Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

Vlajka Slovensko  Vlajka Veľká Británia Textová verzia

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Logo Slovenská Národná Knižnica
Logo Slovenská Národná Knižnica
  • Nové opatrenia
  • Cestou života P. O. Hviezdoslava
  • DIKDA - písomné kultúrne dedičstvo
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK
  • Online digitálna knižnica


Archív Knižnica 2020

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2020

Kniznica 04 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 5,79 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

ŠTÚDIE
Zuzana Struháriková / Potenciál výskumov používateľskej skúsenosti detí pri uplatňovaní participatívneho dizajnu v systémoch PACparticipatívneho dizajnu v systémoch PAC (pdf, 1.03 MB)  6

LEGISLATÍVA
Juraj Valko / Lex korona a povinné výtlačky (pdf, 1.24 MB)  15

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Oľga Doktorová50 rokov so štatútom Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (pdf, 2.95 MB)  22
Michaela Kučová 
120 rokov Mestskej knižnice v Bratislave (pdf, 1014.16 KB)  29

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália CenigováŠkolské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (pdf, 1.15 MB)  33
Rozália Cenigová
Analýza stavu školských knižníc za rok 2019 (pdf, 254.29 KB)  38

BIBLIOGRAFIA
Rita RadóThe value of our digital collections and services based on library standards. (pdf, 616.71 KB)  46

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Michaela KučováFunkčný dizajn a moderná architektúra knižníc (pdf, 1.17 MB)  54

RECENZIE
Jacek WojciechowskiZo zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 1004.16 KB)  59

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna JónásováTALVJ a slovanstvo v zrkadle dejín slovenskej literatúry (2. časť) (pdf, 199.63 KB)  72
Lucia Lichnerová 
Po stopách jedného exulanta a jeho denníka (pdf, 1.53 MB)  85
Jaroslav Vlnka
 / Jozef Mak a jeho status nemanželského syna (pdf, 133.92 KB)  96

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajMenej známa tvár J. C. Hronského. 60. výročie úmrtia (pdf, 948.79 KB)  102
Marek Rímsky 
Sto rokov od narodenia Michala Lacka (pdf, 466.18 KB)  107

PRIPOMÍNAME SI
Peter CabadajZa Štefanom Hanakovičom (pdf, 265.85 KB)  110
Peter Cabadaj
Málokto sa v detstve vyhol jej obrázkom. Zomrela Božena Plocháňová (pdf, 82.11 KB)  115
Marek Rímsky 
Za Ivanom Chalupeckým (1932 – 2020) (pdf, 83.49 KB)   117

  

Knižnica 03/2020 

Kniznica obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 19.46 MB)
(Nová online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

PODPORA ČÍTANIA
Miriam Šebová, Viktória MarcinováAké faktory podporujú čítanie detí? (pdf, 1.1 MB)  6

METODIKA
Zuzana PrachárováMetodické usmernenie na určenie štandardov pre verejné knižnice (pdf, 151.44 KB)  11

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Pavol RankovDynamika šesťdesiatich rokov Katedry knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte UK (pdf, 3.33 MB)  15

VZDELÁVANIE
Zuzana PrachárováKnižnice ako vzdelávacie inštitúcie v čase koronakrízy (pdf, 3.1 MB)  21

BIBLIOGRAFIA
Árpád MaczelkaNew Solutions of the National Széchényi Library for the Multilevel Nationwide Library Cooperation. (pdf, 1.02 MB)  26
Gabriela Romanová 
Jaký oříšek představuje samizdat pro bibliografy? (pdf, 1.16 MB)  31

VEDECKÉ KNIŽNICE
Martina Feniková ČarnogurskáEdičná činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v roku 2019 (pdf, 898.69 KB)   37
Katarína Fiľová
Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho. Nové jazykové centrum v Štátnej knižnici v Banskej Bystrici (pdf, 628.44 KB)  40

VEREJNÉ KNIŽNICE

Soňa ŠókyVýznam komunitných aktivít knižníc. Príklady z praxe Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici (pdf, 1.83 MB)  45
Iveta Hurná
 / Knižnice Prešovského samosprávneho kraja včera a dnes (pdf, 213.76 KB)  55
Nadežda Mičáková, Emília Kudlová
Čas v knižnici sa nezastavil ani počas pandémie (pdf, 800.77 KB)  59

ZO ZAHRANIČIA
Lucie ZakopalováPolská literatura v Česku online v době koronakrize (pdf, 1.49 MB)  63

RECENZIE
Richard PapíkInformačná veda. Výkladový slovník (pdf, 301.59 KB)  66

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta OkoličányováUnikátna žilinská tlač. Pjsně jarnj. Wytisstené w Žiline u Alžběty Dádanky. Léta Páně 1683 (pdf, 2.14 MB)  68
Anna Jónasová 
TALVJ a slovanstvo v zrkadle dejín slovenskej literatúry. 1. časť (pdf, 158.64 KB)  84
Monika Danková
Dve slovaciká z 18. storočia z fondu Seminárnej knižnice (pdf, 1.09 MB)  93
Martina Grochalová 
Božská komédia oslovuje svojou komplexnosťou (pdf, 1.39 MB)  97

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajStoročnica narodenia Petra Karvaša. Priblíženie menej známeho tvorcovho diela (pdf, 744.18 KB)  102
Peter Cabadaj 
Milan Rastislav Štefánik ako fotograf. 140. výročie narodenia (pdf, 363.54 KB)  111

JUBILEÁ
Blažej Belák / Jubilujúci spisovateľ Peter Mišák (pdf, 209.33 KB)  115

 

Knižnica 02/2020 
Kniznica obalka 

(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3.09 MB) 

Úvodné slovo (pdf, 238.08 KB)  3

VÝSKUM
Marta Dušková, Jaroslav Šušol / Využívanie konferenčných zborníkov pri publikovaní vo vede. Medzinárodný komparatívny výskum (pdf, 119.39 KB)  4 

MARKETING KNIŽNÍC
Zuzana Žiaková / Instagram a jeho využitie v knižniciach (pdf, 2.85 MB)  14 

BIBLIOGRAFIA
Szabina Ilácsa / Implementation of RDA in Hungary (pdf, 910.69 KB)  19
Ivava Jančulová / Knižnica a regionálne kultúrne špecifiká. Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií Krajskej knižnice v Žiline (pdf, 53 KB)  25 

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kuciánová / Pramene slovenskej hudby. 9. konferencia hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Prešov 2019 (pdf, 68.5 KB)  26

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2019 (pdf, 108.25 KB)  28 

Z KNIŽNÍC
Slavomíra Peťovská / 100 rokov knižnice v Topolčanoch (1920 - 2020) (pdf, 884.93 KB)  36
Kamila Prextová / Knižnica pre mládež mesta Košice a pestrosť jej aktivít (pdf, 1.79 MB)  39

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski Prehľad zahraničnej odbornej literatúry (pdf,3.1 MB)  43

KNIŽNÁ KULTÚRA 
Eva Barnišinová / Ženská tlač na Slovensku. Vydávanie v minulosti a súčastnosti (pdf, 2.18 MB)  53
Marek Rímsky
/ Pátranie po diele Eduarda Krajňáka (pdf, 84.94 KB)  58
Marián Andričík / Preklad ako zápas o priestor (Niekoľko poznámok k prekladaniu Miltonovho Strateného raja) (pdf, 57.62 KB)  62
Anna Hučalová
 / "Na okraji, v centre." Knižný veľtrh Live Paris 2019 (pdf, 71.51 KB)  64

BIOGRAFISTIKA 
Pavel Matejovič / Životná skúsenosť ako výzva. K storočnici Petra Karvaša (pdf, 923.43 KB)  68
Lydie Romanská
/ Jak vidím Boženu Němcovú. 200. výroční narození spisovatelky (pdf, 280.28 KB)  71
Peter Cabadaj 
/ Pripomenuli sme si. Nedožitá deväťdesiatka spisovateľa Milana Ferka (pdf, 103.62 KB)  74

JUBILEÁ
Pavol PareničkaMišo Kováč Adamov 90-ročný. Nestor slovenskej kultúry (pdf, 282.13 KB)  78
Blažej Belák / Dramatická tvorba M. A. Kováča (pdf, 91.78 KB)  80

NEKROLÓG
Eva Pástorová / Za Viliamom Mruškovičom (1940 - 2020) (pdf, 311.69 KB)  86

 

 

Knižnica 01/2020 
Kniznica obalka

(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3.05 MB)

ŠTÚDIE
Jakub Fázik, Ľudmila Hrdináková, Filip Majdán / Perspektívy elektronického veku v kontexte sekundárnej orality. 2. časť. Román verzus film (pdf, 146.59 KB)  3

DIGITALIZÁCIA
Juraj Valko / Portál obchodne nedostupných diel. Sprístupňovanie kultúrnych objektov na digitálnom jednotnom trhu (pdf, 120.89 KB)  13
Eva Maláčková, Natália Petranská Rolková / Portál digitálnych parlamentných knižníc krajín V4 a Rakúska (pdf, 407.15 KB) 18

BIBLIOGRAFIA
Szabolcs Dancs / Let the Sunshine In, and Let the Data Out! A Revolution of Library Standards, Copyright (And Access Policies?) (pdf, 531.84 KB)  22
Anna Kucianová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2019 (pdf, 272.48 KB)  28

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Ponuka e-kníh zdarma na internete. Možnosti pre verejné knižnice (pdf, 151.91 KB)  31

DEJINY KNIHOVNÍCTVA
Zuzana Prachárová / 100 rokov prvého zákona o verejných knižniciach (pdf, 57.66 KB)  35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Karvašova dramatická a prozaická tvorba v nemčine. Prehľad recepčných snáh (pdf, 199.97 KB)  38
Klára Komorová / Tlače 16. storočia v Univerzitnej knižnici v Bratislave (pdf, 129.09 KB)  55
Mária Červíková, Viera Petrovičová / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2018 (pdf, 112.45 KB)  57

ARCHÍV
Mária Valová / Fotografické a múzejné pamiatky na Andreja Sládkoviča (pdf, 273.31 KB)  61
Eva Pástorová
/ Collectanea Martina Laučeka v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice (pdf, 304.75 KB)  65

BIOGRAFISTIKA 
Peter Cabadaj / Storočnica narodenia Vincenta Hložníka. Významne ovplyvnil aj knižnú kultúru a umenie (pdf, 180.91 KB)  68

JUBILEÁ 
Peter Cabadaj / Reč ako bohaté žriedlo radosti. Osemdesiatka Petra Jaroša (pdf, 52.81 KB)  70

NEKROLÓG
Peter Cabadaj / Za Júliusom Paštekom (1924 – 2019) (pdf, 51.74 KB)  72
Peter Cabadaj /
Zomrel Stano Dusík (1946 – 2019) (pdf, 51.91 KB)  73

 

Archív Knižnica 2021

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

 

Knižnica 03/2021

 

Kniznica 3 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 7.14 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)
 

VÝSKUM
Annamária Brijaková / Informačná a digitálna gramotnosť učiteľov (pdf, 345.21 KB)  6

DETSKÝ ČITATEĽ
Veronika LaufkováPráce s ilustrací u dětí předškolního věku jako podpora porozumění předčítanému textu (pdf, 352.37 KB)  15
Beáta Ráczová
/ Čítanie s porozumením a dôvody jeho rozvíjania (pdf, 195.99 KB)  25
Viera Ristvejová a Michaela Dúcsová 
Motivačné aktivity s detským čitateľom (pdf, 450.34 KB)  30

PRIESKUM
Božena Sobolová a Jaroslava RácováKnihovník a metodik v mestskej a obecnej knižnici (dotazníkový prieskum) (pdf, 269.49 KB)  39

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália CenigováCeloslovenské odborné online semináre zamerané na prácu v školskej knižnici (pdf, 237.29 KB)  47

RECENZIE
Klára KomorováEsterhasiana Biblioteca (pdf, 1.09 MB)  52

KNIŽNÁ KULTÚRA
Milena LenderováČetnářky v minulosti: několik postřehů (pdf, 337.51 KB)  57
Vlasta Okoličányová
/ Carionova Kronika sveta ako „bestseller“ protestantskej historiografie 16. storočia (pdf, 1.28 MB)  68
Marián Kamenčík
/ „Zlaté vnučky moje!“ Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s hlohovskými žiačkami (k 100. výročiu úmrtia básnika) (pdf, 1.36 MB)  79

Z KNIŽNÍC
Michal TkáčikSlovenská autorita pre Braillovo písmo (pdf, 198.25 KB)  87

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Nedožitá osemdesiatka Pavla Hrúza (reminiscencia na originálneho spisovateľa) (pdf, 391.95 KB)  90

EDIČNÁ ČINNOSŤ
Henrieta ŽažováEdičná činnosť ústavu dejín Trnavskej univerzity v roku 2020 (pdf, 330.33 KB)  96

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováCentrálna knižnica v Calgary ako ľudský úľ (pdf, 330.62 KB)  100
Renáta Šmidová
Zaujímavosti zo zahraničných knižníc (pdf, 245.55 KB)  104

PRIPOMÍNAME SI...
Peter CabadajZomrel Viliam Turčány (pdf, 680.14 KB)  108

 

 

Knižnica 02/2021

Kniznica 2 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 7.91 MB)

(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

KNIŽNICE A INFORMÁCIE
Mirka Pastierová / Aktuálne trendy vyhľadávania informácií (pdf, 322.33 KB)  6
Katarína Jašová / Zdieľanie znalostí (nielen)v knižniciachv knižniciach (pdf, 759.58 KB)  13
Lenka Džimová
Alternatívne metriky ako novénástroje na hodnotenie vedy (pdf, 252.87 KB)  29
Katarína Matušková 
Interná komunikácia a jej dopad na používateľov knižnično-informačných služieb (pdf, 327.72 KB)  35
Juraj Valko 
Fake news je toxická potrava pre našu myseľ (rozhovor) (pdf, 392.8 KB)  40

RECENZIE
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 349.4 KB)  50

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Čitateľské aktivity školských knižníc v roku 2020 (pdf, 672.24 KB)  61

KNIŽNÁ KULTÚRA
Helena Beránková – Marta Botiková / Zo života popol. Karol Jaroň – česko-slovenský vydavateľ, typograf, bibliofil a organizátor (pdf, 2.04 MB) 73
Eva Pástorová
 / Prekladová slovensko-maďarská a maďarsko-slovenská tvorba v Literárnom archíve SNK po roku 1918 (pdf, 1.5 MB)  86
Eva Barnišinová 
Tiché knihy (pdf, 507.87 KB)  94

EDIČNÁ ČINNOSŤ
Ivana Poláková Knižničné publikácie z produkcie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vydané v roku 2020 (pdf, 254.79 KB)  99

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Na trase Humenné – Praha – Tel Aviv. Prozaik Ladislav Grosman (pdf, 404.73 KB)  104
Peter Cabadaj Rudo Moric. Mal na zreteli najmladších čitateľov (pdf, 460.95 KB)  109

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina Obušeková / Helsinská knižnica Oodi – óda na vzdelávanie (pdf, 336.6 KB)  114
Renáta Šmidová / Zaujímavosti zo svetových knižníc (pdf, 295.82 KB)  118

 

Knižnica 01/2021

 Kniznica obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3,65 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

INFORMAČNÁ GRAMOTNOSŤ
Pavol RankovInformačná gramotnosť, sociálne siete a pandémia (pdf, 1.1 MB)  6
Pavol RankovInformačné správanie a informačná gramotnosť mladej generácie v čase pandémie (výsledky výskumu) (pdf, 178.05 KB)  12

WEBARCHÍV
Marie Haškovcová – Andrea Prokopová / Možnosti zpřístupňování dat z webových archivů. Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů (pdf, 842.83 KB)  22

KNIŽNICE A KULTÚRNY PRIEMYSEL
Alena Valjašková – Katarína Jašová / Možnosti budúcich trendov smerovania knižníc z pohľadu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (pdf, 213 KB)  28

SLUŽBY
Alžbeta MartinickáBezbariérovosť v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Malá zmena správnym smeromsprávnym smerom (pdf, 746.99 KB) 39

KNIŽNIČNÉ FONDY
Dana Chalupeková Vyobrazenia sv. Augustína v starých tlačiach vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (pdf, 2.37 MB)  43
Monika Danková – Mária Bôbová
Zakázané knihy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (pdf, 493.02 KB)  49

RECENZIE
Alexandra BallováRecenzia zborníka Z dejín národnej kultúry Slovenska I. (pdf, 135.19 KB)  56
Alexandra Ballová 
Recenzia zborníka Liber – verbum – monumentumque II. (Konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách) (pdf, 135.19 KB)  57
Miriam Ambrúžová PoriezováRecenzia druhého zväzku edície Spisovatelé království Českého Díl II.: C – D (pdf, 62.24 KB)  59

KNIŽNÁ KULTÚRA
Martina Baťková / Možnosti financovania knižných publikácií (pdf, 663.21 KB)  60
Marek Rímsky Časopis Sv. Adalbert (Vojtech) (pdf, 958.01 KB)  66
Mária Pitáková / Literárna tvorba Oľgy Textorisovej (130 rokov od jej narodenia) (pdf, 312.88 KB)  75

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajNedožitá osemdesiatka Vlada Bednára (pdf, 3.33 MB)  82
Peter Cabadaj 
Pred 50 rokmi zomrel Mikuláš Gacek (pdf, 2.47 MB)  87

PROJEKTY
Slávka Pitoňáková Chronológia dejín knižníc od počiatkov do roku 2020 (pdf, 265.85 KB)  93

VEREJNÉ KNIŽNICE
Soňa ŠókyNový Creativ club vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (pdf, 297 KB)  96

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováNová Alexandrijská knižnica (pdf, 810.94 KB)  99
Renáta Šmidová
Zaujímavosti zo svetových knižníc (pdf, 945.56 KB)  106

Archív Knižnica 2015

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 4/2015

Obalka Kniznica 

DIGITALIZÁCIA
Katarína Mažáriová / Slovenská národná knižnica úspešne ukončila projekt digitalizácie  3

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Rok Ľudovíta Štúra v Slovenskej národnej knižnici (Vedecká konferencia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra, 17. september 2015)  6
Peter Liba / Dejinné pôsobenie Ľudovíta Štúra 7
Vladimír Petrík / Testament alebo politický triler? 8
Marína Čarnogurská / Ľudovít Štúr a Ázia – funkcia „aziatov" v Štúrovej obhajobe dejinnej úlohy Slovanov 11
Ludwig Richter / Ľudovít Štúr v nemeckých encyklopédiách a slovníkoch 13
Mišo A. Kováč / Štúrovské múzeá a expozície 17
Gabriela Žibritová / Ľudovít Štúr a školy, knihy, knižnice 20
Mária Valová / Ľudovít Štúr a Hradec Králové 27
Augustín Maťovčík / „Taký tvor sa zriedka rodí..." (Ľudovít Štúr a Adela Ostrolúcka) 31

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry odborných pracovníkov knižníc SR. Výsledky prieskumu 35

SLUŽBY
Darina Janovská / Služby Slovenskej národnej knižnice v kontexte služieb národných knižníc 45
Darina Janovská / 17. zasadnutie Národnej komisie pre služby v Slovenskej pedagogickej knižnici 50
Nikola Kianicová / Elektronické knihy v SNK a v knižniciach na verejných a štátnych vysokých školách na Slovensku 52

OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (4. časť). Prevencia výskytu a eliminácia mikrobiologickej kontaminácie 56

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby V  61

ZO ZAHRANIČIA
Michaela Jotovová / Projekt Americké knižnice 2014   63
Alžbeta Martinická / Openbare Bibliotheek Amsterdam 68

Z KNIŽNÍC
Naďa Mičáková / Prázdninové programy v Podduklianskej knižnici 71

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová, Dominika Radičová / Detské časopisy vydávané na Slovensku v rokoch 1919 – 1938   73
Monika Kapráliková / Per aspera ad astram. Komorná knižnica Jána Smreka 81
Agáta Klimeková / Zrod a cesty knihy. Medzinárodná konferencia, máj 2015   89
Marek Rímsky / O čom si písali dve protikladné osobnosti slovenskej vedy 91
Anna Hučalová / Vychádza nejako veľa kníh 93

ARCHÍV
Mária Valová / Básnik Pavol Horov v zbierkach Literárneho archívu SNK  95

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Najväčšou hodnotou mu bola rodina a literárna tvorba 102
Peter Cabadaj / Svetloslav Veigl a Slovenská katolícka moderna 113

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Podujatia na počesť Františka Hečka 116

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Miloš Kovačka jubiluje 117

 

Knižnica 3/2015

Obalka Kniznica 

RIADENIE
Monika Lopušanová, Daniela Gondová / Knižničný systém ako súčasť kultúrnej politiky štátu – bilancia a súčasnosť 3

SPOLUPRÁCA
Silvia Stasselová / Medzinárodná spolupráca knihovníckych združení na pôde IFLA a v krajinách V4. Úspešné príklady z histórie a zo súčasnosti Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 11
Oľga Doktorová / Bratislavský hrad hostil 5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+. Začalo sa druhé kolo stretnutí 21

ROZHOVOR
Katarína Krištofová, Katarína Mažáriová / Práca doma prináša medzinárodné úspechy 25

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Marketingová stratégia Slovenskej národnej knižnice na podporu využívania elektronických informačných zdrojov 27
Zuzana Prachárová / Nové eBooky v Slovenskej národnej knižnici 31

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 9. medzinárodná konferencia – máj 2015  33
Rozália Cenigová / Integrácia školských knižníc a verejných knižníc. Prvé skúsenosti 40

OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (3. časť). Metódy detekcie a identifikácie mikrobiologickej kontaminácie 45
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – farby citlivé na rozpúšťadlo alkohol (2. časť) 48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová / Kníhkupecké povolania na európskom knižnom trhu 15. storočia 54
Helena Saktorová / Nové doplnky k turzovským knižniciam 63
Alica Krištofová / Posesorské záznamy v starých tlačiach v knižnici Trenčianskeho múzea 67
Marta Špániová / Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz 70
Ľudmila Ďuranová / Osobnosti metropoly východného Slovenska 72
Anna Šourková / Monografia o významnom slovenskom architektovi 73
Igor Válek / O krajanoch (nielen) pre krajanov 74

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Ivana Stodolu v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 76

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Pavol Jozef Šafárik a jeho knihovnícke názory (K 220. výročiu narodenia dejateľa) 83
Peter Cabadaj / Rúbal perom, písal mečom (Pred 110 rokmi sa narodil Rudolf Dilong) 86
Mišo A. Kováč / 100. výročie narodenia Juraja Pašku, správcu Matice slovenskej ako národnej knižnice 88
Milan Gonda, Peter Cabadaj / Odišiel mladý (Spomienka na historika, básnika a publicistu Petra Maťovčíka pri príležitosti jeho nedožitých 50. narodenín) 91

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / K sedemdesiatke básnika a kolegu Ladislava Lajčiaka 93

 

Knižnica 02/2015

Obalka Kniznica 

RIADENIE
Monika Lopušanová / Úvodné slovo k Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 3
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 4
VZDELÁVANIE
Zlata Houšková / Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků v ČR aneb Otázky (zatím) bez odpovědí 11
SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Pätnásť rokov národnej licencie elektronických informačných zdrojov 15
OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (2. časť). Prejavy mikrobiologickej degradácie knižničných a archívnych materiálov 20
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – farby na poťahu a predsádke citlivé na rozpúšťadlo alkohol 22
DEJINY KNIŽNÍC
Mišo A. Kováč / Podnety na spracovanie dejín Slovenskej národnej knižnice po jej poštátnení 27
KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Nemecké preklady zo slovenskej literatúry o druhej svetovej vojne 32
Kolektív / Tractatus Cometographicus... (Žilina 1681) v dimenziách dobového Uhorska 35
Gabriela Žibritová / Úvod 35
Farkas Gábor Farkas / Pozorovania kométy z roku 1680 v Karpatskej kotline – dokumenty a záznamy 36
Gabriela Žibritová / Žilinská tlačiareň a Tractatus Cometographicus... 39
Jana Skladaná / Jazyková analýza pamiatky Tractatus Cometographicus... z roku 1681 42
Ladislav Druga / Tractatus Cometographicus... – pohľad astronóma 43
Gabriela Žibritová / Záver 44
Daniela Nazadová, Matej Maruniak / Theologia scripta 8 – kniha františkánov 45
Milan Ševčík / Zbierka exlibrisov Borisa Bálenta v historickej knižnici Západoslovenského múzea v Trnave 49
Augustín Maťovčík / 180. výročie literárneho almanachu Zora 54
Augustín Maťovčík / Prezentácia nových publikácií o Ľudovítovi Štúrovi 56
BIOGRAFISTIKA
Zdenko Ďuriška / Ctiboh Zoch (1815 – 1865). 200. výročie narodenia významného príslušníka štúrovskej generácie 58
Augustín Maťovčík / Dvojnásobné jubileum Michala Chrásteka (1825 – 1900)   63
Peter Cabadaj / „Prvný ke kňihám slováckim led lámal..." (260. výročie narodenia Jozefa Ignáca Bajzu) 65
Dana Lacková / Slovenský spev mu bol jedným z najkrajších. Pripomíname si 10. výročie úmrtia operného speváka Ladislava Pudiša 68
LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Ja som vždy ako malé dieťa... Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia (2. časť) 70
Mišo A. Kováč / Bábky a ich knižní kamaráti. Bábkové divadlo v múzeu a knižnici 79
JUBILEÁ
Jaroslav Rezník / Vždy s nesmiernym zaujatím. Široko rozhľadený kultúrny dejateľ a literárny tvorca 81
Marta Špániová, Lucia Lichnerová / Ešte k jubileu Pavla Rankova 84
NEKROLÓG
Vladimír Petrík / Zomrel literárny vedec Michal Gáfrik 88

 

Knižnica 01/2015

Obalka Kniznica 

RÓMSKA KULTÚRA V KNIŽNICI
Roman Čonka / Rómska kultúra v digitálnej podobe. Štátna vedecká knižnica v Prešove ukončila realizáciu národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 3
Roman Čonka / Erika Godlová: Poznaním svojej minulosti získavame možnosť lepšie formovať svoju budúcnosť 6
Erika Godlová / Barbora Botošová: Mojím cieľom je povýšiť rómsku hudbu a prezliecť ju z kroja do fraku 8

KNIHOVNÍCKE INŠTITÚCIE
Vít Richter, Bedřiška Štěpánová / Knihovnický institut Národní knihovny ČR a jeho funkce v systému knihoven 11

OCHRANA FONDOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov. Mikroorganizmy v prostredí knižníc a archívov (1. časť) 20

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc 2014 23

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby IV 28

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Kolokvium bibliografov 2014 30

ROZHOVOR
Gabriela Žibritová / Verejná knižnica – oáza pokoja v mediálnom hluku. Rozhovor o minulosti aj budúcnosti knižníc s PhDr. Klárou Kernerovou, bývalou riaditeľkou Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach 32

Z KNIŽNÍC
Emília Kudlová, Nadežda Mičáková / Dvadsať rokov práce so študentmi v rámci Hodín bibliografie v Podduklianskej knižnici vo Svidníku 40

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Inkunábuly – umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice. Projekt výskumu prvotlačí z umenovedných hľadísk 42
Mária Pitáková / Aponiovci v dejinách knižnej kultúry. Vedecká konferencia v Oponiciach, 23. – 24. október 2014   52
Augustín Maťovčík / Príspevok k životopisu Vševlada Jozefa Gajdoša. Prednesené na vedeckej konferencii v Oponiciach 53
Dalibor Mikuláš / Slovenská emigrácia a slovenské lexikografické anglistické práce v Severnej Amerike 57
Gabriela Žibritová / Vzácne slovaciká na dosah... (Slovaciká v českom antikvariáte) 61

ARCHÍV
Mária Valová / Osobnosť Štefana Krčméryho vo svete fotografie. Z obrazových zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 62
Mária Slošiarová / Čo Slovák – to človek alebo Karol Salva – človek – učiteľ 67
Peter Vítek / Osudy Jána Kristiána Flitnera a jeho súkromnej knižnice 73

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Martin Hamuljak a štúrovci. K 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra 76
Peter Mišák / Janko Jesenský (1874 – 1945) 78
Pavol Parenička / Tomáš Winkler (75-ročný) 81
Augustín Maťovčík / Spisovatelia Slovenska. Biografické príspevky o slovenských spisovateľoch a dejateľoch v časopise Knižnica (v rokoch 2005 – 2013)  84

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Ja som vždy ako malé dieťa. Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia (1. časť) 86

 

Archív Knižnica 2000

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 2/2000

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ ŽIVOT

Peter Cabadaj / Významný deň Slovenskej národnej knižnice  75

 

LEGISLATÍVA
Dušan Katuščák / Knižničný zákon a knižničný systém Slovenskej republiky (pokrač. z č. 1)       76
Jaroslav Šušol
/ Výpožičné služby knižníc v elektronickom prostredí - technológie a legislatíva    82

 

VEREJNÉ KNIŽNICE
Andrea Doktorová / Úlohy verejných knižníc na Slovensku  90

 

ZO ZAHRANIČIA
Darina Janovská /17. zasadnutie komisie pre služby pri Národnej knižnici Českej republiky  97
ŠVK Ústí nad Labem   98
Jaroslav Šušol
/ Medzinárodné sympózium o informačnej vede ISI 2000    100

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Heraldické pamiatky knižnej kultúry so vzťahmi k Slovensku   104

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Kucianová / Bilinguálny slovensko-anglický MRF UDC na CDROM-e    107

 

ELEKTRONIZÁCIA
Slavomíra Kňažická / Od Výmenného formátu k UNIMARCU v Krajskej štátnej knižnici Karola Kmeťku v Nitre   110
Danica Zendulková
/ JAVAISIS: vytváranie báz pod CDS/ISIS cez internet     112

 

ARCHÍV
Jarmila Gráfová /Zbierky Archívu literatúry a umenia      118

 

BIOGRAFISTIKA
Anna Šourková /Lexikón slovenských žien   121

 

KALEIDOSKOP
Gabriela Hamranová, Darina Janovská /Zo zahraničnej literatúry   122
Z domova a zo sveta    124
Najlepšie referenčné webovské stránky s bezplatným prístupom   125

 

OSOBNOSTI
PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. /K jubileu bibliografa a literárneho historika Dr. Miloša Kovačku, CSc.    126

 

PODUJATIA
PhDr. Anna Kucianová /Caslin 2000   128
Metodické semináre SNK    129
PhDr. Marta Ehnová
/ Firemná knižnica   131

 

RECENZIE
Druhá kniha o Čaplovičiáne  134

 

Z EDIČNÝCH TITULOV
Z vydaní knižníc    135

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 7. 2000 - 15. 10 2000


 

KNIŽNICA 1/2000

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ ŽIVOT
Peter Cabadaj / Novodobá história slovenského knihovníctva 5
Peter Sabov / Slovenská republika má ďalšiu samostatnú národnú inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu 6
Miloš Kovačka / Slovo na uvítanie Slovenskej národnej knižnice 7
Daniela Gondová / Pozdravný list Slovenskej asociácie knižníc 8
Dušan Lechner / Pozdravný list Univerzitnej knižnice v Bratislave 9

 

LEGISLATÍVA
Dušan Katuščák / Knižničný zákon a knižničný systém Slovenskej republiky 10
Jarmila Majerová / Komentár k novele zákona o povinnom výtlačku 16

 

KOOPERÁCIA
Igor Prokop / Národné knižnice v 21. storočí - od informácií k znalostiam 20

 

ZO ZAHRANIČIA
Rastislav Steranka / Najlepšou verejnou knižnicou v Európe je Regionálna knižnica v Karvinej 24
Elektronická medziknižničná výpožičná služba 26

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Jana Cabadajová / Analýza knižnice Pavla Križka 27

 

BIBLIOGRAFIA
Miloš Kovačka / Bibliografické kontinuum 2000 29

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Súbory autorít predmetových hesiel 36

 

ELEKTRONIZÁCIA
Štefan Kimlička / Vplyv internetu na štruktúru a funkcie knižnično-informačných systémov 41
Danica Zendulková / CDS/ISIS pre MS DOS alebo WinISIS? 47

 

LITERÁRNE MÚZEUM
Augustín Maťovčík / Expozícia P. O. Hviezdoslava sprístupnená 52

 

OSOBNOSTI
Pavol Parenička / Za Bellom Pollom (1917 - 2000) 53
Karol Klička / Odišla Wanda Frontczakowa (1927 - 1999) 54

 

PODUJATIA
Mišo A. Kováč / Prvé dve akcie SNK 56
Daniela Gondová / Akademické knižnice sa stretli v Žiline (26.- 28. 6. 2000) 57
Lýdia Žáčiková / Špeciálne technické dokumenty, normy, patenty 59
Ľudmila Mazalová / 29. zasadanie ABDOS-u (Berlín, 29. 5.-1. 6. 2000) 61

 

RECENZIE
Marta Fórišová / Bohemikálna tlač vo fonde ŠVK v Košiciach 63
Augustín Maťovčík / BIO-Bibliografické aktivity Oravskej knižnice 64
Soňa Budinská / Matematická kultúra nielen pre študentov 65

 

Z EDIČNÝCH TITULOV
Z matičných knižných vydaní 66

 

PRÍLOHY
Zákon č. 182 z 12. mája 2000 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
Zákon č. 183 z 12. mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej

Archív Knižnica 2001

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2001

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Dušan Katuščák / Návrh na prechod knižničného systému Slovenskej republiky na MARC 21    593
Mária Kollárová / Projekt eIFL DIRECT       596
Darina Janovská / Päť rokov automatizovaného výpožičného systému v Slovenskej národnej knižnici    598

SLUŽBY
Jiří Polišenský / Verejné informačné služby knižníc (VISK)    603
Nový dánsky zákon o službách verejných knižníc    608

BIBLIOGRAFIA
Miloš Kovačka / Na záver 10. slovenskej bibliografickej konferencie      611
Deklarácia 10. slovenskej bibliografickej konferencie      612

OCHRANA DOKUMENTOV
Mirko Šnýdr / Ochrana bohemikálnej tlačenej produkcie 19. storočiavo fonde Národnej knižnice ČR        616
Hartmut Weber - Marianne Dorr / Digitalizácia ako metóda ochrany? (2. časť)     619
Mary-Lou E. Florian / Plesne v knižniciach a archívoch. Konídie a spóry        626

INFORMATIZÁCIA
Darina Janovská /Nový pohľad na informáciu      632
Paul Soriano / Homo communitas proti homo sapiens   633

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Dlho očakávaný sprievodca         635
K výročiu Jána Herkeľa a jeho všeslovanskej gramatiky    636
Encyklopedia Beliana        639

HERALDIKA
Milan Šišmiš /Cesty k symbolom Slovenskej národnej knižnice           640
Ľubomír Jankovič / K heraldickému supralibrosu Gregora Tribela      643

KNIŽNÁ KUKLTÚRA
Ivona Kollárová / No Time for Revolution       645

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry    647
Z www stránok      649
Prečítali sme         650

Z KNIŽNÍC
Eva Vokurková / Činnosť depozitnej knižnice FAO  651
Helena Pangrácová / Slovenská pedagogická knižnica 45-ročná    652
Alexandra Kršková / Čitateľská anketa v Turčianskej knižnici a jej výsledky     654
Viera Baničová / Aktivity Považskej knižnice pre zrakovo znevýhodnených     655
Igor Zmeták / Knižná kultúra na Považí      656
Iveta Hurná / Prázdniny v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove    656
Emília Antolíková / Albert Marenčin   657
Hedviga Tamarová / Bibliografia a regionálna bibliografia v Gemerskej knižnici      658
Dušan Marcin / Nevidiaci v knižnici    659
Jana Poláková / Medzi nami    659

RECENZIE
Helena Saktorová / Dejiny historických knižníc v Maďarsku       660
Anna Kucianová / Personálna bibliografia Tibora Andrašovana   662
Ivona Kollárová / Knižný obchod - integrujúci fenomén dejín komunikácie   663

PODUJATIA
Anna Peťová / Slovensko a internet v roku 2001    664
Katarína Soukupová 175. výročie narodenia Viliama Paulínyho-Thóta  664
Anna Kucianová / Štandardy vo vedeckých knižniciach    665
Anna Šourková / Biografistika       666
Marta Weissová / Seniori v knižniciach   667

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti   668
Kamila Fircáková / Z vydaní Univerzitnej knižnice v Bratislave   670

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.9. 2001-15.10. 2001


KNIŽNICA 10/2001

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Danica Zendulková / Operačný systém LINUX a jeho význam pre knižnice   537
Ladislav Lajčiak /
Elektronický fotoarchív SNK (digitalizačný projekt)    541

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Jarmila Majerová / Uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov v podmienkach národných knižníc   543
Harrnut Weber – Marianne Dorr
/ Digitalizácia ako metóda? (1. časť)   548
Miloš Kovačka
/ SNB a ochrana historických knižničných fondov    553
Branislav Bielik
/ Etika a prístup konzervátora – reštaurátora, historika i bežného čitateľa ku knihe    555

 

ARCHÍV
Helen Forde /Ochrana ako strategická funkcia a integrálna súčasť riadenia archívov – alebo môžeme sa bez nej zaobísť?    558
Sharman Smith
/ Obhajoba existencie knižníc – dôležitá vec pre ich prežitie     560
Jana Sochorová – Ľudmila Ochotnická
/ Štatistika medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby v Slovenskej republike za rok 2000    563

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Rukopisy a staré tlače vo fondoch mestskej knižnice Mikuláša Kopernika v Torúne    565

BIOGRAFISTIKA
Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia    567

PODUJATIA
Anna Kucianová /Bibliografická metodika noriem v akademických knižniciach    574

 

Z KNIŽNÍC
Milica Lesáková / Desať rokov odbornej bankovej knižnice    576
Marcela Feriančeková
/ Letný čitateľský tábor 2001   579
Marta Weisová
/ Škola v knižnici – knižnice v škole    579

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry    580 
www stránok   581

OSOBNOSTI
Jozef Šelepec / Pri prameňoch knihovníckeho vzdelávania   582
Miloš Kovačka
/ Sedemdesiatiny Štefana Hanakoviča          584


Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti   585

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do národnej agentúry ISBN v SR od 16.8.2001 – 15.9.2001

 


KNIŽNICA 9/2001

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Wim van Drimmelen /Výzvy pre národné pamäťové inštitúcie    477

 

INFORMATIZÁCIA
Pavol Rankov / Kyberkultúra v kyberpriestore podľa Pierra Lévyho: ďalší z konceptov informačnej spoločnosti     482

 

ZO ZAHRANIČIA
Alan Hopkinson / Prepojené knižničné a informačné služby na univerzite 21. storočia      486
Jadwiga Kolodziejska
/ Poľské knižnice na prelome storočí       492

 

RIADENIE
Boris Prochádzka / Patrí ekonomika do našej práce ?    495

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Digitálne vydanie troch pražských zbierok erbových listín na CD ROM    499
Judit Escedy V.
/ Európska databáza starých tlačí: HPB (Hand Press Book)   501

 

ARCHÍV
Terézia Kaššayová / Zdroje memoárovej literatúry v zbierkach    504

 

KALEIDOSKOP
Z www stránok    507
Zaujímavosti o knižniciach    509

 

RECENZIE
Miloš Šípka / Personálna bibliografia       510

 

Z KNIŽNÍC
Lucia Švecová, Mária Džavíková / Automatizovaný výpožičný systém v Univerzitnej knižnici v Bratislave     511  
Oľga Lauková
/ Knižnica v premenách času (ŠVK B.B. si pripomína 75. výročie vzniku)    513
Klára Kernerová
/ Jubilujúca Nova (1981 - 2001)    515
Jana Poláková
/ Odpustiť, ale nezabúdať . . .   516
J. Poláková, M. Špániková
/ Týždeň boja proti drogám v Štátnej knižnici v Trenčíne      517
Štefan Kolivoško
/ Zlodeji v knižniciach (alebo Kradlo sa, kradne sa, bude sa kradnúť?)    518
Milan Gonda
/ Informatizácia nás tlačí - zatiaľ iba veľmi šetrne   520
Elena Šimkaniová
/ Pierka spod Tatier     522

 

PODUJATIA
Agáta Klimeková, Gabriela Hamranová / Jubilejné 30. zasadanie ABDOS-u (Poľsko, Toruň 4.-7. 6. 2001)    523
Marta Fórišová
/ Sprostredkovateľská úloha nemeckého jazyka a kultúry v bratislavskom prostredí (Vermittlungsrolle der deutschen Sprache und Kultur im Raum Pressburg)  524
Jozef Beňovský
/ K výstave "Helsinky očami spisovateľov" v Martine   527

 

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj /Do vašej pozornosti (Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev)     529

 

VZDELÁVANIE
Pavol Rankov / Diplomované práce obhájené na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave v dňoch 29. a 31. 5. 2001    531

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR  od 16.7. 2001-15. 8. 2001


KNIŽNICA 8/2001

 

Obsah

 

Marta Nováková / Na úvod   409

 

VZDELÁVANIE
Gabriela Žibritová / Päťdesiat rokov vysokoškolského štúdia knižničnej a informačnej vedy na Slovensku   410
Katarína Ruttkayová
/ Začiatky vysokoškolského štúdia knihovedy a knihovníctva (osobné spomienky)     414
Štefan Kimlička
/ Súčasná koncepcia študijného odboru knižničná a informačná veda           416
Elena Sakálová
/ Ďalšie vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov        420
Štefan Kimlička
/ Kreditový systém štúdia odboru knižničná a informačná veda    423
Anna Čabrunová
/ Vedecko-výskumná činnosť Katerdry knižničnej a informačnej vedy FF UK po roku 1989    429
Michal Bako
/ Počiatky zavádzania výpočtovej techniky do výučby katedry      433
Eva Krištofičová - Marta Matthaeidesová
/ Uplatnenie absolventov Katedry knižničnej a informačnej vedy FF UK v praxi    434
Pavol Rankov /
Zahraničná spolupráca a medzinárodné aktivity katedry v deväťdesiatych rokoch    437
Absolventi katedry v našej knižnici     439
Poslucháči Katedry knižničnej a informačnej vedy o svojom štúdiu    445
Absolventi to naozaj nemajú jednoduché (Alebo "Komu česť, tomu česť. Trúba pastierovi".)    448

LEGISLATÍVA
Andrea Moravčíková / Právne aspekty licencií - ochrana databáz a ich úprava v právnom poriadku SR   450
Gabriela Kunová
/ CECUP A používateľské práva v elektronickom publikovaní     453

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Darina Janovská /Kódy odpovedí v medziknižničných výpožičných službách    457

RECENZIE
Sylvia Kováčová / Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti     459

PODUJATIA
Anna Kucianová / Dni regionálnej bibliografie   461
Marta Sakalová /
Knižničná komunita na pôde Žilinskej univerzity   462

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Špeciálne biografické slovníkové príručky      464

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov   465
Prečítali sme      466
Z www stránok   467

ĽAHKÝM PEROM
Štefan Kolivoško/  Tiene (digitálnej) budúcnosti   468

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 6. 2001-15. 7. 2001

 

 


KNIŽNICA 7/2001

 

Obsah

 

60. VÝROČIE SNK

Zuzana Bukovská / Perspektíva zakorenená v šesťdesiatročnej minulosti     345
Dušan Katuščák
/ Slovenská národná knižnica a stratégia slovenského knihovníctva         346
Milan Rakús
/ Uplatňovanie informačných technológií v SNK   348
Jarmila Majerová
/ Knižničné zbierky Slovenskej národnej knižnice     351
Peter Sabov
/ Ochrana knižničných a iných fondov v Slovenskej národnej knižnici    353
Miloš Kovačka
/ Slovenská bibliografická spoločnosť v kontexte národného bibliografického systému Slovenskej republiky   356
Mišo A. Kováč
/ Zakladateľské osobnosti Slovenskej národnej knižnice     357
Augustín Maťovčík
/ Literárnoarchívne, biografické a literárnomúzejné fondy Slovenskej národnej knižnice    359
Jozef Beňovský
/ Prezentácia múzejných zbierok SNK    360
Pavol Parenička
/ Snahy a zápasy o Slovenskú národnú knižnicu v Matine   362
Rada Slovenskej národnej knižnice       364
Pozdravy k 60. výročiu SNK    365

 

LEGISLATÍVA
Tuula Haavisto / Práca knižníc v elektronickom prostredí          368
Marcela Horváthová
/ Licenčný prístup k elektronickým informačným zdrojom - skúsenosti Ústrednej knižnice SAV   373
Pavol Baťalík
/ Porovnanie licenčných podmienok realizovaných a pripravovaných konzorcií na Slovensku    376
Tuula Haavisto
/CELIP - Platforma pre licenčné informácie v strednej a východnej Európe    378

 

VEREJNÉ KNIŽNICE
Marta Weissová / Štatistický pohľad na činnosť verejných knižníc    380
Mária Balkóciová
/ Nedopatrenie alebo úmysel?    383

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský - Ivan Kuka - Zdena Kyšková / Konzervovanie Zayovskej knižnice (3. časť: Kyslosť knižnice)    385

 

BIOGRAFISTIKA
Anna Šourková / Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana     391

 

PODUJATIA
Anna Peťová
/ CASLIN 2001 a vecné spracovanie     392
Jozef Beňovský
/ Múzejná výstava o básnikovi Ivanovi Kraskovi    393
Tomasz Trancygier
/ Skúsenosti poľských kultúrnych inštitúcií po reforme verejnej správy    394

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov     396
Z www stránok                     397

 

Z NAŠICH KNIŽNÍC
Priska Joščáková - Eva Kochanová - Milota Torňošová / Prieskum čitateľských požiadaviek a potrieb v krajskej štátnej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene    399
Katarína Kasalová
/ Hlasné čítanie deťom    401
Noc v knižnici     402
Soňa Budinská
/Oravská knižnica 50-ročná   402
Literárne Košice Jána Štiavnického    403

 

PRÍLOHA
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.310 z 11. apríla 2001 k Návrhu Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 5. 2001-15. 6. 2001


KNIŽNICA 6/2001

 

Obsah

 

DOKUMENTY
Andrea Doktorová / Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006         285
Návrh opatrení vyplývajúcich z realizácie Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 pre ministra kultúry    287
Predpokladané požiadavky na finančné zabezpečenie niektorých opatrení v rezorte kultúry (v tis. Sk)     294

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová /Druhé vydanie formátu UNIMARC/Autority - zmeny a doplnky    296

 

ELEKTRONIZÁCIA
Danica Zendulková
/Knižnica pod Windows - okná do sveta dokorán   301
Soňa Budinská
/ Virtuálna polytechnická knižnica     305
Soňa Budinská
/INVIK - Integrovaná virtuálna knižnica STK Praha     307
Mária Kollárová 
/Národné iniciatívy v oblasti digitálnych knižníc          309

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Knižnica Michala Godru    312

 

RECENZIE
Elena Saktorová / Výskum starých tlačí Gedeona Borsu   315

 

KNIŽNIČNÝ ŽIVOT
Klára Kernerová / Na okraj Týždňa slovenských knižníc   318
Štefánia Petercová
/ Knižničný sviatok v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach    319
Darina Janovská
/ Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej národnej knižnici     320

 

KALEIDOSKOP
Prečítali sme      322
Knižnice verzus internet   323
Z www stránok    324

 

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Činnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave v oblasti štatistického výkazníctva    326
Ľudmila Strohnerová
/ Podujatia pre knihovníkov Trenčianskeho kraja    327
Eva Sentucq
/ Knižnice v Alsasku   328
Eva Sentucq
 /Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy    330

 

PODUJATIA
Mária Kolárová / Inforum 2001    332
Klára Komorová
/ Konferencia o historických knižniciach v Čechách   333
Pavol Parenička
/ "Matičná podpora SNK"   334
Ladislav Lajčiak /
Navštívil nás Paul Wilkes, americký spisovateľ slovenského pôvodu   335

 

OSOBNOSTI
Augustín Maťovčík / Literárnohistorické iniciatívy Prof. PhDr. Petra Libu, DrSc. (Jubilejné marginálie)   337

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.4. 2001-15.5. 2001


KNIŽNICA 5/2001

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Viera Matejčíková - Mária Okálová / Cirkevné inštitúcie a náboženské osobnosti ako menné autority    229

 

ŠPECIÁLNE FONDY
Mariana Hatalová / Pohľadnice vo fonde knižnice    235

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vladimír Bukovský - Ivan Kuka - Alena Maková / Konzervovanie Zayovskej knižnice  (2. časť: Rozsah poškodenia)     243

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Totálna nahota totality           248
Oľga Pavúková
/ Nad monografiou o Karolovi Štúrovi   249
Elena Midriaková
/ Šafárik stále živý                     250

 

ARCHÍV
Mária Slošiarová /Sprievodca po fondoch troch slovenských exilových osobností v zbierkach otawského archívu      252

 

ÚVAHA
Ladislav Lajčiak / Navigovanie knižníc do komunitných vôd     256

 

PODUJATIA
Anna Kucianová / INFOS 2001     258
Milica Lesáková
/ Kultúrna pamäť spoločnosti a odkaz 31. INFOS-u     260

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov    262
Z www stránok                     263
Prečítali sme                        264

 

Z NAŠICH KNIŽNÍC
Mária Balkóciová
/ Ako Krajská štátna knižnica v Žiline k budove prišla       265
A. Fedorová
/Z činnosti Mestskej knižnice v Brezovej pod Bradlom             268

 

ZO ZAHRANIČIA
Ann Curry / Načo návštevníci knižníc využívajú internet? (poznatky z Kanady)    269
Darina Janovská
/ Nová Alexandrijská knižnica pred otvorením     272
Rastislav Steranka
/ Unikátna softvérová domáca knižnica          275

 

RECENZIE
Samuel Jovankovič / Srbi na Slovensku    278

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.3. 2001-15.4. 2001


KNIŽNICA 4/2001

 

Obsah

 

60. výročie vzniku Slovenskej národnej knižnice (Program osláv 22.-24. mája 2001)         173
Cesty k Memorandu a k Slovenskej národnej knižnici (Program osláv 6. - 7. júna 2001)    174
Deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva       175

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Viera Matejčíková / Súbor menných korporatívnych autorít v SNK     177
Anna Peťová
/ Ešte raz o substantívnej inverzii      180

 

ELEKTRONIZÁCIA
Danica Zendulková
/ Knižnica pod Windows - okná k používateľovi dokorán    184

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Elena Midriaková / Príručka nemeckých historických knižných fondov v Európe. Zv. 4 Slovenská republika       189
Slávnostná prezentácia 4. zväzku Príručky nemeckých historických knižných fondov    192
Wilhelm Krull
/ Ktoré knihy zbiera národ?    193
Bernhard Fabian
 / Knižnice - uzly duchovnej a kultúrnej siete Európy    196
Marta Fórišová
/ Jakub Némety - bratislavský tlačiar prvej polovice 17. storočia   199
Agáta Klimeková
/ Internetizácia Lyceálnej knižnice v Kežmarku   202

 

BIBLIOGRAFIA
Kamila Fircáková / Publikačné aktivity Jozefa Repčáka v časopise Náš ľud    204

 

RECENZIE
Andrej Riško / Knižničná a informačná veda     208
Klára Komorová
/ Rukopisné katalógy cirkevných knižníc v Maďarsku     210
Eva Frimmová
/ Reformácia v 16. storočí a jej sociálne prejavy             211
Tlače 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre                                        213 

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov               214
Moderná česká katolícka knižnica      215
Z www stránok                                216
Prečítali sme                                   217

 

PODUJATIA
Jozef Beňovský / Reál a predstava  218
Zem Slovensko v Martine                 219
Spomienkové stretnutie                    219
Klára Komorová
/ Tlače 16. storočia 220

 

OSOBNOSTI
Jozef Beňovský / Rozlúčili sme sa s Annou Hollou   221

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 2. 2001-15. 3. 2001


KNIŽNICA 3/2001

 

Obsah

 

Tomasz Trancygier / Marcové súvislosti

ELEKTRONIZÁCIA
Ján Grman / DAWINCI - nový automatizovaný multimediálny knižnično-informačný systém   119

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Dušan Katuščák / Tradičné komunikačné formáty MARC    127

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Oravec, Anna Slezáková / Zachránené prvotlače    134
Lívia Fábryová
/ Diecézna knižnica v Nitre   138
Vladimír Bukovský, Peter Sabov, Ivan Kuka
/ Konzervovanie Zayovskej knižnice (1. časť: História a stav knižnice)    143
Soňa Budinská
/ Knižnice v staroveku   147
Ján Matula
/ Gutenbergova spoločnosť medzinárodná   150

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Zabudnutý knihovník Čaplovičiány Leopold Bruck     151

 

ARCHÍV
Viera Sedláková / Archívne doplňovanie rukopisných hudobných fondov      153
Mária Slošiarová
/Novinky (nové prírastky) v zbierkach Slovenského archívu v Ottave  153


PODUJATIA
Anna Kucianová / UNIMARC v slovenskej katalogizácii 4 (Martin, 27.-29. november 2000)     155
Ľubomír Jankovič
/ Medzinárodný workshop projektu MASTER                  156

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry    157
Z www stránok       158
Z knižníc                160
Prečítali sme          164
Fragmenty z histórie knižnej kultúry      165

 

OSOBNOSTI
Augustín Maťovčík
/ K životnému jubileu Jozefa Kuzmíka         166
Augustín Maťovčík
/ Dve jubilejné podujatia                           167

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 1. 2001 - 15. 2. 2001


KNIŽNICA 2/2001

 

Obsah

 

ÚVOD
Soňa Budinská / Úloha každodenná    61


LEGISLATÍVA
Jaroslav Šušol / Východiská a princípy definovania európskej knižnej a publikačnej politiky   62


ŠTANDARDIZÁCIA
Lýdia Sedláčková / Súborný katalóg a metadátové univerzum   65
Mária Okálová
/ Budovanie súboru menných personálnych autorít v Slovenskej národnej knižnici    70
Lýdia Žáčiková
/ Formát US MARC v praxi Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici    73

 

PROFESIA KNIHOVNÍK
Esko Häkli  / Vodca alebo manažér: nesofistikované myšlienky o budúcnosti riaditeľa knižnice  75
Iveta Kilárová
/ Spoločenský status knihovníka v zrkadle asertivity     78

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Program záchrany, stabilizácie a konzervácie tradičných nosičov informácií Slovenskej republiky    80
Darina Janovská
/ PAC - medzinárodný program ochrany dokumentov v knižniciach  83
Príručka pre ochranu a identifikáciu filmového materiálu   84
Poškodenie a konzervovanie filmového materiálu             87

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Soňa Budinská / Zaujímavosti o historických nosičoch písma     89
Klára Komorová / Vzácna knižnica turčianskeho rodáka           91

 

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Švajčiarsky literárny archív v Berne      96 
Viera Sedláková / Hudobné osobnosti Slovenska       100 
27. Etnomuzikologický seminár (11.-12. december 2000, Bratislava)         101 

 

RECENZIE
Katarína Karabínová / Biele miesta v dejinách slovenskej literatúry 20. storočia   102 
Klára Komorová / Uhorskí študenti na viedenskej univerzite         102


KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov    104

Klára Kernerová / Z knižníc    106
Zaujímavosti o internete       109

 

OSOBNOSTI
Kamila Fircáková / Nezabúdajme na nich (Peter Tvrdý, 29. 6. 1850 - 24. 2. 1935)      110


TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Mária Kadnárová /Výzva       111


PRÍLOHA 

Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 12. 2000-15. 01. 2001


KNIŽNICA 1/2001

 

Obsah

 

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Igor Prokop / Informácie a znalosti a úlohy národných knižníc    5
Darina Janovská
/Národné knižnice v rozvojových krajinách      14

 

VEREJNÉ KNIŽNICE
Anna Bučíková / Analýza stavu doplňovania knižničných fondov   17
Horst Neisser
/ Nové knižničné služby a podnikateľské zámery v nemeckých verejných knižniciach    20

 

SLUŽBY
Darina Janovská / Národná komisia pre služby pri Slovenskej národnej knižnici    25
Darina Janovská
/ Ako to riešite Vy     26

 

BIBLIOGRAFIA
Miloš Kovačka / Bibliografia dejín knižnej kultúry krajín strednej Európy    27


KNIŽNÁ KULTÚRA
Nora Baráthová / Lyceálna knižnica v Kežmarku    31
Július Valach
/ Vplyv lýcea a knižnice v Kežmarku na orientáciu študentov   32

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková / Mikrobiologický aspekt konzervovania historických dokumentov    35
Vladimír Bukovský, M. Trnková, Anna Slezáková
/ XI. Seminár reštaurátorov a historikov    39

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Štefánikovské pramene a pamiatky v Slovenskej národnej knižnici v Martine     41

 

PODUJATIA
Klára Kernerová / Knižnice súčasnosti 2000          43
Anna Kucianová
/ Dni vedeckých knižníc 2000       45
Anna Bučíková
/ Doplňovanie knižničných fondov   46

 

RECENZIE
Ludmila Mazalová / Ďalšie kamienky do mozaiky dejín     47

 

KALEIDOSKOP   
Zo zahraničných časopisov          49
Databázový trh - Online, CD ROM a Web   51
Z českých knižníc   52

 

Z EDIČNEJ ČINNOSTI
Literárne kluby sa prezentujú     54

 

SÚŤAŽ
Literárne Košice Jána Štiavnického 6. ročník     55

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 10. 2000-15. 11. 2000
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 11. 2000-15. 12. 2000

     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo DIKDAlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPIS logo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


logo navstevnik
    logo Good Idea Slovakia    logo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

December 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 12 2021
2
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 12 2021
3
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 12 2021
4
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 12 2021
5
6
7
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 12 2021
8
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 12 2021
9
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 12 2021
10
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 12 2021
11
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 12 2021
12
13
14
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 12 2021
15
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 12 2021
16
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 12 2021
17
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 12 2021
18
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 12 2021
19
20
21
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 12 2021
22
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 12 2021
23
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 12 2021
24
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 12 2021
25
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 12 2021
26
27
28
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  28 12 2021
29
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 12 2021
30
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 12 2021
31
Celý článok o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  31 12 2021

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo DIKDA   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo