Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

Vlajka Slovensko  Vlajka Veľká Británia Textová verzia

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Logo Slovenská Národná Knižnica
Logo Slovenská Národná Knižnica


Prednášky / Lectures

header Remeslo a kniha

Prednášky / Lectures

Nakuknite do ateliérov, kde #dokumenty_ozivaju

Take a peer into the ateliers where the documents return to life

 

Prihlásené prednášky / Lectures

Restaurování knihy milodarů a kovové schránky z fondu Lyceální knihovny v Kežmarku 
/Ing. Jindrová – Ing. Trnková, Slovenská národná knižnica, Slovenská republika/ 
Restaurování knihy milodarů a její ochranné kovové schránky probíhalo na Oddělení restaurování a konzervování SNK v roce 2016. Kniha podrobně zaznamenává množství vybraných finančních darů na stavbu dřevěného evangelického artikulárního kostela v Kežmarku, který v letošním roce slaví 300 let od svého založení. Dřevěný kostel je postaven ve slohu lidového baroka s půdorysem řeckého kříže a díky své jedinečnosti je zapsán na seznamu významných památek UNESCO. 

Komplexné reštaurovanie knihy Postylla ewangelická z roku 1602 
/MgA. Ivan Kopáčik, Univerzita Pardubice, Česká republika/ 
Prednáška je zameraná na reštaurovanie starej tlače z roku 1602. Z knihy sa dochoval iba rozsiahle poškodený knižný blok s mnohými druhotnými opravami a fragmentom organizmu šitia. Knižný blok prešiel komplexným reštaurátorským zásahom od suchého, cez mokré čistenie, dolievanie papieru papierovou suspenziou a vyšitím podľa pôvodného rozmiestnenia väzov. Po dohode so zadávateľom bola na väzbu vyhotovená konzervačná väzba podľa Ch. Clarksona. Nakoniec sa na knihu a fragmenty vyhotovila ochranná krabica, tzv. phase box. 

Praktické zkušenosti s přípravou knihovních fondů pro procesy hromadného odkyselování 
/Petra Vávrová, Lucie Palánková, Magda Součková, Jitka Neoralová, Kristýna Boumová, Dana Hřebecká, Národní knihovna ČR, Česká republika/ 
Národní knihovna ČR (NK ČR) v současné době spravuje více jak 7 milionů knihovních dokumentů a zhruba 96 % z nich je tvořeno tzv. novodobými fondy (v NK ČR knihy vydané po roce 1801). V letech 1845-1850 dochází v důsledku zvyšování poptávky po knižní produkci k významným změnám v technologii výroby papíru, které mají za následek výrazný pokles jeho životnosti. Pomocí neutralizace kyselých složek v papíru, především vytvořením tzv. alkalické rezervy – odkyselováním, lze životnost papíru prodloužit. V příspěvku budou prezentovány zkušenosti s technologií Papersave Swiss z roku 2016. 

Restaurování grafik pro výstavu Pražské veduty 18. století 
/MgA. Kamila Vítová – MgA. Lucie Živná, Muzeum hlavního města Prahy, Česká republika/ 
Příspěvek se týká problematiky konzervace a restaurování několika set grafických listů v rámci výstavy Pražské veduty 18. století, která probíhá v Muzeu hlavního města Prahy. Výstava byla připravována po dobu několika let a na restaurování objektů se postupně podílelo šest restaurátorů. Proto bylo potřebné v rámci možností sjednotit názory na konzervaci. Jednotlivé grafiky, vzhledem k rozdílné míře poškození, vyžadovaly individuální přístup, ale zároveň bylo nutné zachovat určitou jednotnost v míře restaurování, řešit řadu etických otázek, zejména v případě dekonzervace. 

Viac príspevk ov/ More informations about presentations (pdf, 205.25 KB)

 

Posterové prezentácie / Posters 

Conservation Research: Causes of deterioration of Prohor Pčinjski Gospels a 16th Century Old-Slavonic Manuscript 
/Zorica Jakovleska Spirovska – Maja Kostadinovska, National and University Library St. Clement of Ohrid, Skopje, Macedonia/ 
The materials of which library collections are composed, namely paper, parchment, leather binders and adhesives, are susceptible among others to biological deterioration caused by insect attack and/or microbial growth (bacteria, fungi) and deterioration caused by adverse environmental conditions (temperature and relative humidity, light and atmospheric pollutants). These two forms of deterioration are interconnected because humid conditions favor the growth of fungi and accumulations of dust and dirt attract insects. 

Faksimile - dvojče originálu 
/MgA. Ivan Kopáčik,Univerzita Pardubice, Česká republika/ 
Poster zobrazuje průběh výroby faksimile fólia 133 v Litomyšlského graduálu z roku 1563. Výroba začíná průzkumem originálu a výrobou pergamenu. Následuje rozlinkování, psaní textu husím brkem a zlacení plátkovým zlatem. Malba iluminací je provedena pigmenty třenými s arabskou gumou. Všechny tyhle kroky jsou prezentovány na plakátu pomocí fotografií. Značná část patří porovnání faksimile s originálem v znění názvu posteru: Faksimile- dvojče originálu. 

Moderné metódy čistenia povrchov 
/K. Haberová, D. Stojkovičová, L. Ponická, M. Reháková, Slovenská technická univerzita - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská republika/ 
Pri čistení povrchov historických objektov treba brať na vedomie zásady ochrany kultúrneho dedičstva stanovené v Benátskej charte z roku 1964. Všetky zásahy musia byť reverzibilné, nesmie byť odstránená žiadnaz originálnych vrstiev a vykonané zásahy by mali byť len v najnižšej možnej miere. V minulosti sa nepristupovalo k čisteniu povrchov tak jemne a zodpovedne, ako je tomu dnes. Na suché povrchové čistenie sa používali kefy, tkaniny, špongie a rôzne ostré kovové predmety. Pri mokrom čistení sa pracovalo častokrát s veľmi agresívnymi roztokmi. 

Ochranné prvky archiválií proti odcizení 
/Barbora Benetková, Kateřina Hricková, Klára Drábková, Michal Ďurovič, VŠCHT Praha, Česká republika/ 
Ochrana archiválií před krádežemi je velmi diskutovaným problémem u nás i v zahraničí. Současný stav zabezpečení totiž často nevyhovuje a umožňuje tak poměrně snazší odcizení celého dokumentu, či jeho části (vyříznutí map, apod.). Pokud je zcizený objekt nalezen, není snadné identifikovat z jakého archivu / archivního fondu, dokument, nebo jeho část pochází a kam by měl být v ideálním případě navrácen. V rámci projektu bychom se rádi zaměřili na ochranné prvky, které by pomohly archivní dokumenty snadno identifikovat, aniž by narušovaly jejich vizuální a uměleckou podstatu jako je tomu v případě mnohdy necitlivě umístěných a v současnosti používaných klasických razítek. 

Reštaurovanie pergamenovej listiny Genealógia Sztáray 
/Mgr. Beáta Vojteková, Anna Múčkova, SNK Martin, Slovenská republika/ 
Príspevok sa zaoberá reštaurovaním pergamenovej listiny, na ktorej je maľovaný rodostrom šľachtického rodu Sztáray. Poster názorne prezentuje jednotlivé reštaurátorské postupy, ktoré boli použité pri záchrane dokumentu.

Viac príspevkov / More informations about presentations

 

Krátke informácie / Brief Informations

Retardéry hoření pro archivní lepenky 
/Ing. Martina Nováková, DiS. – doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika/ 
Knižní vazby a archivní dokumenty se v konzervátorské-restaurátorské praxi standardně uchovávají v ochranných obalech z archivní lepenky. Tyto obaly mimo jiné chrání po jistou dobu uložené artefakty při zachvácení prostor depozitáře požárem. Přestože záchrana psacích podložek poškozených ohněm patří mezi vůbec nejnákladnější a nejobtížněji řešitelné zásahy, není archivní lepenka dosud dostupná v provedení s chemicky či fyzikálně-chemicky zvýšenou odolností proti ohni. Příspěvek pojednává o testování účinnosti anorganických retardérů hoření aplikovaných na reálné vzorky archivních lepenek.

Využitie hydroxypropylcelulózy pri spevnení pauzovacieho papiera
/Zuzana Hafková, Alena Maková, Matej Kámen, Slovenský národný archív, Slovenská republika/
Informácia bude zameraná na využitie hydroxypropylcelulózy rady Klucel (E, G, H, M) na prípravu laminačných fólií vhodných na reštaurovanie pauzovacích papierov s krátkou filmovou ukážkou prípravy fólií.

Poznatky z dezinfekcie knižného fondu, mobiliáru a stien po dezinfekcii účinnou látkou Sanosil
/Petra Slaninová, Tomáš Horniak, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská republika/

Viac príspevkov / More informations about presentations

 

     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo DIKDAlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPIS logo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


logo navstevnik
    logo Good Idea Slovakia    logo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

June 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 06 2022
2
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 06 2022
3
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 06 2022
4
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 06 2022
5
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 06 2022
6
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 06 2022
7
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 06 2022
8
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií sa dozviete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 06 2022
9
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 06 2022
10
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 06 2022
11
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 06 2022
12
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2022
13
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 06 2022
14
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 06 2022
15
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 06 2022
16
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 06 2022
17
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 06 2022
18
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2022
19
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 06 2022
20
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 06 2022
21
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 06 2022
22
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 06 2022
23
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 06 2022
24
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 06 2022
25
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 06 2022
26
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 06 2022
27
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 06 2022
28
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  28 06 2022
29
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 06 2022
30
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 06 2022

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo DIKDA   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo