Model CAF

Slovenská národná knižnica začala v septembri 2023 s implementáciou systému manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF. Prostredníctvom tohto modelu sa usiluje o zvyšovanie svojej celkovej výkonnosti, s cieľom skvalitniť riadenie a skvalitniť poskytované služby. Úlohou je vytvoriť pre SNK také postupy, ktoré ju nasmerujú k trvalému zlepšovaniu a skvalitňovaniu služieb, ktoré poskytuje svojim používateľom. Vyššia kvalita poskytovaných služieb zas zvýši ich spokojnosť. Ide o prvý európsky nástroj manažérstva kvality, vyvinutý verejným sektorom.

Projekt implementácie modelu CAF bude v Slovenskej národnej knižnici prebiehať do konca 31. októbra 2024 v týchto štyroch fázach:

  •  Fáza 1 – Príprava implementácie (do konca Septembra 2023)
  •  Fáza 2 – Proces samohodnotenia (do konca februára 2024)
  •  Fáza 3 – Proces zlepšovania (výber projektov pre Akčný plán zlepšovania do konca Apríla 2024 a jeho implementácia bude prebiehať 2 roky)
  •  Fáza 4 – Externá spätná väzba modelu CAF (do konca Októbra 2024).

Do 30. septembra 2023 v SNK prebieha prvá fáza implementácie modelu CAF, v rámci ktorej generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová vymenovala garanta CAF a metodika CAF. Títo na základe stanovených kritérií vyberajú spomedzi zamestnancov SNK vhodných členov do CAF tímu. Keďže tento výber nie je jednoduchý, 13. septembra 2023 sa uskutočnilo školenie k správnemu výberu členov CAF tímu. Školiteľ a konzultant doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. živo diskutoval s generálnou riaditeľkou SNK, metodikom CAF a garantom CAF najmä o samotnej implementácii modelu CAF v podmienkach našej národnej knižnice a o budúcom zložení CAF tímu, ktorí bude zložený zo zamestnancov SNK.

foto CAF team                                                                                         CAF tím Slovenskej národnej knižnice 

SNK vstúpila do druhej fázy implementácie. Prvým krokom v procese samohodnotenia bolo školenie 4. a 5. októbra 2023, ktoré viedol konzultant doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 

foto CAF team 3 foto team 4

foto CAF team 5 foto CAF team 6

Názov CAF (Common assessment framework) znamená spoločný rámec hodnotenia. Model CAF je založený na samohodnotení organizácie, čo sa dá považovať za východisko pre systematický proces zlepšovania. Ide o všeobecný, komplexný, voľne dostupný a široko podporovaný model posudzovania a zvyšovania kvality verejnej správy v celej Európe a dokonca mimo nej.

foto caf tímu foto caf tímu

Členovia CAF tímu sa pravidelne stretávajú s garantom CAF, metodikom a konzultantaom doc. Ing. Miroslavom Hrnčiarom, PhD a pracujú na samohodnotiacej správe - odovzdávajú si svoje skúsenosti, poznatky a postrehy, ktoré získavajú počas tohto procesu. Práve v spolupráci s konzultantom definujú oblasti, ktoré je potrebné v samohodnotiacej správe spresniť, doplniť alebo podrobnejšie rozpracovať. Členovia tímu sa zároveň vzájomne informujú, ako vysporiadali pripomienky k samohodnotiacej správe,  ktoré vyplynuli z ich práce na predchádzajúcich spoločných mítingoch.

tím CAF 1 tím CAF 2

tím CAF 3 tím CAF 4

Na poslednom stretnutí 11. - 12. januára 2024 CAF tím s konzultantom doc. Ing. M.Hrnčiarom, PhD. kreovali finálnu verziu samohodnotiacej správy a prideľovali bodové hodnotenie pre jednotlivé kritéria. Samohodnotiacu správu budú teraz pripomienkovať zamestnanci SNK a jej konečná verzia bude do konca januára predložená na schválenie generálnej riaditeľke SNK. Tým sa zavŕši druhá fáza implementácie modelu CAF v SNK.

tím CAF 5 tím CAF 6

tím CAF 7

Generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová schválila v plánovanom termíne podľa harmonogramu implementácie modelu CAF v SNK (t.j. do 30.01.2024) konečnú verziu samohodnotiacej správy. V nasledujúcich týždňoch očakávame jej posúdenie na mieste Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), čím sa zavŕši druhá fáza implementácie - t.j. proces samohodnotenia.

foto tímu CAF foto tímu CAF 2

Po tom, ako hodnotitelia z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR), J. Čupka a A. Tomčík posúdili 29. februára 2024 Slovenskú národnú knižnicu priamo na mieste, vstúpila knižnica do tretej fázy implementácie modelu CAF. Tou je vytvorenie Akčného plánu zlepšovania. Výstupom pre nás bola spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF.

foto tímu CAF 3 foto tímu CAF 4

Dňa 11.4.2024 absolvoval CAF tím SNK pod vedením prideleného konzultanta M. Hrnčiara školenie k tvorbe Akčného plánu zlepšovania. Členovia tímu mali vytvoriť plán zlepšovania práve v tých oblastiach, ktoré vyplynuli zo samohodnotiacej správy a neskôr aj zo spätnej správy, ktorú hodnotitelia vypracovali na základe posúdenia na mieste. Spoločne teda zadefinovali kľúčové oblasti v ktorých je potrebné zlepšiť sa a tie budú aj súčasťou Akčného plánu zlepšovania. Členovia CAF tímu ich v najbližších týždňoch podrobnejšie špecifikujú a po vytvorení konečnej podoby Akčného plánu zlepšovania ho predložia na schválenie vedeniu SNK.

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library