Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

Vlajka Slovensko  Vlajka Veľká Británia Textová verzia

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Logo Slovenská Národná Knižnica
Logo Slovenská Národná Knižnica
  • Príbeh umenia príbeh knihy
  • DIKDA - písomné kultúrne dedičstvo
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK
  • Online digitálna knižnica


SNK: Nútená izolácia zvýšila virtuálne aktivity

Aj napriek celosvetovej izolácii, ktorú v roku 2020 spôsobil COVID-19, Slovenská národná knižnica usporiadala zasadnutie Výkonného výboru Konferencie riaditeľov európskych národných knižníc (Conference of European National Librarians, CENL), vypracovala architektonicko - stavebný plán rekonštrukcie budovy Literárneho múzea SNK a spustila pilotnú prevádzku online digitálnej knižnice.

foto Verejný odpočet 2020

Slovenská národná knižnica evidovala ku koncu roka 8 788 aktívnych používateľov a 110 628 výpožičiek. Katalóg digitálnej knižnice zaznamenal napriek niekoľkomesačnému uzatvoreniu priestorov knižnice pre verejnosť a následnej obmedzenej prevádzke študovní 53 916 vstupov a 35 424 vyhľadávaní, služby Literárneho archívu SNK využilo 707 bádateľov. Pripravené príspevky z troch plánovaných vedeckých podujatí boli zverejnené v odborných zborníkoch.

„Sociálna a fyzická izolácia v dôsledku pandémie akcelerovala naše aktivity zamerané na to, aby sme sa ešte viac priblížili našim používateľom vo virtuálnom priestore. Zvýšili sme napríklad množstvo zdigitalizovaného obsahu v redizajnovanej verzii digitálnej knižnice, prostredníctvom ktorej sú ako plné texty online prístupné tisíce autorskoprávne voľných diel,“ uviedla Katarína Krištofová, generálna riaditeľka SNK. Digitálna knižnica SNK za šesť mesiacov fungovania zaznamenala 8 273 vstupov a 25 030 vyhľadávaní. Voľné prístupy do 10 svetových komerčných databáz elektronických informačných zdrojov, ktoré SNK zabezpečila pre slovenský knižničný systém, podstatne zlepšili predovšetkým vedeckým pracovníkom a študentom podmienky práce či štúdia z domu. SNK na svojom webovom sídle zriadila podstránku, prostredníctvom ktorej ostatným slovenským knižniciam poskytovala metodické materiály, odporúčania a usmernenia súvisiace s fungovaním knižníc počas prvej vlny pandémie. „Zodpovedne sme sa zhostili úlohy kľúčového metodického centra pre ich znovuotvorenie. Z týchto našich odporúčaní vychádzalo aj usmernenie Ministerstva kultúry SR pre opätovné otvorenie knižníc v máji 2020 po vyše 70 dňoch ich zatvorenia a fungovania výlučne v online priestore,“ doplnila generálna riaditeľka SNK. Zatvorené boli aj detašované pracoviská národnej knižnice – Literárne múzeum SNK v Martine (LM SNK), Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch (SMASP) a Aponiovská knižnica v Oponiciach.

V roku 2020 SNK vypracovala projekt architektonicko-výtvarného spracovania stálej expozície slovenskej literatúry a knihy LM SNK, vrátane návrhu interiéru súvisiacich reprezentatívnych priestorov múzea. Vypracovaný bol aj architektonicko-stavebný plán rekonštrukcie budovy Literárneho múzea SNK, ktorá je ako prvá historická budova Matice slovenskej národnou kultúrnou pamiatkou.

V Literárnom múzeu SNK boli uvedené dve výstavy – prvá predstavila diplomata, politika a právnika Štefana Osuského v kontexte európskych a svetových dejín medzi dvoma svetovými vojnami. Druhá výstava, Premeny múzy alebo Ženy nového veku, predstavila významné slovenské ženy 19. a 20. storočia, ktoré menili myslenie vtedajšej spoločnosti v prospech zmeny ich postavenia. Obsah tejto výstavy sme záujemcom sprostredkovali aj prostredníctvom rovnomenného filmu.

Pri príležitosti 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom daroval veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike Slovenskej národnej knižnici čerešňu sakuru, ktorá predstavuje najnovší prírastok v Parku priateľstva pred sídelnou budovou. Koncom roka parčík skrášlila aj socha politika a mysliteľa M. Gándhího, ktorú indická vláda venovala Slovensku. Pri príležitosti osadenia sochy, ktorej autorom je svetoznámy indický umelec Ram V. Sutar, vydala SNK zborník príspevkov Slováci a Gándhí. „Na zhruba 200 stranách veľmi podrobne vysvetľuje vzťah Gándhího ku Slovákom ako aj ďalšie iné dôvody, prečo bola socha osadená práve v našom meste,“ objasnila K. Krištofová. Súčasťou inštalácie bola aj oprava poškodeného asfaltového chodníka vedúceho od prístupového schodiska ku soche. Vymenili sme ho za vkusnú zámkovú dlažbu a popri nej sa našiel priestor na osadenie niekoľkých kamenných lavičiek.

Popri bežných odborných knižničných činnostiach pracovali zamestnanci SNK aj na 10 vedeckovýskumných úlohách. Výsledky ukončených úloh boli zverejnené v odborných publikáciách.
Na zabezpečení udržateľnosti národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (NP DIKDA) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) – Prioritná os 2 (PO2) sa podieľajú viaceré pracoviská SNK. V roku 2020 bolo komplexne ošetrených a pripravených na digitalizáciu 58 157 dokumentov z depozitov SNK, čo je o 13 657 dokumentov viac, ako bolo naplánované. Zdigitalizovaných bolo celkovo 56 272 objektov, čo je o 15 522 objektov viac, ako sme plánovali.
V rámci medzinárodných aktivít sa SNK stala členom prestížnej organizácie Consortium of European Research Libraries (CERL), ktorej činnosť je zameraná na uľahčenie a zefektívnenie využívania spoločného európskeho písomného kultúrneho a vedeckého dedičstva, ako aj na riešenie strategických otázok v tejto oblasti na nadnárodnej úrovni. SNK bola tiež riešiteľkou medzinárodného projektu Benchmarking knihoven za slovenské verejné knižnice.
V roku 2020 hospodárila SNK s rozpočtom vo výške 11 874 862 eur a ku koncu roka 2020 v nej pracovalo 307 zamestnancov, z ktorých bolo 215 žien.

SNK v roku 2020 plagát

 

     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo DIKDAlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPIS logo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


logo navstevnik
    logo Good Idea Slovakia    logo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

May 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  01 05 2022
2
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  02 05 2022
3
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  03 05 2022
4
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  04 05 2022
5
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  05 05 2022
6
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  06 05 2022
7
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  07 05 2022
8
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  08 05 2022
9
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  09 05 2022
10
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  10 05 2022
11
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  11 05 2022
12
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  12 05 2022
13
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 05 2022
14
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 05 2022
15
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 05 2022
16
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 05 2022
17
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na Verejný odpočet činnosti a hospodárenia za [...]
Dátum :  17 05 2022
18
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Slovenská národná knižnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu PRÍBEH [...]
Dátum :  18 05 2022
19
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Slovenská národná knižnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu PRÍBEH [...]
Dátum :  19 05 2022
20
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 05 2022
21
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 05 2022
22
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 05 2022
23
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 05 2022
24
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 05 2022
25
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 05 2022
26
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 05 2022
27
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 05 2022
28
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  28 05 2022
29
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 05 2022
30
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 05 2022
31
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  31 05 2022

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo DIKDA   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo