Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Akreditovaný vzdelávací program

Informujeme záujemcov o vzdelávanie,  že akreditácia vzdelávacieho programu Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť je platná iba do 31. 03. 2020. Po tomto termíne už nebudeme realizovať daný vzdelávací program, resp. jeho jednotlivé moduly, a preto nie je možné sa na daný vzdelávací program prihlásiť. SNK ako vzdelávacia inštitúcia, odbor Knižničný inštitút, pripravuje vzdelávací projekt (projekty) pre iný a nový vzdelávací program (programy), ktoré sa budú realizovať na pôde SNK až po udelení akreditácie.

Charakteristika vzdelávacieho programu:

Slovenská národná knižnica (SNK) mala v rokoch 2015 - 2020 akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, ktorý koncepčne vychádzal z realizovaného vzdelávacieho programu Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť (2008 - 2013).

Cieľom aktivity bolo poskytnúť potrebný súhrn znalostí, vedomostí a informácií potrebných pre vykonávanie práce v profesii knihovník. Vzdelávanie bolo koncepčne určené na získanie základných tematických poznatkov pre prácu v knižnici.

Vzdelávací program bol určený pre záujemcov o prácu v knižnici, pre pracovnikov všetkých typov knižníc bez knihovníckeho vzdelania. Minimálne požadované vzdelanie pre účastníka vzdelávacieho programu bolo ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Vzdelávací program sa členil na tri moduly:

Modul Rozsah
Všeobecný úvod do knihovníctva 478 hodín
Knihovník vo verejnej knižnici 234 hodín
Knihovník v akademickej knižnici   234 hodín

Účastník vzdelávania si zvolil iba tie moduly, ktoré potreboval pre výkon svojej odbornej činnosti. Jednotlivé moduly boli zostavené tak, aby aj po absolvovaní 2 modulov, získal absolvent potrebné vedomosti a zručnosti bez potreby absolvovania všetkých 3 modulov.

Modul Všeobecný úvod do knihovníctva je povinný pre všetkých účastníkov. Ďalej si účastník zvolil jeden z dvoch alebo obidva špecifické moduly — Knihovník vo verejnej knižnici (zameraný na verejné knižnice) alebo Knihovník v akademickej knižnici (zameraný na akademické knižnice).

Učebné osnovy:

Učebné osnovy a celkovú štruktúru vzdelávacieho programu platnú pre rok 2015 - 2020 si môžete pozrieť tu (pdf).

Forma:

Celkový rozsah výučby, dĺžka trvania vzdelávacieho programu (t. j. ukončenie všetkých modulov spolu so záverečnou skúškou) bola 5 mesiacov (spolu 946 hodín).

Forma výučby bola kombinovaná:

  • prezenčnou formou (spolu 50 hodín, t.j. 5 pracovných dní pre všetky 3 moduly) – prednášky a praktické cvičenia realizované v sídelnej budove Slovenskej národnej knižnice, Námestie J. C. Hronského 1, Martin.
  • dištančnou formou (spolu 896 hodín) – realizovaná ako samoštúdium prostredníctvom e-learningového výučbového portálu SNK, ktorý je dostupný na adrese http://elearning.snk.sk.

Personálne zabezpečenie:

Vzdelávací program organizačne a lektorsky zabezpečoval odbor Knižničný inštitút. Lektormi boli odborníci z oblasti knihovníctva, knižničnej vedy, informačných technológií. Odborným garantom vzdelávacieho programu bola pani Ing. Alžbeta Martinická, riaditeľka odboru Služby.

Výstup:

Záverečné hodnotenie účastníkov sa realizovalo formou záverečnej skúšky (záverečný písomný test a ústny osobný pohovor).

Účastník, ktorý úspešne absolvoval zvolené moduly (minimálne 2), vykonal záverečnú skúšku a splnil všetky požiadavky k úspešnému ukončeniu vzdelávacieho programu, získal osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania (pozri Príloha č. 1 k Vyhláške MŠ SR č. 97/2010 z 15. marca 2010).

 

Prihlásenie:

Realizácia 5. ročníka akreditovaného vzdelávacieho programu Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modulu Všeobecný úvod do knihovníctva, modulu Knihovník vo verejnej knižnici a modulu Knihovník v akademickej knižnici, sa uskutočnila v termíne: 30. septembra 2019 do 21. januára 2020. Akreditácia vzdelávacieho programu Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť je platná do 31. 3. 2020. 

Na kalendárny rok 2020, nie je možné sa prihlásiť z dôvodu ukončenia akreditácie vzdelávacieho programu.

V prípade záujmu o vzdelávanie, kontaktujte prosím odbor Knižničný inštitút.

Cena:  

Schválený účastnícky poplatok na 1 účastníka pre kalendárny rok 2019:

Modul Poplatok pre 1 účastníka
Všeobecný úvod do knihovníctva 10 EUR
Knihovník vo verejnej knižnici 5 EUR
Knihovník v akademickej knižnici 5 EUR

Účastnícky poplatok bolo potrebné uhradiť po potvrdení prijatia prihlášky organizátorom vzdelávania. 

Výška účastníckeho poplatku bola určená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Stravné, cestovné, ubytovanie nebolo zahrnuté v účastníckom poplatku, tieto položky si platili účastníci vzdelávacieho programu individuálne, prípadne ich hradila vysielajúca organizácia.

Kontakt:

Slovenská národná knižnica
odbor Knižničný inštitút
Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
Mgr. Eva Hollá
e-mail: eva.holla@snk.sk
tel:      +421 43/2451 446


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

July 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo