Edičné novinky

Pripravujeme v roku 2024

 foto knihy Starosloviencina

Od staroslovienčiny po súčasnú slovenčinu

Publikácia prostredníctvom rukopisov literárnych diel uchovávaných v Literárnom archíve SNK prezentuje vývoj jazyka a literatúry na území dnešného Slovenska od veľkomoravského obdobia
po súčasnosť. Autorka čitateľa oboznamuje s podobami slovenského jazyka, vrátane bernolákovčiny, spisovnej štúrovskej slovenčiny, či slovenčiny v medzivojnovom a povojnovom období. Okrem toho mapuje vývoj češtiny a slovakizovanej češtiny používanej najmä
v evanjelickom prostredí. Súčasťou publikácie je aj prehľad jednotlivých vývojových etáp
v kontexte formovania slovenskej literatúry.

Eva Pástorová
Martin, Slovenská národná knižnica, 2023
55 strán
ISBN 978-80-8149-162-7

 

Dráma medzinárodnej sochy Martina Kukučína

Monografia sa zaoberá zložitým osudom najvýznamnejšej sochy slovenského spisovateľa Martina Kukučína. Socha vymodelovaná v roku 1959 sochárom Ivanom Meštrovićom a vyhotovená v troch odliatkoch mala byť pôvodne umiestnená v Čile v meste Punta Arenas, kde Kukučín pôsobil ako lekár. Napokon boli jednotlivé odliatky umiestnené na troch rôznych kontinentoch, no
z ekonomických, byrokratických a politických dôvodov v Punta Arenas nebola nikdy umiestnená. Monografia obsahujúca množstvo dobových fotografií, historických dokumentov a citátov je určená nielen odborníkom, ale i laickému čitateľovi.

Mária Rapošová
Martin, Slovenská národná knižnica, 2022
326 strán
ISBN 978-80-8149-156-6

foto knihy Zivotna odysea M Kukucina

Životná odysea Martina Kukučína (Tretie nezmenené vydanie)

Monografia z oblasti literárnej histórie sa venuje menej známym skutočnostiam, vzťahujúcim sa
k vybraným životným etapám Martina Kukučína. Autorka mapuje najmä zložitú situáciu súvisiacu
s jeho dlhodobou snahou o návrat na Slovensko, čo sa mu však napokon nepodarilo. Časť monografie popisuje aj problémy týkajúce sa prevozu jeho ostatkov z Chorvátska a jeho medzinárodnej sochy z USA na slovenské územie. Monografia obsahuje aj viaceré zaujímavé informácie a kuriozity, ktoré ju vo významnej miere obohatili.

Mária Rapošová
Martin, Slovenská národná knižnica, 2023
15 x 23,2 / 167 strán
ISBN 978-80-8149-154-2

 titulka Fonograficke valce

Fonografické valce v 21. storočí : Phonograph Cylinders in the 21st Century

Zborník, ktorý je výstupom rovnomenného medzinárodného prieskumu a seminára organizovaného Slovenskou národnou knižnicou v roku 2021, dokumentuje aktuálny stav poznania o fonografických valcoch v domácom i medzinárodnom prostredí. Odkrýva dejiny fonografických valcov a prináša prístupy k uchovávaniu, ochrane, digitalizácii a sprístupňovaniu tohto pozoruhodného média. Autormi jednotlivých príspevkov sú domáci a zahraniční odborníci z oblasti zvukového a chemického inžinierstva, archívnictva a múzejníctva, hudobnej publicistiky a pedagogiky a zberateľstva historických zvukových zariadení a nosičov.  The proceedings volume – the output of the international survey and the seminar of the same name organized by the Slovak National Library in 2021 – documents the current state of knowledge about phonograph cylinders in the Slovak and international environment. It reveals the history of phonograph cylinders and presents approaches to the preservation, protection, digitisation and accessibility of this remarkable medium. The authors of the individual contributions are national and international experts in the fields of sound and chemical engineering, archiving and museology, music publishing and pedagogy, and collecting historical sound equipment and media.

Dominika Machutová – Marcel Jánošík
Martin: Slovenská národná knižnica, 2022. / Martin, Slovak National Library, 2022
17 x 24 / 432 strán / pages
ISBN 978-80-8149-160-3
Cena: 31,15 € / price
Shop: objednavky_knihy@snk.sk

 foto knihy Tlace 16 storocie

Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach uložené vo fondoch SNK

Katalóg z edície Výskum dejín knižnej kultúry. Katalógy. zahŕňa tlače františkánskych knižníc
zo 16. storočia uložených v SNK. Ide o tretí zväzok vydaný v rámci výskumného programu Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska obsahujúci približne 800 tlačí, ktorého hlavnú časť tvorí zoznam 3 113 tlačí. Okrem úvodu, metodiky a použitej bibliografie, literatúry a databáz sú jeho súčasťou aj viaceré registre: mená ostatných pôvodcov, mená z prefácií a dedikácií, ale aj topografický a posesorský register.

Mária Pitáková – Tomáš Tomo
Martin, Slovenská národná knižnica, 2023
1019 strán
ISBN 978-80-8149-163-4

foto knihy Stredoveke rukopisne fragmenty III

Stredoveké liturgické fragmenty z Literárneho archívu SNK

Tretí diel edície sprístupňujúcej rukopisné fragmenty Slovenskej národnej knižnice je venovaný Literárnemu archívu a predstavuje 77 notovaných a nenotovaných zlomkov stredovekých liturgických rukopisov. Okrem štúdií analyzujúcich písmo, notáciu a obsah jednotlivých fragmentov, sa významná časť publikácie zaoberá ich prepisom doplneným o kvalitné fotografie. Zlomky dokumentujú vývoj liturgie a cirkevného spevu od prvej polovice 11. storočia do začiatku 16. storočia.

Eduard Lazorík – Janka Bednáriková – Eva Veselovská
Martin, Slovenská národná knižnica, 2022
343 strán
ISBN 978-80-8149-158-0

 foto knihy Inventar

Inventár rukopisov Literárneho archívu SNK XXXIV. Fond 240

Ďalší zväzok inventára rukopisov Literárneho archívu SNK určeného bádateľskej verejnosti ponúka súpis dokumentov z osobného fondu evanjelického farára, biskupa, historika, publicistu, prekladateľa, hudobníka a politika Fedora Ruppeldta (1886 – 1979). Tento archívny fond predstavuje bohatú databázu prameňov pre výskum jeho života, postojov a konkrétnych skutkov
v kontexte domácich i zahraničných udalostí 20. storočia, ktorými sa zaslúžil o rozvoj duchovného, kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Súčasťou publikácie je aj menný a inštitucionálny register.

Karin Šišmišová
Martin, Slovenská národná knižnica, 2023
311 strán
ISBN 978-80-8149-167-2

Kompletná ponuka publikácií na predaj.

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

April 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 04 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 04 2024
4
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 04 2024
5
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 04 2024
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 04 2024
7
8
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 04 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 04 2024
11
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 04 2024
12
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 04 2024
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 04 2024
14
15
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 04 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 04 2024
18
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 04 2024
19
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 04 2024
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 04 2024
21
22
23
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Dátum :  23 04 2024
24
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Dátum :  24 04 2024
25
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Dátum :  25 04 2024
26
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 04 2024
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 04 2024
28
29
30
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 04 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library