Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

Vlajka Slovensko  Vlajka Veľká Británia Textová verzia

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Logo Slovenská Národná Knižnica
Logo Slovenská Národná Knižnica
  • Na polceste na Mars
  • DIKDA - písomné kultúrne dedičstvo
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK
  • Online digitálna knižnica


Edičné novinky

Výber z knižnej produkcie SNK

foto knihy Zivotna odysea M Kukucina

Životná odysea Martina Kukučína

Milovníkov literárnej histórie oslovujeme vydaním nevšednej monografie, prostredníctvom ktorej sú čitateľom odkryté dosiaľ málo známe fakty o osobnosti a neľahkých životných skúškach Martina Kukučína. Osobitnú pozornosť si zaslúžia predovšetkým state zamerané na problematiku správneho písania pseudonymu „Kukučín“ a na kuriozitu súvisiacu s jeho nedávno objavenou vkladnou knižkou.

Mária Rapošová
Martin, Slovenská národná knižnica, 2022.
15 x 23 / 168 strán
ISBN 978-80-8149-154-2
Cena: 12,40 €

 

foto knihy Stredoveke rukopisne fragmenty

Stredoveké rukopisné fragmenty z fondov Slovenskej národnej knižnice a v knižniciach Zaiovcov, Aponiovcov, Učenej spoločnosti malohontskej a Antona Augustína Baníka.

Katalóg nadväzuje na publikáciu vydanú v roku 2019, v ktorej autor analyzoval rukopisné zlomky pochádzajúce z fondov františkánskych knižníc. Druhý diel edície čitateľom sprístupňuje ďalších 94 fragmentov z 11. až 16. storočia, ktoré boli identifikované pri prehľadávaní zbierok Slovenskej národnej knižnice a knižníc Zaiovcov, Aponiovcov, Učenej spoločnosti malohontskej a Antona Augustína Baníka. Spracovanie jednotlivých zlomkov spolu so zaradenými odbornými štúdiami prinášajú nové poznatky o knižnej a hudobnej kultúre stredovekého Slovenska a súčasne o činnosti kníhviazačov v novoveku.

Eduard Lazorík 
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021.
27 x 18,5 / 260 strán
ISBN 978-80-8149-144-3
Cena: 22,40 €

foto knihy Bibliografia inorecovych tlaci

Bibliografia inorečových tlačí z územia Slovenska 1901 – 1918

Bibliografia registruje, spracúva a sprístupňuje záznamy o inorečových, predovšetkým maďarských, nemeckých a latinských tlačiach neperiodického charakteru, ktoré boli v priebehu rokov 1901 – 1918 vydané alebo vytlačené na území dnešného Slovenska. Obsahuje 2 666 abecedne zoradených bibliografických záznamov a sedem registrov. Dielo predstavuje východiskový materiál pre ďalší výskum všeobecných i regionálnych dejín s akcentom na dejiny knižnej kultúry, ako aj pre bádanie v oblasti literatúry, školstva, zdravotníctva a hospodárstva.

Agáta Klimeková – Janka Ondroušková
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021.
17 x 24 / 416 strán
ISBN 978-80-8149-146-7
Cena: 27,80 €

foto knihy Slovanske muzeum A S Puskina

Slovanské múzeum A. S. Puškina Brodzany. Sprievodca po expozícii

Publikácia v ruskom jazyku sprevádza návštevníkov po expozícii umiestnenej v priestoroch renesančného kaštieľa v Brodzanoch, ktorá sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na prezentáciu životných osudov a aktivít členov friesenhofovsko-oldenburskej rodiny.

Augustín Maťovčík a kol.
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021.
15 x 21 / 88 strán
ISBN 978-80-8149-144-3
Cena: 5,10 €

foto knihy Slovacikalne tlace

Slovacikálne tlače v sedmohradskej knižnici Batthyaneum v Alba Iulii (16. ‒ 18. storočie)

Sériu publikácií z dielne SNK, ktoré sú zamerané na výskum dejín knižnej kultúry v rámci projektu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, doplnila v roku 2021 práca E. Mârzy Seleckej. Bibliografia pozostáva z 1 049 záznamov slovacikálnych tlačí vydaných na území Slovenska v 16. – 18. storočí a uložených vo fondoch knižnice Batthyaneum v Alba Iulii, ktoré sú dokladom historického prepojenia Slovenska a Rumunska. Kniha zároveň približuje nielen život a pôsobenie zakladateľa sedmohradskej knižnice I. Batthyányho, ale aj históriu tejto inštitúcie a vývin jej zbierok do súčasného stavu.

Eva Mârza Selecká
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021
17 x 24 / 360 strán
ISBN 978-80-8149-147-4
Cena: 28,00 €

foto kihy Dizertacne prace

Dizertačné tlače študentov z územia Slovenska na nemeckých univerzitách v 18. storočí v nemeckých knižniciach

V rámci výskumu a spracovania autorských slovacík vydaných v zahraničí autorka predkladá v poradí už tretí súpis dizertačných tlačí, ktorý sa tentoraz zameriava na práce študentov z územia Slovenska pôsobiacich na nemeckých univerzitách v 18. storočí. Jeho cieľom je poskytnúť bádateľom cenné poznatky predovšetkým z dejín školstva, pedagogiky, prírodných vied či medicíny, ako i z biografistiky. Register obsahuje 366 bibliografických záznamov dizertačných tlačí a 178 s nimi súvisiacich biografických portrétov peregrinantov z územia dnešného Slovenska. Špeciálnu pozornosť v ňom autorka venovala identifikácii miest a regiónov, z ktorých študenti vycestovali za vzdelaním do zahraničia.

Agáta Klimeková
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021
17 x 24 / 220 strán
ISBN 978-80-8149-150-4
Cena: 18,50 €

Kompletná ponuka publikácií na predaj.

E-publikácie

 

Kniznice teraz a potom obalka

Knižnice teraz a potom (pdf, 930,63 KB)

Zborník je výstupom z e-konferencie s medzinárodnou účasťou, realizovanej knižničným inštitútom Slovenskej národnej knižnice dňa 10. novembra 2021, ktorá sa niesla pod názvom Knižnice teraz a potom: Úloha celoživotného vzdelávania v knižniciach. Dokument obsahuje šesť odborných plnotextových príspevkov z pohľadu knihovníka aj z pohľadu odborníkov v celoživotnom vzdelávaní ako takom. Autormi príspevkov sú prednášajúci: PaedDr. Iveta Kipsová, Mgr. Emília Jányová Lopušníková, Mgr. Ján Šimko, PhD. Ing. Radomíra Kodetová, PhDr. Vít Richter a Mgr. art. Roman Večerek, pričom na YouTube kanáli SNK môžete opätovne vzhliadnuť i verziu konferencie, obohatenú o záverečnú diskusiu s prednášajúcimi.

Martin, Slovenská národná knižnica, 2021.
49 strán
ISBN 978-80-8149-153-5
Prezerať online

Zbornik Remeslo a kniha 2020 obalka

Remeslo a kniha (4.33 MB)

Zborník, ktorý obsahuje príspevky zaradené do programu rovnomennej medzinárodnej konferencie, prezentuje výsledky vedeckého a odborného bádania v oblasti reštaurovania, konzervovania a sprístupňovania písomného kultúrneho dedičstva. Špeciálna pozornosť je v ňom venovaná využitiu nových technológií v procesoch uchovávania a ochrany knižničných a archívnych dokumentov. Zborník je primárne určený pracovníkom knižníc, archívov, múzeí a galérií, ale i súkromným reštaurátorom a širšej odbornej verejnosti.

Martin, Slovenská národná knižnica, 2020.
184 strán
ISBN 978-80-8149-134-4
Prezerať online

 foto obálky Metodika spracovania historickych tlaci

Metodika spracovania historických tlačí vo formáte MARC 21 s implementáciou pravidiel RDA (pdf, 1.99 MB)

Dokument predstavuje tretiu, doplnenú a upravenú verziu metodiky katalogizácie starých tlačí vo formáte MARC 21. Metodika vychádza zo staršej verzie katalogizačných pravidiel AACR2, zároveň však zohľadňuje pravidlá tvorby záznamov zdrojov a nosičov v súlade s medzinárodným štandardom RDA. Jej cieľom je zjednotiť tvorbu záznamov starých tlačí vo vedeckých a kooperujúcich knižniciach, ako aj uľahčiť pochopenie stanovených pravidiel a ich implementovanie do spracovateľskej praxe ostatných slovenských knižníc.

Martin, Slovenská národná knižnica, 2022.

155 strán

ISBN 978-80-8149-155-9
Prezerať online

 Zici titulna strana

Katalóg kníh zičiovskej bibliotéky vo Voderadoch z roku 1894

Elektronická publikácia predstavuje prepis rukopisného katalógu z roku 1894 s názvom Catalogus Librorum Bibliothecae Vedrődiensis 1894 (Katalóg kníh voderadskej knižnice), ktorý je uložený vo fondoch Slovenského národného archívu v Bratislave. Cieľom práce bolo predstaviť katalóg knižnice voderadského šľachtického sídla Zičiovcov pre širšiu odbornú verejnosť a zároveň obohatiť výskum dejín knižnej kultúry v oblasti historických knižníc na Slovensku. Prepis dodržuje gramatický úzus pisateľa katalógu.

PhDr. Helena Saktorová, PhD.
Martin, Slovenská národná knižnica, 2018
224 strán
ISBN 978-80-8149-107-8

Prezerať online

Cenník publikácií

foto publikacii z cennika
Predstavujeme ponukový katalóg publikácií, ktoré vydala Slovenská národná knižnica v uplynulých rokoch. Nájdete v ňom odborné i populárno-náučné monografie a metodické materiály publikované jednorazovo, ako aj vedecké a odborné zborníky s dlhoročnou tradíciou. Katalóg je zameraný predovšetkým na knižné novinky, nechýbajú ale ani stále žiadané staršie tituly, ktoré rokmi nestratili na aktuálnosti.


Súčasná edičná činnosť SNK sa orientuje na oblasti knihovníctva, bibliografie, knižnej kultúry, biografistiky, literárneho archívnictva a literárnej a kultúrnej histórie. Žánrovo pestrá a tematicky jedinečná knižná produkcia vydavateľstva predstavuje hmatateľné výsledky aktivít odborných pracovísk SNK a ich tvorivej spolupráce s externými partnermi.

Do nášho knižného katalógu sme nezaradili kompletnú ponuku publikácií na predaj. Odporúčame preto prelistovať i cenník publikácií, ktorý obsahuje záznamy všetkých komerčne dostupných titulov z produkcie vydavateľstva SNK.

Cenník publikácií (pdf, 225.27 KB)

Vyvolali sme vo vás záujem o hodnotnú literatúru? Navštívte výpožičný pult alebo detašované pracoviská SNK, prípadne nás kontaktujte na adrese objednavky_knihy@snk.sk a nakúpte naše knihy za najvýhodnejšie ceny!

Zľavy

Vážený návštevník, na stránke sa momentálne pracuje :-)

     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo DIKDAlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPIS logo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


logo navstevnik
    logo Good Idea Slovakia    logo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

July 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
V podaní hudobného súboru Le nuove musiche odznie repertoár hudobného skladateľa  [...]
Dátum :  01 07 2022
2
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 07 2022
3
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 07 2022
4
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 07 2022
5
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 07 2022
6
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 07 2022
7
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 07 2022
8
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 07 2022
9
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 07 2022
10
Viac inormácií v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 07 2022
11
Viac inormácií v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 07 2022
12
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 07 2022
13
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 07 2022
14
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 07 2022
15
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 07 2022
16
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 07 2022
17
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 07 2022
18
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 07 2022
19
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 07 2022
20
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 07 2022
21
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 07 2022
22
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 07 2022
23
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 07 2022
24
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  24 07 2022
25
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  25 07 2022
26
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  26 07 2022
27
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  27 07 2022
28
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  28 07 2022
29
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  29 07 2022
30
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  30 07 2022
31
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  31 07 2022

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo DIKDA   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo