KNIHA a jej dejiny na Slovensku

Slovenská národná knižnica Správa a spracovanie historických knižničných fondov a historických knižničných dokumentov 

Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu

KNIHA a jej dejiny na Slovensku

ktorá sa uskutoční v dňoch 16. – 18. mája 2023

Pozvánka (pdf, 1.48 MB)

Program (pdf, 727.41 KB)

Kniha a jej dejiny na Slovesnku - tlačová správa 

 

The Slovak National Library Department of Administration and Processing of Historical Library Collections and Historical Library Documents
Invites to an international conference

The Book and Its History in Slovakia

which will be held on 16 - 18th May 2023

Invitation (pdf, 1.48 MB)

 

Zameranie /Agenda 

Slovenská národná knižnica, odbor správy a spracovania HKD a HKF, si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu venovanú problematike dejín knihy. Hlavnou témou tohto ročníka je knižná kultúra v kontexte slovenských
reálií. Cieľom je priniesť slovacikálne príspevky ako prejav podpory osláv výročia vzniku Slovenskej republiky (1993 – 2023). Napriek krátkej dobe samostatnosti si uvedomujeme, že Slovensko sa ako oblasť so svojou špecifickou kultúrou a svojbytným uceleným národom v komunite európskych spoločenstiev etablovalo už dávno. Kultúrna história vývoja spoločnosti, a teda aj knižnej kultúry na teritoriálnom území krajiny, predstavuje súčasť dejín vývoja Európy.
Očakávame štúdie so zameraním na problematiku knihy spojenú či už provenienčne, obsahovo alebo kultúrne so Slovenskom. Zároveň privítame texty z dejín kníhkupeckej, vydavateľskej, autorskej či zberateľskej činnosti (knižnice osobností, šľachtické, cirkevné a iné). Zaujímajú nás aj príspevky venované problematike inkunábul, knižnej väzby, ilustrácie a podobne. S ohľadom na meniace sa podmienky v oblasti bádateľskej praxe privítame aj nové informácie o zdieľanom či vzdialenom prístupe k informáciám relevantným pre bádateľov, alebo poznatky o databázach, ktoré môžu pomôcť pri výskume dejín knihy. Príspevky z konferencie budú publikované v recenzovanom zborníku KNIHA 2023. 

The Slovak National Library, Department of Administration and Processing of the Historical Library Documents and Historical Library Collections, would like to invite you to attend the international conference on history of book culture.
This year‘s conference will focus on book culture in the context of Slovak realia. Its aim is to provide contributions, and thus symbolically support the celebration of the anniversary of the establishment of the Slovak Republic (1993 – 2023).
Despite the short period of independence, we are aware that Slovakia, as a region with its specific culture and the distinctive and complete nation, has long been established in the community of European society. Cultural history of society,
and thus history of book culture within the territorial borders of today‘s country, is part of the history of Europe. We expect studies devoted to book culture connected with Slovak history in terms of provenance, content, or culture. At the same
time, outcomes on the history of bookselling, publishing, authoring, and book collecting activities (libraries of personalities, aristocratic and ecclesiastical libraries, etc.) are welcomed. We are also interested in papers focused on the topics of incunabula, book binding, illustrations, etc. Given the changing conditions in the field of scientific research practice, topics of contributions may include new information about shared or remote access to data relevant to researchers as well as findings about databases useful for the research of book history. The conference contributions will be published in peer-reviewed proceedings KNIHA 2023.

 

Registrácia / Registration

Zaslať vyplnenú návratku (docx, 8.17 KB) je možné najneskôr do 31. 3. 2023 na e-mailovú adresu stanislava.knapcokova@snk.sk. Zaradenie Vášho príspevku do programu konferencie Vám potvrdíme do 15. 4. 2023.

The completed application (docx, 8.13 KB) form is possible to send no later than 31st March 2023 to the e-mail address stanislava.knapcokova@snk.sk. We will confi rm the inclusion of your contribution in the conference program up to 15th April 2023.

 

Kontakt / Contact

V prípade akýchkoľvek otázok o konferencii, nás neváhajte kontaktovať:

If you are interested in the conference, you can contact us: 

- e-mail adresa / email address: stanislava.knapcokova(at)snk.sk

- poštová adresa / mailing adress:

Slovenská národná knižnica    
Odd. spracovania HKD a HKF
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovenská republika 
Slovak National Library
Historical Book Documents a
nd Historical Book Collections' Processing Dept.
Námestie J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
Slovak Republic

- telefón / telephone: +421 43 2451 266

Kde nás nájdete: / Where you can find us:

Zväčšiť mapu / Enlarge map

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

May 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 05 2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Pozývame Vás na diskusiu s Ivetou Radičovou a Danielom Šmihulom pri príležitosti výročia [...]
Dátum :  09 05 2024
10
Dátum :  10 05 2024
11
Dátum :  11 05 2024
12
13
14
Dátum :  14 05 2024
15
Aká bola Natália Oldenburgová? Šľachtičná Natália Oldenburgová (1854 - 1937) nemala vždy [...]
Dátum :  15 05 2024
17
Dátum :  17 05 2024
18
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  18 05 2024
19
21
Dátum :  21 05 2024
22
Dátum :  22 05 2024
23
Dátum :  23 05 2024
24
Dátum :  24 05 2024
25
Viac informácií v tlačovej správe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  25 05 2024
26
27
28
Dátum :  28 05 2024
29
Dátum :  29 05 2024
30
Dátum :  30 05 2024
31
Po stopách Natálie Oldenburgovej Brodziansky kaštieľ so svojim priľahlým parkom sa už roky [...]
Dátum :  31 05 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library