Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

Vlajka Slovensko  Vlajka Veľká Británia Textová verzia

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Logo Slovenská Národná Knižnica
Logo Slovenská Národná Knižnica


Katalógy regionálnych, vedeckých, akademických knižníc

REGIONÁLNE KNIŽNICE

Kontakty na knižnice v jednotlivých samosprávnych krajoch a ich online katalógy nájdete aj v Adresári knižníc 

VEDECKÉ KNIŽNICE

 • Univerzitná knižnica, Bratislava / webkatalóg
 • Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica / webkatalóg
 • Štátna vedecká knižnica, Košice / webkatalóg
 • Štátna vedecká knižnica, Prešov / webkatalóg
 • Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Bratislava / webkatalóg
 • Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava / webkatalóg
 • Slovenská lekárska knižnica / web, katalóg

AKADEMICKÉ KNIŽNICE

 • Akadémia Policajného zboru, Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave / web, katalóg 
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici, Akademická knižnica / web, katalóg 
 • Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika / webkatalóg
 • Akademická knižnica Paneurópskej vyskokej školy / web, katalóg
 • Akademická knižnica Univerzity Komenského / web, katalóg
 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava / web, katalóg
 • Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave / webkatalóg
 • Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Zvolen / web, katalóg
 • Slovenská poľnohospodárska knižnica, Nitra / webkatalóg
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Univerzitná knižnica / web, katalóg
 • Slovenská technická univerzita, Virtuálna knižnica / webkatalóg
 • Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzitná knižnica TnUAD, Trenčín / webkatalóg
 • Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Univerzita J. Selyeho v Komárne / web, katalóg
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Ústav vedeckých informácií a knižnica / web, katalóg
 • Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Knižnica Vysokej školy manažmentu / webkatalóg
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko / web, katalóg
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ústredná knižnica / webkatalóg
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave / webkatalóg
 • Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica / webkatalóg

INÉ KATALÓGY KNIŽNÍC

     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo DIKDAlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPIS logo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


logo navstevnik
    logo Good Idea Slovakia    logo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram