Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

Vlajka Slovensko  Vlajka Veľká Británia Textová verzia

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Logo Slovenská Národná Knižnica
Logo Slovenská Národná Knižnica
 • Na polceste na Mars
 • DIKDA - písomné kultúrne dedičstvo
 • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK
 • Online digitálna knižnica


Výstavy a podujatia

Výstavy a podujatia LM SNK v roku 2013

Pietna spomienka pri príležitosti Pamiatky zosnulých na Národnom cintoríne v Martine

(podujatie organizované v spolupráci s Mestom Martin, Maticou slovenskou) 

31. október 2013, Národný cintorín, Sklabinská cesta
Fotografie Radoslav Ondrašovič

Pamiatka zosnulých je príležitosťou na tichú spomienku na milovaných, priateľov, známych ale aj na dejateľov, ktorí už nie sú medzi nami. Na Národnom cintoríne ako pietnom mieste, kde odpočíva veľké množstvo našich významných osobností sa tak aj tento rok rozhorelo množstvo „večných“ svetielok, ktoré nám pripomínajú odkaz ich diela. V spolupráci mesta Martin, Slovenskej národnej knižnice a Matice slovenskej sa rok 2013 ako rok významných výročí – 1150. rokov od príchodu Konštantína a Metoda na veľkú Moravu, 150 rokov od založenia Matice slovenskej a iné, prejavil aj v programe pietnej spomienky – okrem odkazu sv. Cyrila a Metoda sme si pripomenuli aj 160. výročie narodenia Jozefa Škultétyho (1853 – 1948), významného slovenského literárneho kritika, historika, jazykovedca, publicistu, správcu Matice slovenskej, ktorý bol známy aj pod prezývkou Baťko.

Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu s nami prišli tichou spomienkou či modlitbou pripomenúť všetkých známych aj neznámych národovcov.

Pietna spomienka pri príležitosti Pamiatky zosnulých na Národnom cintoríne v Martine

 

Pietny akt kladenia vencov zástupcami kultúrnych inštitúcií na Národnom cintoríne v Martine.

Pietny akt kladenia vencov zástupcami kultúrnych inštitúcií na Národnom cintoríne v Martine.

 

Viceprimátor mesta Martin pán Alexander Lilge pri príhovore na Národnom cintoríne.

Viceprimátor mesta Martin pán Alexander Lilge pri príhovore na Národnom cintoríne.

 

Kultúrny program pietnej spomienky nás cez verše Proglasu Konštantína Filozofa v podaní pani Gabriely Hamranovej preniesol do obdobia Veľkej Moravy.

Kultúrny program pietnej spomienky nás cez verše Proglasu Konštantína Filozofa v podaní pani Gabriely Hamranovej preniesol do obdobia Veľkej Moravy.

 

Príhovor riaditeľa Literárneho múzea SNK – PhDr. Jozefa Beňovského nám pripomenul život a dielo Jozefa Škultétyho.

Príhovor riaditeľa Literárneho múzea SNK – PhDr. Jozefa Beňovského nám pripomenul život a dielo Jozefa Škultétyho.

 

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Vernisáž reprezentatívneho výstavného projektu SNK realizovaného pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Konštantína a Metoda na naše územie

17. október 2013, Literárne múzeum SNK
Fotografie Radoslav Ondrašovič

Slovenská národná knižnica prostredníctvom Literárneho múzea SNK v rámci jubilejného roku 2013 ako roku 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, pripravila pre svojich návštevníkov reprezentatívny výstavný projekt Večné svetlá ako poctu písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska. Výstavný projekt návštevníkom približuje nielen misiu solúnskych bratov na Veľkej Morave ale aj jej odrazy v dejinách slovenskej literatúry. Od Proglasu tak svetlo písma prejde cez diela klasicizmu, štúrovskej romantickej generácie až po slovenskú modernu a literárny exil. Výstavný projekt komplexne nadväzuje na stálu expozíciu dejín slovenskej literatúry LM SNK a poskytuje tak návštevníkovi možnosť vnímať celý literárny vývoj v súvislostiach.

Kultúrny program v rámci vernisáže výstavného projektu Večné svetlá rovnako ako výstava sama postihol širší rámec literárnych aktivít a mimo samotného projektu boli verejnosti predstavené aj publikácie z dielne Slovenskej národnej knižnice. 

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Vernisáž otvoril výber zo starovienskych piesnív interpretácii CANTICA Collegium Musicum – Martinského komorného speváckeho zboru pod dirigentskou taktovkou doc. Štefana SEDLICKÉHO

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Modlitbu Staroslovenský Otčenáš návštevníkom predniesla PaedDr. Otília MORAVČÍKOVÁ – pedagogička ZUŠ Martin

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska  

   Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Návštevníkov vernisáže sa prihovoril PhDr. Jozef BEŇOVSKÝ – riaditeľ LM SNK a autor scenára výstavného projektu Večné svetlá

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Šírku literárneho spracovania cyrilo-metodského odkazu priblížila montáž básní V. Turčányho, M. Rúfusa a J. Buzássyho v podaní Zuzany KRAMÁROVEJ – recitátorky Kruhu 3P

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

 

Širšia kultúrna verejnosť sa na vernisáži mohla zoznámiť aj s publikáciami z produkcie SNK – Proglas – Konštantín Filozof – Sv. Cyril Slovenský biografický lexikón 5. zv.

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Bibliofíliu Proglas – Konštantín Filozof – Sv. Cyril predstavil jej zostavovateľ, pán Stojan Lekoski, autor prekladu veľbásne Proglas do macedónskeho jazyka. V jeho podaní sme si vypočuli aj ukážku z macedónskeho prekladu predslovu k Evanjeliu.

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Keďže bibliofília Proglas pozostáva z 3-jazyčného spracovania veľbásne v staroslovienskom, slovenskom a macedónskom jazyku, po audioukážke staroslovienčiny v podaní pani Idy Rapaičovej, nám Proglas v slovenskom jazyku sprítomnila aj pani Eva Kalnická.

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Ďalšou publikáciou z autorskej produkcie SNK, ktorú sme predstavili verejnosti bol 5. zväzok  Biografického lexikónu Slovenska – prácu na tvorbe a najmä dosah tohto diela nám ozrejmil Mgr. Zdenko Ďuriška z Národného biografického ústavu SNK

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Z otvorenia výstavného projektu Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Pietny akt uloženia urny prof. Viliama Marčoka na Národnom cintoríne v Martine

26. september 2013,
Národný cintorín, Martin
Literárne múzeum SNK

Fotografie Dana Vojtková

 

Národný cintorín v Martine sa 26. septembra 2013 stal miestom posledného odpočinku pre ďalšiu významnú osobnosť slovenskej literatúry – profesora Viliama Marčoka, ktorý zomrel 7. mája 2013 v Bratislave. Na pietnom akte uloženia urny prof. V. Marčoka, ktorý spoluorganizovali Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice, mesto Martin a Matica slovenská sa okrem rodiny literáta, jeho priateľov a spolupracovníkov zúčastnili aj jeho bývalí žiaci, ktorí si naňho následne zaspomínali aj v priestoroch Literárneho múzea SNK. 

Zo zbierok LM SNK tu boli prezentované knižné publikácie V. Marčoka, fotografie z literárnych podujatí i z osobného archívu – v rámci spomienky sa k zúčastneným prihovoril aj sám p. prof. V. Marčok s príhovorom počas preberania Ceny Jozefa Cígera-Hronského od Nadácie Matice slovenskej.

Profesor Marčok ako autor mnohých odborných štúdií z oblasti literárnej histórie, komparatistiky, historickej poetiky a súčasnej literatúry, bol erudovaným odborníkom na literárnu modernu u nás i vo svete. Táto literárna osobnosť bola nielen aktívne pôsobiacim literárnym vedcom a historikom, ale zároveň aj pedagógom, ktorý spolu so svojimi kolegami „vychoval“ nasledujúce generácie literátov a jeho práca teda zostáva nielen v knihách ale aj v ľuďoch.

Česť jeho pamiatke!


Pietny akt uloženia urny prof. V. Marčoka na Národnom cintoríne v Martine, príhovor jeho bývalého žiaka PhDr. Jozefa Beňovského – riaditeľa Literárneho múzea SNK

Náhrobok prof. V. Marčoka na Národnom cintoríne v Martine

Zo spomienkovej akcie na prof. V. Marčoka v Literárnom múzeu SNK

PROGLAS - Konštantín Filozof - sv. Cyril
Prezentácia publikácie z dielne Slovenskej národnej knižnice – organizované podujatie pre školy
19. september 2013, Audiovizuálna sieň LM SNK
Fotografie Radoslav Ondrašovič

Slovenská národná knižnica sa v rámci jubilejného roku 2013 ako roku 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu zapojila aj do programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2013, keď študentom martinských stredných škôl predstavila publikáciu Proglas - Konštantín Filozof - sv. Cyril. Prezentácia s účasťou jej zostavovateľa a prekladateľa do macedónčiny Stojana Lekoského a zodpovedného redaktora Augustína Maťovčíka priblížila mladej generácii význam misie solúnskych bratov a ich dielo. Keďže publikácia prezentuje veľbáseň Proglas, pripisovanú Konštantínovi Filozofovi v staroslovanskom, slovenskom a macedónskom jazyku, ukážky vo všetkých jazykoch aj zazneli, pretože hoci je sama báseň pre nás známa iba 155 rokov (1858 – nález odpisu veľbásne Proglas v cyrilike v kláštore Chilander, Grécko), jej pôvod z 2. polovice 9. storočia a teda aj status prvého literárneho diela Slovanov je nespochybniteľný. Proglas je tak nielen oslavou prekladu evanjelií do staroslovienčiny, oslavou jazyka a písma ale aj začiatkom literatúry u nás lebo sú nahé bez kníh všetky národy ...

Prezentácia publikácie Proglas - Konštantín Filozof - sv. Cyril pre študentov stredných škôl v Martine

Z príhovoru zodpovedného redaktora Augustína Maťovčíka študentom

                                                     

Zostavovateľ a prekladateľ do macedónčiny Stojan Lekoski pri komunikácii so študentami a s publikáciou Proglas - Konštantín Filozof - sv. Cyril

Interpretácia veľbásne Proglas v macedónskom a slovenskom jazyku v podaní p. S. Lekoského a p. E. Kalnickej

Konštantín Filozof – Proglas

Evanjeliu svätému som Predslovom: 
ako nám dávno sľubovali proroci, 
prichádza Kristus zhromažďovať národy, 
pretože svieti svetlom svetu celému. 
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.

In: Proglas- Konštantín Filozof - sv. Cyril. 2013, Martin : Slovenská národná knižnica, 2013. prebásnil: V. Turčány.

 

Matica v národe - národ v Matici
Výstavný projekt SNK realizovaný pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej
2. august 2013, Literárne múzeum SNK
Fotografie Radoslav Ondrašovič

Matica v narode - narod v Matici

Literárne múzeum SNK ako 1. budova Matice slovenskej v Martine počas Národných matičných slávností 2013 privítalo delegátov kongresu slovanských matíc i kultúrnu verejnosť na vernisáži výstavného projektu SNK, venovaného 150. výročiu vzniku Matice slovenskej ako prvej kultúrno-spoločenskej organizácie slovenského národa. Historická Matica slovenská ako predchodkyňa mnohých ďalších kultúrnych, vedeckých i spoločenských organizácií síce pôsobila v Martine od roku 1863 až do jej násilného zatvorenia v roku 1875, teda iba 12 rokov ale jej tradícia zostala v národe živá a dnes na ňu okrem Matice slovenskej nadväzuje aj Slovenská národná knižnica. Výstavný projekt preto charakterizuje a sumarizuje vývoj počas celých 150 rokov od vzniku a pôsobenia prvej Matice slovenskej, cez obdobie obnovenia Matice slovenskej počas 1. Československej republiky, vzniku Zahraničnej Matice slovenskej až po jej nedávnu minulosť a súčasnosť - na historických prameňoch odzrkadľuje ako sa Matica počas svojej histórie odrážala v národe a národ v Matici.

Matica_vystava_vernisaz
Z vernisáže výstavy Matica v národe - národ v Matici, konanej za účasti generálnej riaditeľky SNK Kataríny Krištofovej, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča a autora výstavy Pavla Pareničku.

Matica_vystava_prihovor_GR_SNK

Matica_vystava_prihovor_predseda_MS
„Pre Slovenskú národnú knižnicu je cťou predstaviť výstavu, mapujúcu históriu Matice slovenskej, poprvýkrát na pôde historickej budovy, ktorá bola jej prvým sídlom a dodnes je jednou z dominánt mesta Martin, s ktorým je jej pôsobenie nerozlučne späté.“ uviedla vo svojom príhovore generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč vyzdvihol prínos tejto výstavy v rámci odborného zhodnotenia histórie Matice slovenskej.

Matica_vystava_1 

Matica_vystava_2
Vernisáž výstavy Matica v národe - národ v Matici v LM SNK mimo kultúrnej verejnosti oslovila aj delegátov kongresu slovanských matíc v rámci programu Národných matičných slávností 2013.

Matica_vystava_3

Okrem vernisáže výstavy Matica v národe - národ v Matici sa Literárne múzeum SNK stalo vrámci Národných matičných slávností aj miestom pre ocenenie významných osobností. Cenu Matice slovenskej si tu - v Národnej dvorane prvej budovy Matice slovenskej prevzali aj bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus, bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster i dlhoročný pracovník MS a SNK Štefan Hanakovič.

ceny_MS_Klaus 

ceny_MS_Schuster

  ceny_MS_Hanakovic

 

Pietna spomienka na Gorazda Zvonického 
4. júl 2013, Národný cintorín
Fotografie Radoslav Ondrašovič

Saleziánsky kňaz, pedagóg, básnik, prekladateľ a činovník zahraničnej Matice slovenskej, to je iba čiastková charakteristika osobnosti a najmä človeka, ktorý je oceňovaný v zahraničí ale vo vlasti sa mu pozornosti nedostáva - Andreja Šándora alias Gorazda Zvonického /29. 6. 1913 – 27. 7. 1995/. Práve meno Andrej Šándor je slovenskej verejnosti takmer neznáme, ale tento „človek“, ktorý by dnes mal 100 rokov, sa Gorazdom Zvonickým stal až po prekonaní mnohých životných prekážok – od nedostatku vzdelania, ktoré mu bolo dlho neprístupné (maturoval až ako 28-ročný), cez vstup do rehole až po prenasledovanie a nútený odchod z vlasti. Meno prvého slovienskeho vzdelanca, učiteľa a biskupa (sv. Gorazd), mu ale bolo na dobrej pomoci, keď ako to PhDr. Mária Rapošová vyzdvihla vo svojom príhovore na Národnom cintoríne, mladému Andrejovi – Gorazdovi dalo silu postaviť sa a čeliť nepriaznivému osudu, „seba nepredávať“ a zostať verný svojej viere, ideálom ľudskosti a vlasti aj za jej hranicami. Pseudonym Zvonický totiž symbolizoval malú zvonicu, ktorá v jeho rodnej dedinke Močarany nahrádzala kostol a ktorej zvon ho volával k Bohu. Aj v ďalekej cudzine (Argentína, Taliansko) tak G. Zvonický šíril myšlienku človečenstva a stal sa prvým Slovákom – nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania v Taliansku – Rytierskeho rádu Za zásluhy o Taliansku republiku. Ako literát G. Zvonický svojou tvorbou reprezentoval literárny prúd katolíckej moderny, no jeho 10 básnických zbierok takisto zbierka esejí Keď mlčať nie je zlato postihuje témy univerzálne platné aj v súčasnosti.

ps_Gorazd_Zvonicky_prihovor
Túto známu i neznámu osobnosť slovenskej literatúry sme si s návštevníkmi NC v Martine pripomenuli kultúrnym programom pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

ps_gorazd_zvonicky_program_1

 ps_gorazd_zvonicky_program_2
Prítomní tak mali možnosť zoznámiť sa so životom a dielom G. Zvonického (príhovor PhDr. Mária Rapošová) a vypočuť si výber z jeho tvorby v podaní p. A. Borcovanovej. Ďakujeme za Vašu účasť na pietnej spomienke na G. Zvonického a dúfame, že v jeho diele nájdete zaujímavé momenty.

ps_gorazd_zvonicky_program_3

Stretnutia s literatúrou Jána Prostredného
Prezentácia výtvarných diel na motívy slovenskej literatúry
25. jún 2013, Literárne múzeum SNK
Fotografie Radoslav Ondrašovič

LB_Prostredny_stretnutia s literaturou

Paralely výtvarného umenia a literatúry boli návštevníkom SNK LM prezentované prostredníctvom výberovej výstavy Jána Prostredného. Jubilijúci umelec sa nielen inšpiroval našou literatúrou, napríklad pri zobazovaní zemianskych kúrií v okolí, ale aj sám výtvarne interpretoval niektoré z diel slovenskej literatúry (E. Maróthy - Šoltésová - Moje deti, Gejza Vámoš - Atómy boha, Ján Botto - Smrť Jánošíkova a iné). Prezentovaný výber tvorí spektrum námetov i umeleckých štýlov - od idylických krajiniek v štýle impresie, až po moderné abstraktné farboplochy a madony, ktoré oslovia rôzne generácie.

2013-12 Prostredny - vernisaz

  2013-12 Prostredny - prihovor autora
Z vernisáže výstavy Stretnutia s literatúrou Jána Prostredného a príhovor autora výtvarných stretnutí

2013-12 Prostredny - vystava 1 

2013-12 Prostredny - vystava 2

2013-12 Prostredny - vystava 3
                          Výstava inšpirovaná literárnymi dielami zaujala všetky generácie návštevníkov

2013-12 Prostredny - vystava 4
                     Niektorí z návštevníkov mali aj výklad priamo od autora - p. Jána Prostredného

 

 

LITERÁRNY KEŽMAROK 2013
13. a 14. jún 2013, Kežmarok
Fotografie Daniela Paulďurová

Vyhlásenie výsledkov 48. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže obohatenej o autorov zo zahraničia, ktorí tvoria po slovensky, spojené so stretnutím ocenených autorov s odbornou porotou a seminárom z literárnej histórie, tentokrát vzdalo hold 170. výročiu vzniku spisovnej slovenčiny a 630. výročiu kežmarského školstva.
O tvorivosti mladých autorov, ktorí svojou prózou i poéziou nadväzujú na odkaz spisovného jazyka, svedčí aj počet súťažných prác - celkovo ide o 821 prác od 373 autorov, čo v hmotnostnej miere miere zodpovedá 5 kg prác v kategóriách I a II (mladší a starší žiaci) a 2,5 kg prác v kategórii III (stredné školy) - porota mala z čoho vyberať a vybrala tých najlepších, ktorí si v Kežmarku užili aj ďalšie sprievodné podujatia.
Víťazom blahoželáme a všetkým želáme ešte veľa tvorivých síl aj do ďalších ročníkov Literárneho Kežmarku !

LK_2013_prijatie_1

  LK_2013_prijatie_2
Účastníkov 48. ročníka Literárneho Kežmarku prijal aj primátor mesta Kežmarok - Ing. Igor Šajtlava

LK_2013_otvorenie

  LK_2013_vyhlasenie_vitazov_1
Literárny Kežmarok sme oficiálne otvorili pred budovou lýcea, príhovormi pána primátora a riaditeľa Literárneho múzea SNK - PhDr. Jozefa Beňovského. Práve v budove, kde nájdete aj najväčšiu školskú historickú knižnicu v strednej Európe, si ocenení mladí autori mohli pozrieť interpretáciu úryvkov zo svojich diel v podaní žiakov základnej umeleckej školy v Kežmarku.

LK_2013_vyhlasenie_vitazov_2

  LK_2013_vyhlasenie_vitazov_3 

LK_2013_vystava_1 

LK_2013_vystava_2
Poctu Ľ. Štúrovi a jeho generácii vzdala aj výstava Jar slovenského národa v Mestskom kultúrnom stredisku.

LK_2013_seminar_1 

LK_2013_seminar_2
V rámci literárneho seminára nás priamo do doby rozkvetu kežmarského lýcea okrem pútavej prednášky pani historičky Nory Baráthovej preniesla aj scénka v podaní žiakov ZUŠ v Kežmarku. Uctili sme si však aj 170. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny Ľ. Štúrom - možno by sa Vám tento jazik páčil a vyriekli by ste o ňom aj Vy pochvalné slovo. Hádajte prečo :-)
                             
                              pochvalne slovo na spisovni jazik

                              LK_2013_pam_tabula_J_B_Benedikti
"V škole" sme zostali aj pri odhaľovaní pamätnej tabule, tento rok bola totiž venovaná J. B. Benediktimu, ktorý v Kežmarku v r. 1824 založil prvú slovenskú študentskú spoločnosť u nás.

LK_2013_busta_A_Grosz_1  LK_2013_busta_A_Grosz_2
Rovnako busta v Základnej škole - Grundschule pri Kežmarskom hrade bude už nielen jeho žiakom pripomínať profesora Alfréda Grosza, propagátora Tatier.

XLVIII. ročník Literárneho Kežmarku sa síce uzavrel, ale SNK ako spoluorganizátor sa už teší na ten ďalší!

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2013
17. a 18. máj 2013,  Literárne múzeum SNK
Fotografie Radoslav Ondrašovič, Daniela Paulďurová

Noc muzei a galerii 2013

SVK cesty k slobode D. Tatarku - LB

18. 5. 2013

Počas Noci múzeí a galérií 2013 sme v SNK LM spolu s našimi návštevníkmi za zvukov ľudovej hudby objavovali čo sa skrýva v múzeu a načúvali zbierkam (oni totiž tiež radi rozprávajú :-)), aby sme mohli sfúknuť 100. sviečku pre Dominika Tatarku a pripomenuli si nedožité 100. narodeniny tohto predstaviteľa tzv. "zakázanej" literatúry.

Noc muzei 2013 - vystava SVK cesty k slobode D. Tatarku 1

 Noc muzei 2013 - vystava SVK cesty k slobode D. Tatarku 2
Verejnosti bola zvovusprístupnená výstava Slovenské cesty k slobode Dominika Tatarku o živote a diele spisovateľa (pozvánka).

Noc muzei 2013 - Citame Navravacky D. Tatarku 2
Program Čítame Navrávačky Dominika Tatarku ako umelecké čítanie dialógov Dominika Tatarku s Evou Štolbovou, kombinované s rozhovormi s Tatarkom, nám autora prestavil v úplne inom svetle, tak ako aj jeho Panna Zázračnica v režijnom spracovaní Štefana Uhera.

Noc muzei 2013 - Koncert lud. hudby 1 

Noc muzei 2013 - Koncert lud. hudby 2
Hudobné prekvapenie - návštevníci Noci múzeí a galérií 2013 u nás mohli spolu s ľudovou hudbou zo Žiliny zažiť hudobnú exkurziu naprieč slovenským folklóroma a aj si veru rezko zanôtili ...

Ďakujeme tým, ktorí prišli a tých, ktorí na ceste k nám zablúdili čakáme nabudúce! 

17. 5. 2013
Paulinyho Turiec
Slávnostný program a vyhlásenie výsledkov 16. ročníka literárnej súťaže, organizovanej v spolupráci SNK LM a Gymnázia V. Pauliny - Tótha, opäť raz ukázali, že v našom kraji je veľa literárne nadaných študentov základných a stredných škôl.

Paulinyho Turiec 2013 - divaci

 Paulinyho Turiec 2013 - program
O úrovni literárnej tvorby mladých ste sa spolu s nami mohli presvedčiť aj prostredníctvom ukážok z víťazných prác, ktoré interpretovali žiaci Gymnázia V. Pauliny - Tótha.

                    Paulinyho Turiec 2013 - prihovor p. riaditel GVPT

  Paulinyho Turiec 2013 - prihovor p. riaditel SNK LM
Zástupcovia oboch hlavných organizátorov literárnej súťaže (riaditeľ Gymnázia V. Pauliny - Tótha - p. Ing. M. Štefko aj riaditeľ SNK LM - PhDr. J. Beňovský) zhodne konštatovali, že v oboch vekových kategóriách, rovnako v poézii aj próze, mala odborná porota ťažké rozhodovanie, pretože naša mládež je nielen veľmi vnímavá ale zároveň dokáže svoje myšlienky aj verne a veľmi pútavo položiť na papier.  

Paulinyho Turiec 2013 - vitazi v kategorii Poezia I 

Paulinyho Turiec 2013 - vitazi v kategorii Proza I
Paulinyho Turiec 2013 - víťazi vo vekovej kategórii I - Poézia a Próza

Paulinyho Turiec 2013 - víťazi vo vekovej kategórii II - Poezia 

Paulinyho Turiec 2013 - víťazi vo vekovej kategórii II - Proza
Paulinyho Turiec 2013 - víťazi vo vekovej kategórii II - Poézia a Próza

Víťazom ešte raz blahoželáme, všetkým mladým autorom fandíme a tešíme sa na ich práce do 17. ročníka Paulinyho Turca!

 

Predjarie 2013 - Dvadsaťročná inventúra
25. apríl 2013, Literárne múzeum SNK
Fotografie Radoslav Ondrašovič

LB_Predjarie 2013

Umelecký program pri príležitosti 20. výročia účinkovania Kruhu 3P (priateľov poézie a prózy) - voľného združenia dospelých amatérskych recitátorov Turca. Kruh 3P bol založený v roku 1992 na pôde SNLM (pod správou Matice slovenskej, od r. 2000 pod správou Slovenskej národnej knižnice) z iniciatívy Michala Kováča, dlhoročného kultúrneho pracovníka, literárneho historika a správcu MS. Za 20 rokov inventárne hárky o činnosti Kruhu 3P obsahujú záznamy o 40 literárno-hudobných programoch a 20 reprízach. V týchto poetických programoch recitátori Kruhu 3P približujú návštevníkom slovenskú i zahraničnú literatúru a vzdávajú tak hold jej výnimočným dielam.

Predjarie 2013 - Kruh 3P prihovor p. E. Kalnicka Predjarie 2013 - Kruh 3P recitator 1
S bohatou históriou činnosti Kruhu 3P návštevníkov programu oboznámila pani režisérka Mgr. E. Kalnická, ktorá uviedla 20-ročnú inventúruPredjarie 2013 bolo teda aj spomienkou na predchádzajúce veľmi vydarené stretnutia s literárnou tvorbou - napríklad Jána Smreka, Milana Rúfusa, Rudolfa Dilonga, E. B. Lukáča a mnohých ďalších, ktorých diela odzneli aj teraz v inventúre ... my sa ale tešíme aj na ďalšie literárne programy :-)
Predjarie 2013 - Kruh 3P recitator 2 Predjarie 2013 - Kruh 3P recitator 3


Predjarie 2013 - Kruh 3P recitatori


Božena Němcová a Slovensko
15. apríl 2013, Magistrát mesta Košice
Fotografie Magistrát mesta Košice

LB_BN_vystava

V rámci kultúrnych aktivít projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, LM SNK v spolupráci s Magistrátom mesta Košice sprístupňuje výstavu z autorskej dielne LM SNK približujúcu životné osudy a tvorbu českej spisovateľky, autorky rozprávok a poviedok, fascinujúcej korešpondencie, politickej disidentky, „kultúrnej vyslankyne“ Slovenska v Čechách - Boženy Němcovej. Výstava o žene, ktorá predbehla svoju dobu, na základe archívnych dokumentov prezentuje jej vzťahy ku Slovensku.

DN-pod-2013-7-KE-prihovor_1

 DN-pod-2013-7-KE-prihovor_2
Z otváracích príhovorov počas vernisáže výstavy Božena Němcová a Slovensko

DN-pod-2013-7-KE-vernisaz_1 DN-pod-2013-7-KE-vernisaz_2
Z vernisáže výstavy Božena Němcová a Slovensko v Košiciach


Pietna spomienka pri hrobe Andreja Halašu
5. apríl 2013, Národný cintorín
Fotografie Radoslav Ondrašovič

Literárne múzeum SNK ďakuje všetkých, ktorí sa zúčastnili pietnej spomienky na významného "národného mravca" Andreja Halašu, ktorá sa na Národnom cintoríne konala pri príležitosti 100. výročia úmrtia tejto osobnosti. Andrej Halaša bol neúnavným bojovníkom nielen ako advokát v súdnej sieni ale aj ako podporovateľ národnej kultúry - organizoval národné podujatia (Augustové slávnosti), bol činný v mnohých spolkoch - napríklad Živena, Muzeálna slovenská spoločnosť,  ale najmä Slovenský spevokol, v ktorom absolvoval 300 divadelných predstavení v úlohe režiséra, herca, kulisára, šepkára, ... .

Pietna spomienka na A. Halasu - NC - prihovor 

Pietna spomienka na A. Halasu - NC - program  Pietna spomienka na A. Halasu - NC - p. Bukovska
Kultúrny program počas pietnej spomienky na Andreja Halašu na Národnom cintoríne a p. Želmíra Bukovská, dlhoročná kustódka NC pri hrobe A. Halašu


Kovačica srdcom a farbami Pavla Cicku
4. apríl 2013, Literárne múzeum SNK
Fotografie Radoslav Ondrašovič
LB - Kovacica srdcom a farbami Pavla Cicku 

Výstava k jubileu insitného umelca z Kovačice, pripravená k 35. výročiu jeho umeleckej tvorby, predstavuje prierez jeho dielom v troch rovinách, od snovej  - imaginatívnej, cez animálnu až po rovinu detstva. Výstava diel "neškoleného" majstra, reprezetanta tzv. Kovačicskej trojky je tak lahodným nahliadnutím do kultúry krajanov - zahraničných Slovákov.

vystava Kovacica srdcom a farbami P. Cicku - program  vystava Kovacica srdcom a farbami P. Cicku - prihovor
Kultúrny program - ukážky z diel Dolnozemských spisovateľov v podaní študentov Gymnázia V. Paulíny - Tótha a príhovor insitného majstra Pavla Cicku a riaditeľa LM Jozefa Beňovského návštevníkom vernisáže výstavy Kovačica srdcom a farbami Pavla Cicku

vystava Kovacica srdcom a farbami P. Cicku - publikum

vystava Kovacica srdcom a farbami P. Cicku - vernisaz1

vystava Kovacica srdcom a farbami P. Cicku - vernisaz2
Z vernisáže výstavy Kovačica srdcom a farbami Pavla Cicku

Krista Bendová deťom - vyučovacia hodina pre žiakov 1. stupňa ZŠ
19. marec 2013, Literárne múzeum SNK
Fotografie Radoslav Ondrašovič

LB - Krista Bendova detom

Interaktívna vyučovacia hodina v LM SNK je skvelou formou ako predstaviť detskému publiku literárnych tvorcov a ich dielo, najmä pokiaľ ide o autorov literatúry pre deti a mládež, akou je napríklad aj teta Krista Bendová. Žiaci 1. stupňa ZŠ na vyučovacej hodine v múzeu nielenže spoznajú osobnosť spisovateľky a jej diela, ale sami sa stanú hrdinami rozprávkových knižiek pri recitovaní fragmentov z rozprávok. Zároveň zistia ako rozprávka ožíva v rôznych podobách – prihovorí sa im rozhlasový Osmijanko, uvidia ukážku zo seriálového spracovania knihy Opice z našej police a iné. Vyučovaciu hodinu ukončí malé preskúšanie nových vedomostí o tete Kriste a jej rozprávkach – určite s výsledkom na jednotku :-)

Takto sme sa už u nás učili:

ZŠ Mudroňova, 2. ročník

Vyučovacia hodina - Krista Bendová deťom  Vyučovacia hodina - Krista Bendová deťom 2
Aj na vyučovacej hodine môže byť zábava, pretože aj podľa tety Kristy Bendovej bola raz jedna trieda ...

Vyučovacia hodina - Krista Bendová deťom 4  Vyučovacia hodina - Krista Bendová deťom 3
Kto by nepoznal Osmijanka a Fricka?

Evanjelická ZŠ, Martin, 2. ročník

Krista Bendová deťom a1  Krista Bendová deťom a2
My do vyučovacej hodiny radi zapojíme všetkých - ani páni učitelia a pani učiteľky nám neuniknú :-)

Krista Bendová deťom a3  Krista Bendová deťom a4
Takto u nás v LM SNK čítate a aj Osmijanko sa tak stáva celebritou :-)

ZŠ Aurela Stodolu, Martin - Záturčie, 4. ročník

Krista Bendova detom VH 22.3.2013 - 1  Krista Bendova detom VH 22.3.2013 - 2

Krista Bendova detom VH 22.3.2013 - 3  Krista Bendova detom VH 22.3.2013 - 4
Čítanie s Osmijankom je zábava pre malých aj väčších :-)

ZŠ Aurela Stodolu, Martin - Záturčie, 1. ročník

Krista Bendova detom VH 25-03-2013 1  Krista Bendova detom VH 25-03-2013 2

Krista Bendova detom VH 25-03-2013 3  Krista Bendova detom VH 25-03-2013 4
Hoci prváčikovia ešte nepoznajú všetky písmenká abecedy, veršíky Kristy Bendovej im nerobili problémy.

Chceš spoznať aj ďalších hrdinov z knižiek Kristy Bendovej - príď sa učiť k nám do LM SNK ;-) Tešíme sa!


Božena Němcová a Slovensko
6. február 2013, Literárne múzeum SNK
Fotografie Radoslav Ondrašovič

LB_BN_vystava

Výstava venovaná českej spisovateľke, autorke rozprávok a poviedok, fascinujúcej korešpondencie, politickej disidentke, „kultúrnej vyslankyni“ Slovenska v Čechách. Žene, ktorá predbehla svoju dobu. Výstava v kombinácii panelovej formy a muzálneho spracovania približuje životné osudy, tvorbu a vzťah Boženy Němcovej ku Slovensku. Literárne aktivity Boženy Němcovej výstava prezentuje výberom knižných vydaní jej diel od nastarších až po súčasné moderné spracovania z fondov SNK a LM, jej kontakty s predstaviteľmi slovenskej inteligencie sú spredmetnené formou korešpondencie z fondov LA SNK.

prihovor riaditela SNK LM     Bozena Nemcova a Slovensko - vystava 1
Príhovor riaditeľa SNK LM PhDr. J. Beňovského a literárny program o živote a diele Boženy Němcovej počas vernisáže výstavy v podaní recitátorov Kruhu 3P

Bozena Nemcova a Slovensko - vystava 2     Bozena Nemcova a Slovensko - vystava 3
Z vernisáže výstavy Božena Němcová a Slovensko - k životu a dielu spisovateľky a prostredie typické pre šírenie ľudovej slovesnosti

 

Koloman Sokol 1902 - 2003 Výber výtvarných diel zakladateľa moderného výtvarného umenia
8. január 2013, Galéria Fontána Piešťany
Fotografie Pavol Máťuš

LB_Koloman_Sokol_vystava

Slovenská národná knižnica - Slovenské národné literárne múzeum SNK v spolupráci s MKSM Piešťany, aj za účasti primátora mesta p. Ing. Rema Cicutta, sprístupnilo verejnosti výstavu výtvarných prác Kolomana Sokola z fondov SNLM SNK, tematicky reprezentujúcu figurálny expresionizmus v diele exilového maliara.

Koloman Sokol vystava 1  Koloman Sokol vystava 2
           Kultúrny program a príhovor primátora mesta piešťany pri otvorení výstavy diel Kolomana Sokola

                        Koloman Sokol vystava 3

 

 

 

 

 

Systém ISBN a ISMN

Národná agentúra ISBN / ISMN v Slovenskej republike

Kontakt

Národná agentúra ISBN v SR 
/ Národná agentúra ISMN v SR     

Slovenská národná knižnica 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin  

Tel.:          +421 43/ 2451 140   
                 +421 43/ 2451 138
 

E-mail:     isbn@snk.sk 
                 ismn@snk.sk 

Národná agentúra ISBN (NA ISBN v SR) a Národná agentúra ISMN (NA ISMN v SR), ako sprostredkovatelia medzi vydavateľským, knižným a knižničným prostredím, koordinujú systém prideľovania štandardných čísel na Slovensku:

 • ISBN (International Standard Book Number - Medzinárodné štandardné číslo knihy)
  - na Slovensku sa používa od roku 1989, charakteristika čísla ISBN

ISBN popis

 • ISMN (International Standard Music Numbering - Medzinárodné štandardné číslo hudobniny
  - existuje od roku 1995, na Slovensku sa používa od roku 2008, charakteristika čísla ISMN

Pri prideľovaní štandardných čísel sa z hľadiska koordinácie systémov ISBN/ISMN a ich evidencie uplatňuje centralizovaný spôsob prideľovania čísel ISBN/ISMN, s výnimkou niektorých veľkých vydavateľov, ktorým NA ISBN pridelila bloky čísel a ktorí sami prideľujú ISBN svojim publikáciám.

Štandardné čísla vo forme 13-miestneho čísla / kódu, umožňujú jednoznačnú identifikáciu knihy/ hudobniny a slúžia najmä: 

 • knižnému obchodu (cez ISBN/ISMN možno objednávať knihy / hudobniny a viesť skladovú agendu), 
 • knižniciam (jednoznačná identifikácia titulu v bibliografických databázach, medziknižničné služby) a 
 • vydavateľom.

Úlohy Národných agentúr ISBN / ISMN v SR:

- upravujú tieto legislatívne normy (úplné znenia s novelizáciami vo formáte *.pdf):

 • Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach - §6 ods. 2 písm. e definuje úlohy NA ISBN v rámci úloh Slovenskej národnej knižnice: „je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov.“
 • Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel ... - v §8 vymedzuje súčinnosť vydavateľov a NA ISBN pri prideľovaní čísel ISBN.

ISBN:

 • zabezpečenie evidencie prideľovania správnych čísel ISBN publikáciám z produkcie slovenských vydavateľstiev.
 • tvorba a správa databázy vydavateľov a bázy nahlásených publikácií.
 • servisná podpora vydavateľom, či už korporáciám alebo jednotlivcom, z oblasti systému ISBN a informácie o podmienkach vstupu do systému ISBN.
 • tvorba výročných správ o činnosti agentúry do Medzinárodnej agentúry ISBN so sídlom v Londýne. 

ISMN:

 • zabezpečenie evidencie prideľovania správnych čísel ISMN tlačeným hudobninám z produkcie slovenských hudobných vydavateľstiev (centralizovaný spôsob prideľovania čísel ISMN).
 • tvorba a správa databázy vydavateľov a bázy nahlásených tlačených hudobnín.
 • zasielanie výročných správ o činnosti agentúry do Medzinárodnej agentúry ISMN (so sídlom v Berlíne), ktorá spravuje medzinárodný systém ISMN.

Patentové informácie

Stredisko patentových informácií

Ako informačná kancelária bolo stredisko založené v roku 2003 na základe dohody o vzájomnej spolupráci medzi SNK a Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. 

Základné poslanie strediska

 • zvyšuje informačné povedomie
 • podporuje vzdelanie
 • približuje informačné zdroje z oblasti patentových informácií a priemyselného vlastníctva
 • určené pre
  • širokú technickú verejnosť
  • malým a stredným podnikateľským subjektom
  • ostatným používateľom
 • poskytuje verejnosti knižnično-informačné služby v oblasti patentových informácií
 • umožňuje prístup k patentovým informáciám v elektronickej forme na optických diskoch a na internete
 • poskytuje verejnosti základné informácie o možnostiach priemyselno-právnej ochrany technických riešení, vynálezov, označení tovarov a služieb, výrobkov a predmetov a pod. v Slovenskej republike

Kontakt

Slovenská národná knižnica
Odbor Služby
Oddelenie digitálnych služieb - referenčné služby
Stredisko patentových informácií
Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin

Anna Halienová - anna.halienova@snk.sk
+421 43 2451 440

Mgr. Ivana Pakanová- ivana.pakanova@snk.sk
+421 43 2451 445

 

Patentové úrady

 

Patentové informácie

20. ročník konferencie Duševné vlastníctvo pod záštitou Úradu priemyselného vlastníctva SR sa uskutoční 26.5. 2020 ako virtuálne podujatie. Tento ročník je venovaný významu inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty. Viac informácií.
 

WIPO Academy - Dištančný vzdelávací program Svetovej organizácie duševného vlastníctva
• 5 všeobecne zameraných kurzov a 14 pokročilých kurzov
• Dostupné v 10 jazykoch
Viac informácií.

Študovňa Literárneho archívu

studovna foto

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 9:00 - 15:00

Bádateľňa Literárneho archívu bádateľom poskytuje: 

 • archívne dokumenty a ich kópie na prezenčné štúdium
 • informačné, konzultačné služby (osobne, telefonicky, písomne, cez email) a rešeršné služby
 • reprografické služby (xerokópie, digitálne kópie) - spoplatnené na základe platnéno Cenníka poplatkov v SNK 
 • prezenčné výpožičky z knižnice LA SNK a predaj publikácií z edičnej činnosti LA SNK (pdf, 313.44 KB).

Prístup k archívnym dokumentom a vyhotovenie kópií upravuje:

 • Bádateľský poriadok LA SNK,
 • Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z.,
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a ďalšie legislatívne normy

Návštevu bádateľne LA SNK je potrebné ohlásiť vopred písomne na adresu la@snk.sk alebo telefonicky 043/ 2451 163, 043/ 2451 127.

 

 

Informačno-vedecké centrum

Národný projekt Slovenskej národnej knižnice (SNK) „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie“ alebo „Informácie pre inovácie“, realizovaný v rokoch 2007 - 2013, bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry.

Hlavným cieľom národného projektu je zvyšovanie kvality špecializovaných informačných služieb pre podporu výskumu a vývoja a pre rozvoj inovácií v priemysle a službách. Cieľom je zabezpečiť pre používateľov relevantné najaktuálnejšie vedecké a technické informácie, patentové, ekonomické, marketingové a ďalšie informácie prostredníctvom využívania špecializovaných elektronických informačných zdrojov. Sprístupňovanie týchto databáz sa uskutočňuje prostredníctvom informačného portálu http://eiz.snk.sk.

Úlohou IVC je zvýšiť kvalitu špecializovaných služieb, zvýšenie celkovej vzdelanosti, produktivity a zamestnanosti. Práve jednoduchá dostupnosť relevantných vedeckých, technických a ekonomických informácií je najdôležitejším predpokladom zvyšovania vzdelanostnej úrovne používateľov.

Projekt vznikol z iniciatívy Slovenskej národnej knižnice. Týka sa 11 vedeckých a akademických knižníc. Cieľom je zvýšiť aktívnu úlohu vedeckých a akademických knižníc v znalostnej spoločnosti, dobudovať a sfunkčniť otvorenú národnú informačnú infraštruktúru, ktorej hlavnými piliermi sú univerzitné a vedecké knižnice a orientovať ich informačnú činnosť na podporu priemyslu a služieb ako aj na podporu malého a stredného podnikania.

Informačno-vedecké centrum sa nachádza v Slovenskej národnej knižnici. Návštevníkom knižnice sú tu poskytované konzultačné a informačné služby.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou - Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

logo European Regional Development Fund  logo IVC                                                  

Viac informácii o projekte Informácie pre inovácie nájdete na adrese https://eiz.snk.sk/.

 

Pracovná skupina pre Informačno-vedecké centrá na Slovensku (pdf , 29.72 KB)
ktoré vznikli v rámci projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie

Štatistické údaje - počet vstupov na informačný portál eiz.snk.sk (ods, 29.96 KB)

     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo DIKDAlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPIS logo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


logo navstevnik
    logo Good Idea Slovakia    logo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

June 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 06 2022
2
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 06 2022
3
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 06 2022
4
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 06 2022
5
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 06 2022
6
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 06 2022
7
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 06 2022
8
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií sa dozviete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 06 2022
9
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 06 2022
10
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 06 2022
11
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 06 2022
12
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2022
13
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 06 2022
14
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 06 2022
15
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 06 2022
16
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 06 2022
17
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 06 2022
18
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2022
19
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 06 2022
20
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 06 2022
21
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 06 2022
22
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 06 2022
23
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 06 2022
24
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 06 2022
25
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 06 2022
26
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 06 2022
27
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 06 2022
28
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  28 06 2022
29
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 06 2022
30
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 06 2022

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo DIKDA   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo