Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Voľne prístupné EIZ - multiodborové

Multiodborové voľne prístupné EIZ / Multidisciplinary Electronic Information Resources

Databázy s voľným prístupom, ktoré majú multidisciplinárny charakter, t.j. pokrývajú viacero vedných odborov. 

Pre vstup do konkrétnej databázy, kliknite na logo alebo názov databázy. Informácie sa následne zobrazia v novom okne prehliadača.

An overview of open-access electronic information resources (EIR) - the databases covering more disciplines, ie have an interdisciplinary character.

For each database, we also provide a brief feature in Slovak and a direct link for entering the database.

Databáza Vydavateľ Charakteristika Typ databázy
American Doctoral Disertations logo American Doctoral Dissertations 1933 - 1955
/ EBSCO Information Services
POPIS: prístup k jedinej komplexnej databáze dizertačných prác prijatých americkými univerzitami počas obdobia 1933-1955

JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: indexy dizertačných prác

Abstrakt
asian oj logo Asian Online Journals
/ Asian Journals
POPIS: zahŕňajú voľný prístup k vedeckým a odborným recenzovaným časopisom

JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
bookzz logo BookZZ POPIS: databáza viac ako 2,5 milióna elektronických kníh voľne dostupných na stiahnutie v 10 rôznych formátoch

JAZYK: angličtina, nemčina, ruština

DOKUMENTY: knihy

Plný text
brill opna logo Brill Open 
/ Brill
POPIS: dokumenty z humanitných a sociálnych vied, medzinárodného práva a ďalších vybraných oblasti

JAZYK: najmä angličtina; ale aj: nemčina, francúzština a iné
DOKUMENTY: knihy / časopisy / ale aj iné dokumenty

Plný text
hrvatska eciklopedija logo Croatian Encyclopaedia

POPIS: Multiodborová encyklopédia zdôrazňuje obsah chorvátskeho národného dedičstva. Spolu s Proklesis Encyklopaedia tvoria viac ako 120 000 článkov. Sú priebežne aktualizované a rozšírené.

JAZYK: chorvátčina

DOKUMENTY: články

Plný text
 CDL logo Česká digitálna knižnica

POPIS: ČDK obsahuje metadáta priebežne zozbierané z digitálnych knižníc v Českej republike (Národná knižnica ČR, Moravská zemská knižnica v Brne, Knižnica akadémie vied ČR a Národná technická knižnica).

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: monografie, periodiká, rukopisy, mapy, hudobniny a grafiky

Plný text
dcn logo Digital Commons Network

POPIS: Vedecké články zo stoviek univerzít a vysokých škôl po celom svete. Zahŕňa zbierku článkov v časopisoch, knižných kapitolách, dizertačných a vedeckých prácach, pracovných dokumentov ale aj z konferencií.

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: články

Plný text
dpla logo Digital Public Library of America POPIS: Americká digitálna verejná knižnica sprístupňuje ↑ ako 20 miliónov obrázkov, textov, videí a zvukov z USA
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: rôzne dokumenty
Plný text
DAVCR logo Digitální knihovna Akademie věd ČR POPIS: databáza obsahuje 173 periodík a 2115 monografií z produkcie Akadémie vied ČR a jej historických predchodcov, prevažne z rozmedzí 19. a 20. storočia

JAZYK: viacjazyčná

DOKUMENTY: knihy, periodiká

Plný text
degiZeit logo DigiZeitschriften

POPIS: archív plnotextových článkov z prevažne nemeckých časopisov

JAZYK: najmä nemčina; ale aj angličtina
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
logo dimensions Dimensions / Digital Science

POPIS: Dimensions kombinuje databázu citácií, analytickú sadu výskumu a moderné vyhľadávanie. Poskytuje modernizovaný prístup k objavom a prístupom.
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: články

Plný text
Directory of Open Access Journals Directory of Open Access Journals
/ DOAJ

POPIS: adresár voľne dostupných časopisov zahŕňa viac ako 10 000 časopisov zo všetkých vedných oblastí

JAZYK: najmä angličtina; ale aj všetky svetové jazyky
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
elementa logo / Elementa Science of the Anthropocene

POPIS: časopis Elementa – veda o antropocéne publikuje výskumy nových poznatkov o fyzických, chemických a biologických zemských systémoch

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: časopis

Plný text
eKnizky logo eKnizky.sk

POPIS: digitálna platforma - poskytuje elektronické dokumenty profesionálnych autorov, ale aj študentov a entuziastov

JAZYK: slovenčina a čeština

DOKUMENTY: knihy, časopisy, katalógy a noviny

Plný text
gallica logo Gallica - Francúzska digitálna knižnica / BnF

POPIS: databáza s voľným prístupom k 90 000 digitalizovaných zväzkov z oblasti literatúry, práva, ekonómie, histórie, vedy i politických vied

JAZYK: francúzština

DOKUMENTY: knihy, zvukové nahrávky autorov 

Plný text
hrcak logo Hrcak Portal of scientific journals of Croatia
/ Srce

POPIS: centrálny portál chorvátskych vedeckých časopisov, celkovo 391 časopisov

JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
logo hungarica Hungarica / Knižnica parlamentu, Maďarsko

POPIS: Spoločná databáza maďarských archívov, múzeí a knižníc, ktorá zverejňuje kultúrne dedičstvo Maďarska na jednom mieste: databázy, záznamy, dokumenty, obrázky, mapy atď., z ktorých niektoré sú z cudzích krajín.
JAZYK: maďarčina a iné
DOKUMENTY: archívne, knižničné a múzejné dokumenty, pohľadnice, mapy

Plný text
internet archive logo / Internet Archive

POPIS: Internet Archive je nezisková knižnica, ktorá obsahuje milióny kníh, filmov, hudby, webových stránok a mnoho ďalších dokumentov

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
le temps logo Le Temps

 / Le Temps SA

POPIS: plnotextové články zo švajčiarskych novín pokrývajúce témy ako ekonómia, veda, šport, spoločnosť a kultúra vo Švajčiarsku
JAZYK: francúzština
DOKUMENTY: články

Plný text
MKP logo Mestská knižnica v Prahe

POPIS: online projekt Mestskej knižnice v Prahe - tituly pre pohodlné čítanie v elektronickej podobe (viac ako 670 e-kníh voľne na stiahnutie). Sú tu aj ďalšie e-zdroje: hudba, film, umenie a veda.
JAZYK: najmä čeština a angličtina, a iné
DOKUMENTY: elektronické knihy, odborné články a periodiká a iné

Plný text
logo DK MZK Moravská zemská knihovna

POPIS: databáza digitálnej knižnice spravuje tisíce digitalizovaných kníh a periodík z českých knižníc na jednom mieste
JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
doab logo OAPEN Foundation

POPIS: Obsahuje viac ako 8 000 akademických vedeckých kníh a kapitol v plnom texte od 213 vydavateľov sveta.

JAZYK: multilanguage

DOKUMENTY: knihy

Plný text
ODA logo ODA - Open Digital Archive / Oslo/Akershus University College POPIS: Digitálny repozitár obsahuje výber článkov, kapitol kníh, doktorandské a záverečné práce z Oslo a Akershus University College
JAZYK: anglický
DOKUMENTY: články, kapitoly kníh, záverečné práce
Plný text
oecdilibrary logo OECDiLibrary 
/ Organisation for Economic Cooperation and Development

POPIS: on-line knižnica Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), poskytuje online prístup k plným textom a faktografickým informáciám z celej produkcie platformy OECD iLibrary.

JAZYK: najmä angličtina a francúzština, a iné

DOKUMENTY: knihy, štatistiky, slovníky a iné dokumenty

Plný text
   

 

Mapy
OpenDOAR logo OpenDOAR

/ University of Nottingham, UK

POPIS: adresár autorít vedeckých repozitárov s otvoreným prístupom - prehľadne rozdelené podľa kategórií
JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
ORO logo Open Research Online (ORO)

POPIS: databáza viac ako 30 000 výstupov z výskumov naprieč širokému spektru od vedy k umeniu

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: výskumy

Plný text
oxford bibliographies logo Oxford Bibliographies / Oxford University Press POPIS: Bibliografie k rôznym témam
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: bibliografie, články
Plný text
scholar handbooks online logo Oxford Handbooks / Oxford University Press POPIS: obsahuje recenzované články z vedeckých výskumov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: články
Plný text
logo oxford-academic-journals Oxford Journals POPIS: časopisy Oxford University Press, najnovšie čísla abstraktové, staršie čísla fulltextové

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: časopisy

Plný text
pdf knihy logo PDF knihy

POPIS: databáza obsahuje legálne stiahnuteľné knihy vo formáte .pdf, ktoré už nespadajú pod autorský zákon

JAZYK: najmä čeština, ale aj iné

DOKUMENTY: knihy

Plný text
pqdtopen logo PDTQ Open / ProQuest

POPIS: Open Access databáza dizertácií od ProQuest sprístupňuje viac ako 3 mil. dizertačných a diplomových prác publikovaných od roku 1637

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: dizertačné práce

Plný text
projectgutenberg logo Project Gutenberg / Project Gutenberg

POPIS: katalóg vyše 50 000 voľne dostupných elektronických kníh

JAZYK: najmä angličtina; ale aj: nemčina, francúzština, portugalčina a taliančina, a iné

DOKUMENTY: knihy

Plný text
proleksis lzmk logo Proleksis Encyclopaedia

POPIS: Multiodborová encyklopédia zdôrazňuje obsah chorvátskeho národného dedičstva. Spolu s Croatian Encyclopaedia tvoria viac ako 120 000 článkov. Sú priebežne aktualizované a rozšírené.

JAZYK: chorvátčina

DOKUMENTY: články

Plný text
ASEP repozitar logo Repozitář Akademie věd ČR POPIS: ASEP je inštitucionálny repozitár Akadémie vied ČR, slúžiaci k spracovaniu a uchovávaniu informácií o publikačných výstupoch základného výskumu vedeckých pracovníkov ústavu AV ČR
JAZYK: čeština, angličtina
DOKUMENTY: knihy, periodiká
Plný text
logo repozitar Repozitár vedeckých prác / Masarykova univerzita, Brno POPIS: Systéme Repozitar.cz slúži ku zhromažďovaniu, archivácii a prezentácii publikovaných diel na partnerských univerzitách.
JAZYK: český
DOKUMENTY: knihy, zborníky a iné
Plný text
repozytorium logo Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
/ University of Lodz
POPIS: repozitár sprístupňuje elektronické dokumenty, ktoré boli vydané najmä vedeckými zamestnancami na Univerzite v Lodži

JAZYK: najmä poľština, ruština a angličtina; ale aj iné jazyky
DOKUMENTY: dizertačné práce, články, príspevky učebné materiály, vedecké časopisy

Plný text
ResearchGate logo ResearchGate POPIS: databáza postavená na princípe vedci vedcom. V súčasnosti má ResearchGate viac ako 10 miliónov členov

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
logo-royal-society Royal Society Open Science POPIS: multiodborový časopis
JAZYK: anglický
DOKUMENTY: časopis
Plný text
sciencedirect logo ScienceDirect
/ Elsevier
POPIS: otvorený prístup k vedeckým časopisom, recenzovaným článkom a aj do vybraných dokumentov v archíve

JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
Scientific Electronic Library Online Scientific Electronic Library Online POPIS: vedecká elektronická knižnica pokrývajúca vybranú kolekciu brazílskych vedeckých časopisov

JAZYK: portugalčina, španielčina, angličtina
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
SpringerOpen logo SpringerOpen / Springer POPIS: viac ako 160 recenzovaných voľne prístupných časopisov a od roku 2012 aj kolekcia voľne prístupných kníh

JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: knihy / časopisy

Plný text
studia lexikografica logo Studia lexicographica POPIS: vedecký časopis Studia lexicographica je interdisciplinárny časopis lexikografie a encyklopédie. Publikuje vedecké a odborné články najmä z oblasti humanitných vied ako základ pre lexikografické a encyklopedické aktivity.

JAZYK: chorvátčina

DOKUMENTY: časopis

Plný text
tfo logo Taylor & Francis Group POPIS: v databáze je možné vyhľadávať vo viac ako 2 700 časopisov od skupiny Taylor & Francis Group

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: časopisy

Plný text
the ORB logo The Open Repository Binghampton / Binghampton university POPIS: ORB je otvorená platforma pre zdieľanie a objavovanie vedeckých a kreatívnych prác spojených s Binghamptonskou univerzitou. Plný text
logo thefreelibrary The Free Library POPIS: fulltextová databáza zo všetkých vedných odborov

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: časopisy a knihy

Plný text
NLofN logo The National Library of Norway

POPIS: databáza viac ako 360 tisíc novín, cca 32 tisíc kníh, 240 tisíc fotografií a rukopisy. V databáze je možné prezerať filmy, rádio nahrávky

JAZYK: nórčina, angličtina

DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
logo theonlinebookspage The Online Books Page POPIS: celosvetová databáza, plné texty kníh, novín a časopisov

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: knihy, noviny, časopisy

Plný text
portal of knowledge lzmk logo The Portal of Knowledge – Leksikografski Zavod Miroslav Krleža POPIS: databáza viac ako 60 000 článkov zo siedmich digitalizovaných encyklopédií a lexikónov (chorvátske biografické slovníky, encyklopédia Miroslava Krleža, Lexikón filmu atď.)

JAZYK: chorvátčina

DOKUMENTY: články

Plný text
logo wdl The World Digital Library POPIS: Svetová digitálna knižnica - členenie podľa kontinentov, krajín, rokov vydania, vedných odborov, druhov dokumentu a inštitúcií

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
Trove logo Trove
/ National Library of Australia
POPIS: obsahuje online zdroje ako knihy, obrazy, historické noviny, mapy, archívy a ďalšie, ktoré súvisia s Austráliou
JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: všetky dokumenty
Plný text
U.S.C. USC Open Journal System
/ Universidade de Santiago de Compostela
POPIS: časopisy z rôznych disciplín, napr. filozofia, literatúra, kriminológia, vzdelávanie, história, ekonómia a iné

JAZYK: najmä španielčina; ale aj: angličtina, francúzština, nemčina, portugalčina, taliančina
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
ubiquitypress logo Ubiquity Press / Ubiquity Press Limited POPIS: Ubiquity Press je vydavateľ otvoreného prístupu k odborným časopisom a knižným publikáciám zo všetkých vedných odborov

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: knihy, časopisy

Plný text
vsi logo Very Short Introductions / Oxford University Press POPIS: predstavenie a uvedenie rôznych odborných tém
JAZYK: angličtina
Dokumenty: články
Plný text
visegrad fund logo Visegrad digital parliamentary library POPIS: Višegrádská digitálna parlamentná knižnica slúži pre prístup k súčasným a historickým hlavným parlamentným dokumentom krajín V4 a Rakúska, ktoré utvárali právne prostredie stredoeurópskeho priestoru
JAZYK: angličtina, nemčina, čeština, maďarčina, poľština, slovenčina
DOKUMENTY: parlamentné dokumenty
Plný text
logo thesis Vysokoškolské kvalifikačné práce / Masarykova univerzita, Brno POPIS: thesis.cz je systém pre odhaľovanie plagiátov medzi záverečnými prácami a je vyvíjaný a prevádzkovaný Masarykovou univerzitou. Verejnosti sú prístupné záznamy o práci, prípadne plné texty a vyhľadávania medzi nimi.
JAZYK: český
DOKUMENTY: záverečné práce
Plný text


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

August 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  01 08 2018
2
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  02 08 2018
3
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  03 08 2018
4
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  04 08 2018
5
6
7
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  07 08 2018
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  08 08 2018
9
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  09 08 2018
10
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  10 08 2018
11
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  11 08 2018
12
13
14
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  14 08 2018
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  15 08 2018
16
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  16 08 2018
17
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  17 08 2018
18
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  18 08 2018
19
20
21
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  21 08 2018
22
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  22 08 2018
23
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  23 08 2018
24
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  24 08 2018
25
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  25 08 2018
26
27
28
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  28 08 2018
29
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  29 08 2018
30
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  30 08 2018
31
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  31 08 2018

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo