Pripravujeme

Biografický lexikón Slovenska

Edícia vydávaná od roku 2002 Národným biografickým ústavom SNK nadväzuje na Slovenský biografický slovník. Jej súčasťou sú abecedne zoradené heslá známych i menej známych slovenských osobností od obdobia Veľkej Moravy do konca 20. storočia, pôsobiacich v rôznorodých oblastiach – kultúrnej, vedeckej, spoločenskej, hospodárskej i politickej. V súčasnosti sa pripravuje ôsmy z plánovaných desiatich zväzkov tohto slovníka.


Kniha

Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry

Vedecký zborník od svojho vzniku kontinuálne informuje o projektoch, plánoch, významných udalostiach, dejateľoch a o výskume v oblasti knižnej kultúry. Jednotlivé príspevky sú výstupom odborných pracovníkov, prezentujúcich výsledky svojej činnosti v rámci slovenských, ale i medzinárodných seminárov a konferencií.

 

Biografické štúdie

Biografické štúdie predstavujú vedecký zborník vydávaný Národným biografickým ústavom SNK od roku 1969. Kým staršie vydania boli venované významným slovenských osobnostiam, tie novšie prezentujú výstupy z vedeckých podujatí Národného biografického ústavu, životopisné a genealogické príspevky, či personálne bibliografie vybraných predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

Spolupráca

ilustracny obrazok casopis kniznica

 • Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
 • Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Knižnica Varšavskej univerzity
 • Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
 • Maďarská národná knižnica
 • Národná knižnica Českej republiky
 • Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
 • Štátna vedecká knižnica v Prešove
 • Žilinská Univerzita v Žiline

 

Cooperation

 • Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik
 • Central Library of the Slovak Academy of SciencesComenius University in Bratislava
 • Matej Bel University in Banská Bystrica
 • Matej Hrebenda Slovak Library for the Blind in Levoča
 • National Library of the Czech Republic
 • National Széchényi Library
 • P. O. Hviezdoslav Library in Prešov
 • Slovak Centre of Scientific and Technical Information
 • State Scientific Library in Prešov
 • University Library in Bratislava
 • University of Warsaw Library
 • University of Žilina

 

Kontakt

ilustracny obrazok casopis kniznica

Vydavateľ: Slovenská národná knižnica
Adresa redakcie:   Slovenská národná knižnica 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin
E-mail: redakcia@snk.sk
Zodpovedný redaktor:  Mgr. Zuzana Struháriková, PhD.
E-mail:

zuzana.struharikova@snk.sk

Telefón: +421/43 2451 304
Jazykový redaktor:  PhDr. Darina Auxová, PhD.
E-mail: 

darina.auxova@snk.sk

Technické a grafické spracovanie:

Mgr. Jana Nemcová

   
Evidenčné číslo: EV 3528/09 
ISSN (online vydanie) 1336-0965

 

Published by: Slovenská národná knižnica
  Slovenská národná knižnica 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin
E-mail: redakcia@snk.sk
Editor-in-Chief: Mgr. Zuzana Struháriková, PhD.
E-mail:

zuzana.struharikova@snk.sk

Telephone +421/43 2451 304
Proofreading Editor:  PhDr. Darina Auxová, PhD.
E-mail: 

darina.auxova@snk.sk

Graphic Design and DTP:

Mgr. Jana Nemcová

   
Registration Number: EV 3528/09 
ISSN (online): 1336-0965

Redakčná rada

ilustracny obrazok casopis kniznica

Predseda:
Ing. Katarína Krištofová, PhD. – Slovenská národná knižnica


Členovia:
Mgr. Katarína Buzová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Peter Čajka, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Szabolcs Dancs – Maďarská národná knižnica (Országos Széchényi Könyvtár)
doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. – Štátna vedecká knižnica v Prešove
Mgr. Marián Grupač, PhD. - Žilinská Univerzita v Žiline
Mgr. Iveta Hurná – Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. – Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. – Moravská zemská knihovna v Brně
Katarzyna Ślaska – Knižnica Varšavskej univerzity (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
Mgr. Michal Sliacky – Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
Ing. Silvia Stasselová – Univerzitná knižnica v Bratislave
Mgr. Norbert Végh – Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Ing. Danica Zendulková – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

 

Head of Editorial Board:
Ing. Katarína Krištofová, PhD. – Slovak National Library
Members of Editorial Board:
Mgr. Katarína Buzová, PhD. – Comenius University in Bratislava
prof. PhDr. Peter Čajka, PhD. – Matej Bel University in Banská Bystrica
Mgr. Szabolcs Dancs – National Széchényi Library
doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. – State Scientific Library in Prešov
Mgr. Marián Grupač, PhD. – University of Žilina
Mgr. Iveta Hurná – P. O. Hviezdoslav Library in Prešov
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. – Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. – Moravská zemská knihovna v Brně
Katarzyna Ślaska – University of Warsaw Library
Mgr. Michal Sliacky – Central Library of the Slovak Academy of Sciences
Ing. Silvia Stasselová – University Library in Bratislava
Mgr. Norbert Végh – Matej Hrebenda Slovak Library for the Blind in Levoča
Ing. Danica Zendulková – Slovak Centre of Scientific and Technical Information

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library