Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Voľne prístupné EIZ - rôzne odbory

Voľne prístupné EIZ z rôznych vedných odborov / Open Access Electronic Information Resources - Various Field of Study 

Prehľad špecializovaných databáz s open access, ktoré sú zamerané na konkrétny vedný odbor*

* biológia, chémia, matematika, medicína, prírodné vedy, knižnično-informačné vedy, reštaurovanie a konzervovanie, spoločenské a humanitné vedy, pedagogika a vzdelávanie, právo, šport.

Pre vstup do konkrétnej databázy, kliknite na logo alebo názov databázy. Informácie sa následne zobrazia v novom okne prehliadača.

An overview of free-access electronic information resources (EIR) databases specialized in a particular discipline*

* Biology, Chemistry, Mathematics, Medicine, Natural Science, Library and Information Science, Restoration and Conservation, Social Sciences, Pedagogy and Education, Law, Sport.

For each database, we also provide a brief feature in Slovak and a direct link for entering the database. 

Biológia / Biology

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
Wiley logo  Wiley Open Access 
John Wiley & Sons
POPIS: časopisy z mnohých výskumných odborov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
plos logo Public Library of Science POPIS: elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: články
Plný text
biolib logo BioLib 

POPIS: medzinárodná encyklopédia rastlín, hub a živočíchov je nekomerčný vzdelávací projekt určený odborníkom a verejnosti
JAZYK: čeština
DOKUMENTY: články, fotogaléria, slovník, databáza odkazov

Plný text
BioMed Central logo Bio Med Central / Springer

POPIS: prístup k 287 plnotextovým recenzovaným časopisom z oblasti biológie, biomedicíny a medicíny
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
BioOne logo / BioOne

POPIS: časopisy zamerané na biologické, ekologické a environmentálne vedy. Otvorené časopisy - označené 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
biotrin logo Biotrin POPIS: informácie o modernej biotechnológii a GMO. Stránka obsahuje výukové videoprogramy pre biológiu pre školy, online bulletin „Svět biotechnologií" a odkazy na ďalšie odborné volné zdroje na internete
JAZYK: čeština
DOKUMENTY: články, knihy, učebné texty
Plný text
TSBR logo Terminologický slovník biológie rastlín / Katedra botaniky a genetiky FPV UKF Nitra POPIS: obsahuje ↑ 4,9 tis. pojmov a hesiel z cytológie a všeobecnej botaniky. Pridávané budú pojmy zo systematickej botaniky, fyziológie a ekológie rastlín. Súčasťou slovníka sú i obrázky a ilustrácie.
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: slovník
Plný text

Chémia / Chemistry

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
ABC-Chemistry ABC Chemistry POPIS: prehľad voľne dostupných chemických časopisov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
Chemistry central logo  Chemistry Central 
/ Springer
POPIS: odborné recenzované časopisy z oblasti výskumu v chémii 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
chwd logo Chemistry Webercises Directory
/ John Wiley and Sons, Inc., Publishers
POPIS: stránka ponúka odkazy roztriedené do 12 sekcií - zahrňujú vybrané www chemické zdroje, týkajúce sa vlastností a zlúčenín a prvkov, chemické adresáre, výukové zdroje, internetové vyhľadávače a zdroje pre špeciálne témy

JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: odkazy na www stránky chemických zdrojov

Plný text
chemweb logo CHemWeb / ChemIndustry.com Inc. POPIS: prístup k vybraným článkom z časopisov od vydavateľov Wiley, Elsevier a Springer zo všetkých pododborov chémie. Prístup je možný po registrácií, ktorá je bezplatná
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: články
Plný text
Wiley logo Wiley Open Access 
John Wiley & Sons
POPIS: časopisy z rôznych výskumných odborov 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopis
Plný text
logo chemical science / The Royal Society of Chemistry POPIS: voľne dostupný chemický časopis vydávaný od roku 2015
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text

 

Matematika / Mathematics

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
logo bowm Biographies of Women Mathematicians

/ Agnes Scott College

POPIS: slovník je zameraný na životopisy žien, ktoré pôsobili ako vedecké alebo výskumné pracovníčky na poli matematiky. Slovník je súčasťou projektu študentov matematiky na Agnes Scott College v Atlante
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: slovník obsahuje životopisné eseje a komentáre
Plný text 
logo bulletin mathematique ssm Bulletin Mathématique POPIS: plné texty časopisu Bulletin Mathématique
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
logo cifrikova matematika Cifrikova matematika

/ Cifrikův web

POPIS: vybrané seminárne práce z matematiky študenta UK PedF Praha
JAZYK: čeština
DOKUMENTY: seminárne práce a príklady
Plný text
dml-cz logo DML - CZ 
/ Institute of Mathematics CAS
POPIS: Matematické časopisy, zborníky a knihy, ktoré vychádzali na území Čiech 
JAZYK: čeština a angličtina 
DOKUMENTY: knihy, časopisy, zborníky
Plný text
logo eccc ECCC - Electronic Colloquium on Computational Complexity POPIS: ECCC je online časopis pre rýchlejšiu a rozsiahlejšiu interakciu medzi technikmi a výskumníkmi, ktorí sa zaoberajú teóriou zložitosti, ako odvetvie teórie počítania v informatike a matematike

JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis

Plný text

EMIS logo

EMIS
/ European Mathematical Information Service
POPIS: elektronická knižnica matematiky obsahuje zborníky; elektronické knihy a viac ako 100 časopisov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: knihy, časopisy, zborníky
Plný text
logo hmb Historical Math Monographs POPIS: zbierka se skladá z 456 monografií, 42 dizertácií a 576 knih o matematike
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: monografie, dizertácie, knihy
Plný text
logo jgaa / Journal of Graph Algorithms and Applications POPIS: časopis špecializovaný na oblasť analýzy, designu, implementácie a využitie grafových algoritmov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
logo jis / Journal of Integer Sequences POPIS: časopis sa zameriava na oblasť celočíselných postupností
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
logo mpie Mathematical Problems in Engineering / Hindawi Publishing Corporation POPIS: časopis publikuje články, ktoré sa týkajú využitia matematického aparátu vo všetkých oblastiach strojárenstva – najmä v letectve, bioinžinierstve, výpočtovej technike, elektrotechnike a mechanike
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
logo dmv Mathematik.de / Deutsche Mathematiker-Vereinigung POPIS: brána k najrôznejším matematickým zdrojom Matematického inštitútu v Berlíne
JAZYK: nemčina
DOKUMENTY: slovník a iné rôzne dokumenty
Plný text
logo nyjm New York Journal of Mathematics POPIS: voľne dostupný plnotextový elektronický časopis z odboru matematiky
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
logo omt / Online Mathematics Textbooks POPIS: voľne dostupné učebnice matematiky online
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: učebnice
Plný text

 

Medicína / Medicine

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
BioMed Central logo Bio Med Central 
/ Springer
POPIS: prístup k 287 plnotextovým recenzovaným časopisom z oblasti biológie, biomedicíny a medicíny 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
bmj-journals logo BMJ / BMJ POPIS: 16 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva BMJ z oblasti medicíny Plný text
FMI logo FMI / Free Medical Information POPIS: plnotextová databáza medicínskych kníh, časopisov a štatistických informácií
JAZYK: angličtina a iné
DOKUMENTY: knihy, časopisy
Plný text
lofo freebooks4doctors / Flying Publisher
POPIS: takmer 400 plnotextových kníh z oblasti medicíny
JAZYK: najmä angličtina; ale aj iné jazyky
DOKUMENTY: knihy
Plný text
omo logo Oxford Medicine Online / Oxford University Press POPIS: viac ako 1000 lekárskych titulov z celého sveta, z ktorých niektoré obsahujú videá pre lepšie učenie a prax
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: knihy, články, videá
Plný text
plos logo Public Library of Science POPIS: elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: články
Plný text
PMC logo PMC / U.S. National Library of Medicine POPIS: časopisy z oblasti biomedicíny a vied o živej prírode
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text 
logo who Reproductive health / World Health Organization POPIS: databáza obsahuje približne 400 plnotextových publikácií o rôznych aspektoch sexuálneho a reprodukčného zdravia
JAZYK: angličtina a iné
DOKUMENTY: knihy
Plný text 
Wiley logo Wiley Open Access
John Wiley & Sons
POPIS: časopisy z rôznych výskumných odborov 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
ise 2 Zborníky konferencií ISE 
/ ISCE
POPIS: zbierka zborníkov z výročných kongresov (digitalizované a publikované online SNK) - zahŕňa materiály z konferencií na tému elektrokardiológia od r. 1959
JAZYK: najmä angličtina; ale aj iné jazyky
DOKUMENTY: zborníky konferencií ISE (International Society of Electrocardiology) a ISCE (International Society for Computerized Electrocardiology)
Plný text

 

Prírodné vedy / Natural Science

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
GeoRef Logo GeoRef 
American Geosciences Institute
POPIS: poskytuje prístup k zoznamu odkazov na plnotextové odborné články v časopisoch zameraných na tému súvisiacu s planétou Zem
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
Geobibline Geografická bibliografie ČR POPIS: obsahuje špecializované dokumenty českých / zahraničných autorov, ktoré sa venujú českým geografickým reáliám (od r. 1510 po súčasnosť)
JAZYK: najmä čeština
DOKUMENTY: knihy, kartografické dokumenty, seriály, články, zborníky, e-dokumenty, vysokoškolské kvalifikačné práce
Plný text
plos logo Public Library of Science POPIS: elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: články
Plný text
greenfile logo GreenFile / Ebsco Industries POPIS: databáza poskytuje vedecké, vládne a všeobecné dokumenty týkajúce sa vplyvov jednotlivcov, firiem a vlád na životné prostredie a ako minimalizovať negatívne vplyvy
JAZYK: najmä angličtina; ale aj všetky svetové jazyky
DOKUMENTY: články a časopisy
Plný text
SPACE 40 logo Space 40 POPIS: databáza obsahuje prehľad všetkých úspešných kozmických štartov od roku 1957 do roku 2012, vrátane opisu jednotlivých družíc a sond a stručného prehľadu astronautov, kozmodrómov, nosných rakiet, projektov či nehôd 
JAZYK: čeština
DOKUMENTY: zoznamy
Plný text 

 

Knižnično-informačné vedy / Library and Information Science

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
 snk logo 
Časopis Knižnica
Časopis Knižnica 
/ Slovenská národná knižnica
POPIS: Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok 
JAZYK: slovenčina 
DOKUMENTY: články
Plný text
itlib logo
ITlib Informačné technológie a knižnice
ITlib 
/ Centrum vedecko - technických informácií SR
POPIS: vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov 
JAZYK: slovenčina 
DOKUMENTY: články
Plný text
SLLKInfoMedLib InfoMedLib 
/ Národné centrum zdravotníckych informácií
POPIS: prináša príspevky z oblasti knižničnej štatistiky, informačných technológií, knižnično – informačnej a vzdelávacej činnosti 
JAZYK: slovenčina 
DOKUMENTY: články
Plný text

sak logo

Bulletin SAK

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc 
/ Slovenská asociácia knižníc 
POPIS: všetko z oblasti knihovníckych noviniek 
JAZYK: slovenčina 
DOKUMENTY: články
Plný text

Knihovna logo 

Knihovna / Národná knižnica ČR POPIS: časopis vydávaný Knihovníckym inštitútom Národnej knižnice ČR. Prináša teoretické štúdie z odboru knihovníctva, informuje o úspešných projektoch českých a zahraničných knižníc
JAZYK: čeština, slovenčina
DOKUMENTY: články
Plný text

Knihovna plus logo

Knihovna plus / Národná knižnica ČR POPIS: časopis vydávaný Knihovníckym inštitútom Národnej knižnice ČR. Časopis prinášajúci správy z konferencií, seminárov a ďalších knihovníckych udalostiach
JAZYK: čeština, slovenčina
DOKUMENTY: články
Plný text
logo Proinflow ProInflow / Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno POPIS: Odborný recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na oblasť informačných vied.
JAZYK: čeština, angličtina
DOKUMENTY: články
Plný text

 

Reštaurovanie a konzervovanie / Restoration and conservation

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
ICfSotPaRoCP logo International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property POPIS: databáza dokumentov z konferencií z Lisabonu (2011), Melbourne (2014) a z Kodane (2017)
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: články z konferencií
Plný text
CSiCH logo Conservation Science in Cultural Heritage POPIS: časopis obsahuje články najmä z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
JAIC logo Journal of the American Institute for Conservation / Taylor & Francis POPIS: časopis uverejňuje odborné štúdie, výskumné práce a diskusie týkajúce sa širokej oblasti ochrany a uchovania historických a kultúrnych diel
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
ENCoRE logo European Network for Conservation-Restoration Education POPIS: ENCoRE je sieťová organizácia vysokých škôl v oblasti ochrany a obnovy s hlavným cieľom podporiť výskum a vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: rôzne dokumenty
Plný text
CeROArt CeROArt POPIS: časopis o otázkach ochrany, výstavy a reštaurovania umeleckých diel
JAZYK: angličtina a francúzština
DOKUMENTY: časopis
Plný text
IPN logo International Preservation NewsInternational Preservation News / IFLA POPIS: Medzinárodné správy o konzervovaní sprístupňujú dokumenty o ochranných aktivitách a udalostiach, ktoré podporujú snahy o zachovanie materiálov vo svetových knižniciach a archívoch
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: správy
Plný text
JoCaMS logo The Journal of Conservation and Museum Studies POPIS: časopis sa venuje najmä výskumu v oblasti ochrany múzejných zbierok a výstav, štúdií artefaktov, reštaurovania, múzejných štúdií
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
IoC logo Institute of Conservation POPIS: časopis rozvíja vedomosti a vzdelávanie v ochrane hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a podporuje profesionalitu konzervátorov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text

 

Spoločenské a humanitné vedy / Social sciences

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu

SAGE Open 
/ SAGE
POPIS: vedecké recenzované články z vydavateľstva Sage pokrývajú celé spektrum spoločenských a humanitných vied 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
CEEOL logo Central and Eastern European Online Library / C.E.E.O.L. POPIS: online archív, prístup k plným textom článkov z 1,180 časopisov a dokumentov so vzťahom k témam zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
cejsh logo The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) POPIS: databáza, ktorá sa venuje spoločenským a humanitným vedám najmä z Českej republiky, Maďarska, Poľska, a na Slovensku. Ale aj v iných krajinách ako v Bosne a Hercegovine, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Srbsku, Slovinsku a Ukrajine
JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: články
Plný text
digital humanities logo Digital Humanities POPIS: portál Digital Humanities sprístupňuje informačné zdroje z oblasti humanitných a spoločenských vied spravovaných v Akadémií vied Českej republiky
JAZYK: viacjazyčná
DOKUMENTY: knihy, online zdroje, projekty
Abstrakt
oapen logo OAPEN Foundation POPIS: Obsahuje voľne prístupné akademické knihy.
JAZYK: multilanguage
DOKUMENTY: knihy
Plný text
neweurodocs logo EuroDocs / Harold B. Lee Library POPIS:Online zdroj pre európsku históriu
JAZYK: multilanguage
DOKUMENTY: archívne dokumenty
Plný text
ijcs logo International Journal of Conservation Science (IJCS) POPIS: časopis publikuje výskumné práce, články, recenzie kníh a projektov vo všetkých oblastiach venovaných aplikovanej ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva a súvisiacich oblastiach environmentálnej vedy a inžinierstva
JAZYK: najmä angličtina; ale aj iné jazyky
DOKUMENTY: časopis
Plný text
TUP logo Tongji University Press POPIS: časopis sa venuje aspektom výskumu, zachovania a obnovy historických budov, osád a lokalít
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
ex novo logo

Ex Novo

POPIS: časopis podporuje interdisciplinárny výskum zameraný na vzťahy medzi archeológiou a spoločnosťou
JAZYK: angličtina
Plný text
jamba jdrs logo Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies POPIS: cieľom časopisu je slúžiť ako diskusia v oblasti znižovania rizika katastrof
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
iu sidh logo

Indiana University

POPIS: časopis publikuje inovatívnu prácu využívajúcu nové digitálne technológie v rôznych oblastiach kultúrneho dedičstva, ako je antropológia, archeológia, história umenia, architektonická história, konzervácia a egyptológia
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text

 

Dejiny / History

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
BCBT logo Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501-1800 (BCBT)

POPIS: BCBT je odborná databáza, ktorá mapuje tlačiarenskú produkciu cudzojazyčných bohemík z obdobia 16.-18. storočia 
JAZYK: viacjazyčná
DOKUMENTY: knihy

Plný text
CSVP logo Českoslovenští váleční parašutisté 1941-1945

POPIS: BCBT je odborná databáza, ktorá mapuje tlačiarenskú produkciu cudzojazyčných bohemík z obdobia 16.-18. storočia 
JAZYK: viacjazyčná 
DOKUMENTY: knihy

Plný text
manuscriptorium logo Manuscriptorium / Európska digitálna knižnica rukopisov

POPIS: knižnica digitálnych dokumentov z oblasti písaného kultúrneho dedičstva. Obsahuje viac ako 385 000 záznamov a viac ako 46 200 plne digitalizovaných dokumentov v 123 inštitúciach a 24 krajinách.
JAZYK: najmä latinčina
DOKUMENTY: rukopisy, inkunábule, ranné novoveké tlače, mapy, listiny a iné

Plný text
oldmapsonline-logo Old Maps Online

POPIS: databáza indexuje viac ako 400 000 máp z celého sveta
DOKUMENTY: mapy

Mapy
  logo-national-bibliothek Ansichtskarten Online / Österreichische Nationalbibliothek POPIS: Digitalizovaná zbierka 65-tisíc pohľadníc a vedút európskych miest
JAZYK: nemecký
DOKUMENTY: pohľadnice a veduty
Plný text
osterreichische nb logo Österreichische Nationalbibliothek POPIS: historické právne texty online
JAZYK: nemecký
DOKUMENTY: texty
Plný text
logo slovenska archeologia Slovenská archeológia / Archeologický ústav SAV POPIS: Prístup k číslam časopisu Slovenská archeológia, ktorý publikuje vedecké práce o najzávažnejších archeologických nálezoch a problémoch bádania o praveku, včasnej dobe dejinnej, stredoveku a novoveku na Slovensku a v strednej Európe.
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: články
Plný text

logo studijne zvesti

Študijné zvesti / Archeologický ústav SAV POPIS: Časopis Študijné zvesti publikuje štúdie s tematickým zameraním na archeológiu praveku až stredoveku, antropológiu, archeobotaniku, archeozoológiu, archeometriu, geofyziku, numizmatiku, aplikované geodetické a3D metódy. Práce sa zameriavajú na výsledky terénnej archeologickej aktivity, analýzy, predbežné a čiastkové hodnotenia, metodológiu a súpisy lokalít a nálezov.
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: články
Plný text
logo avans Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku / Archeologický ústav SAV POPIS: Prístup k číslam ročenky AVANS, ktorá formou odborných príspevkov poskytuje kompletnú informáciu a celkový prehľad o výsledkoch archeologických výskumov a prieskumov, ako aj o náhodných a ojedinelých nálezoch za uplynulý kalendárny rok z celého územia Slovenska.
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: články
Plný text
logo archeologia barbarov Archeológia barbarov 2009 / Archeologický ústav SAV POPIS: Zborník z konferencie, ktorá bola zameraná na hospodárstvo Germánov, sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek.
JAZYK: slovenčina, čeština, poľština, angličtina, nemčina
DOKUMENTY: články v zborníku
Plný text
logo archeologia na prahu Archeológia na prahu histórie / Archeologický ústav SAV POPIS: Zborník venovaný životnému jubileu archeológa, pracovníka SAV PhDr. Karola Pietu, DrSc. s jeho bibliografiou. Príspevky sa týkajú archeologickým nálezom a problematike laténskej doby až po včasný stredovek.
JAZYK: slovenčina, angličtina
DOKUMENTY: články v zborníku
Plný text
logo neoliticka osada Neolitická osada Hurbanovo-Bohatá / Archeologický ústav SAV POPIS: Publikácia je výstupom komplexného spracovania dochovaného pravekého archeologického materiálu z náleziska Hurbanovo, časť Bohatá, poloha Veľký Šárad. Súčasťou práce je katalóg nálezov a ich základné vyhodnotenie, tiež prehľad doterajších výskumov v katastri Hurbanova, ako aj analýza neolitického osídlenia regiónu dolného Požitavia.
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: monografia
Plný text
logo mince arpadovcov Mince Arpádovcov z rokov 1000-1301 / Archeologický ústav SAV POPIS: Publikácia sa venuje uhorskému mincovníctvu v období vlády Arpádovcov 1000-1301 a jeho podielu na vývoji hospodárstva stredného Slovenska.
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: monografia
Plný text
logo velka lomnica Veľká Lomnica - Burchbrich : Urzeitliches Dorf unter den Hohen Tatra / Archeologický ústav SAV POPIS: Publikácia o nálezisku Veľká Lomnica – Burchbrich, ktorá je jednou z najvýznamnejších pravekých lokalít Slovenska. Lokalita je známa osídlením najmladšieho úseku badenskej kultúry. Z tohto obdobia pochádzajú nálezy keramiky, hlinenej zoomorfnej plastiky, kamennej industrie a unikátny medený depot opísané v publikácii.
JAZYK: nemčina
DOKUMENTY: monografia
Plný text
logo die keltische Die Keltische besiedlung der Slowakei / Archeologický ústav SAV POPIS: Kniha Keltské osídlenie Slovenska prináša prvý podrobný prehľad o prekvapivo vysokej úrovni hospodárstva a materiálnej i duchovnej kultúry obyvateľstva Slovenska v posledných storočiach starého letopočtu. Autor čerpá z bohatých prameňov získaných počas archeologických výskumov najmä v posledných rokoch.
JAZYK: nemčina
DOKUMENTY: monografia
Plný text
logo vaclav furmanek Václav Furmánek a doba bronzová / Archeologický ústav SAV POPIS: Zborník venovaný životnému jubileu Dr. h. c. Prof. PhDr. Václava Furmánka, DrSc. s jeho bibliografiou. Príspevky sa týkajú problematike a archeologickým nálezom doby bronzovej zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Maďarska, Poľska a Rumunska.
JAZYK: slovenčina, nemčina, poľština, čeština, angličtina, maďarčina
DOKUMENTY: články v zborníku
Plný text
logo germanske osidlenie Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy / Archeologický ústav SAV POPIS: Publikácia opisuje sídliská z rímskej doby v Bratislave – Trnávke a okolí.
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: monografia
Plný text

 

Pedagogika a vzdelávanie / Pedagogy and education

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu

ERIC - Institute of Education Sciences

ERIC – the Education Resources Information Center POPIS: on-line digitálna knižnica vzdelávacieho výskumu a informácií. Obsahuje bibliografické záznamy vzdelávacej literatúry a kolekciu plných textov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: knihy / časopisy / iné dokumenty
Plný text
nadacia pontis logo Nadácia Pontis e-knihy / Nadácia Pontis POPIS: knihy zaoberajúce sa podporou vzdelávania a zvyšovanie informovanosti verejnosti o témach súvisiacich s medzinárodnou rozvojovou spoluprácou
JAZYK: slovenčina a angličtina
DOKUMENTY: knihy – rozvojová literatúra
Plný text
komensky cas logo Komenský / Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno POPIS: časopis Komenský je určený predovšetkým učiteľom základných škôl, študentom učiteľstva a blízkych odborov, ale taktiež širokej verejnosti, ktorá má záujem o problematiku vzdelávania. Prináša odborné články.
JAZYK: český
DOKUMENTY: články
Plný text
logo seen SEEN / Knight communications POPIS: časopis zahŕňa oblasť pedagogiky
JAZYK: anglický 
DOKUMENTY: články
Plný text 

 

Právo / Law

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ textu
slov-lex logo Slov-Lex 
/ Ministerstvo spravodlivosti SR
POPIS: jednotný automatizovaný systém právnych informácií - otvorený nekomerčný systém s cieľom zabezpečiť prístup ku komplexnému zdroju právnych informácií v štáte
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: právne predpisy / zákony / vyhlášky
Plný text
min vnitra cr logo  

Sbírka zákonů ČR 
/ Ministerstvo vnitra ČR  

POPIS: Zbiera zákonov ČR od r. 1945 až po súčasnosť - zbierka zákonov ČR a medzinárodných zmlúv
JAZYK: čeština
DOKUMENTY: zákony
Plný text

 

Šport / Sport

Databáza

Vydavateľ

Charakteristika

Typ textu
nar encyklopedia sportu logo

Národná encyklopédia športu / 

Mgr. René Bábela - SPORTDATA

POPIS: faktograficky dokumentuje a propaguje históriu a súčasnosť športu na území Slovenska v reálnom čase
JAZYK: slovenský
DOKUMENTY: články, fotografie, audiozáznamy

Plný text

 

 


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

August 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  01 08 2018
2
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  02 08 2018
3
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  03 08 2018
4
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  04 08 2018
5
6
7
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  07 08 2018
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  08 08 2018
9
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  09 08 2018
10
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  10 08 2018
11
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  11 08 2018
12
13
14
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  14 08 2018
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  15 08 2018
16
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  16 08 2018
17
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  17 08 2018
18
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  18 08 2018
19
20
21
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  21 08 2018
22
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  22 08 2018
23
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  23 08 2018
24
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  24 08 2018
25
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  25 08 2018
26
27
28
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  28 08 2018
29
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  29 08 2018
30
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  30 08 2018
31
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  31 08 2018

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo