www.kis3g.sk/pomoc.html#4 


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

December 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva odbornú verejnosť na odborný seminár Koordinačná rada [...]
Dátum :  04 12 2018
5
6
7
8
9
10
11
12
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Cyklus vzdelávacích podujatí venovaný vybraným kapitolám a osobnostiam slovenskej literatúry [...]
Dátum :  12 12 2018
13
14
15
16
17
18
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Komponovaný vianočný program z poézie slovenského básnika Milana Rúfusa, ktorý by v [...]
Dátum :  18 12 2018
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo