Archív Knižnica 2012

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2012


obalka 11 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


KONCEPCIE
Katarína Krištofová / Koncepcia ďalšieho rozvoja Slovenskej národnej knižnice 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižnice Slovenskej republiky v roku 2011 10

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Andrew McDonald / Top desať charakteristík kvalitného knižničného priestoru 16
Silvia Stasselová / V akých budovách a priestoroch sídlia slovenské knižnice v 21. storočí? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 23

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Emil Rišian, Ivana Poláková / Súčasný stav a perspektívy KIS3G a KIS MaSK v súvislosti s plnením strategických úloh rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 32

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu 36

VZDELÁVANIE
Maja Wojciechowska / Riadenie rozvoja odborných kompetencií pracovníkov knižníc v Poľsku 40
Alena Prokopová / Nové médiá vo vzdelávaní a v profesionálnom raste knihovníkov 46

ODBORNÉ PODUJATIA
Mária Budzová / PATLIB 2012 Manchester 48
Renata Sowada / Fórum knihovníkov Sliezskeho vojvodstva 2012 51

Z KNIŽNÍC
Silvia Myšiaková / Pár postrehov z 5. ročníka súťažnej prehliadky podujatí pre deti z Prievidze 52

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Kníhtlačiarska a vydavateľská činnosť J. P. Royera v Bratislave v prvej polovici 18. storočia vo svetle kráľovských nariadení a cenzúry 55
Katarína Pekařová / Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry 60
Tomasz Trancygier / Pozoruhodná monografia o školských knižniciach 63
Stanislava Knapčoková / Periodizácia globalizácie podľa Stearnsa 65
Anna Hučalová / Francúzsko-český kontextový slovník 66
Igor Válek / Vzácny dar. Védy v Slovenskej národnej knižnici 67

ROZHOVOR
Štefan Kuzma, Igor Válek / So zlom sa neradno zahrávať (So Štefanom Kuzmom o ľudskosti i memente v jeho literatúre) 69

VÝROČIA

Peter Cabadaj / Slovenský spolok Detvan v Prahe (130. výročie vzniku spolku) 72
Ľubica Bartalská / K 60. výročiu Slovenského ústavu v americkom Clevelande 75

ARCHÍV
Mária Valová / Fotografická tvorba Pavla Socháňa v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 78

BIOGRAFISTIKA
Miloš Kovačka / Jur Ribay – 200 85
Pavol Parenička / Štefan Marko Daxner 90
Ľudmila Ďuranová / Spomienka na Antona Bernoláka 95
Mišo A. Kováč / Biografický portrét Vladimíra Predmerského 96

JUBILEÁ
Peter Mišák / Dlhá cesta Romana Kaliského 98
Tibor Trgiňa / Šesťdesiatnik Dušan Lechner 99

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 101
Mišo A. Kováč / Odpoveď rodine Štefana Krivuša 103KNIŽNICA 10/2012

obalka 10 2012 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENT IFLA
Silvia Stasselová / Úvod k slovenskému prekladu Etického kódexu IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov 3
Silvia Stasselová / Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov 4
Silvia Stasselová / Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov. Oficiálna skrátená verzia Etického kódexu IFLA 7

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Ľubica Galuščáková / Využívanie online katalógov v medziknižničnej výpožičnej službe 9
Darina Janovská / Elektronická kniha - nová výzva pre knižnice 14

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Modelová knižnica a jej využitie 16

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 21

KNIŽNÁ KULTÚRA
Alica Krištofová / Knihy dedikované a týkajúce sa Ilešháziovcov v Knižnici Trenčianskeho múzea 27
Jarmila Jamborová / História rodu Jesenskovcov od najstarších čias do konca 16. storočia 30
Dominika Klegová / Slovenská literatúra v Rumunsku 39
Štefan Bellák / Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice. Zborník príspevkov 41
Mišo A. Kováč / Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Prameň aj pre knihovníka 42

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Písomná pozostalosť Jozefa Máteja v Archíve literatúry a umenia SNK 45

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Grigar / JUDr. Boris Bálent (1912 – 1994) 50
Ľudmila Rohoňová / Blízky i vzdialený Pavol Strauss. Biobibliografická skica 53
Peter Cabadaj / Osud mu viac času nedožičil. (Venované 70. výročiu smrti prozaika Jána Červeňa) 58
Augustín Maťovčík / Nedožité 90. narodeniny Vladimíra Mináča (Spomienka v Klenovci, rodnej obci spisovateľa) 60

JUBILEUM
Pavol Parenička / Najstarší matičiar a knižničný pracovník jubiluje. PhDr. Viliam Sokolík 85-ročný 62

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 66

OHLASY
Reakcia na nekrológ 68


 

KNIŽNICA 9/2012

obalka 09 2012 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o povinných deponátoch 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2011 4

RIADENIE
Tomasz Trancygier / Debata o knižničnom survivale 31
Silvia Stasselová / Hodnota knižníc v období hospodárskej recesie a význam merania návratnosti investícií do knižníc. Inšpirácia zo zahraničných knižníc 35

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Medziknižničná výpožičná služba v KIS VIRTUA na príklade Slovenskej národnej knižnice 44
Darina JanovskáOdborný seminár o medziknižničnej výpožičnej službe v knižniciach s KIS VIRTUA 51

BIBLIOGRAFIA
Petra Poláčková / Periodiká regiónu Kysúc. Regionálna a lokálna tlač na Kysuciach do roku 1989, 2. časť 53

KNIŽNÁ KULTÚRA
Mária Červíková, Mária Gašparová / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2011 57
Jozef Beňovský / Hodžova esej 2012 59
Augustín Maťovčík / Svätyňa osvety a vzdelanosti 62
Igor Zmeták / Francúzske tlače v zámockej knižnici v Kroměříži 64

ARCHÍV
Mária Valová / Vzácne fotografické techniky v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK. Dagerotypy, ferotypy a panotypy 65

BIOGRAFISTIKA
Peter Liba / Sugestívna osobnosť. Nad 100. výročím narodenia Pavla Straussa (30. 8. 1911 – 3. 6. 1994) 71
Vladimír Petrík / Jeden z generácie. Ctibor Štítnický (1922 – 2002) 72
Pavol Parenička / Autobiografická spoveď par excellence. Päťdesiat rokov (Imra Sedláka) v slovenskom národnom živote 74
Ivana Poláková / Samo Chalupka v slovenskej literatúre a kultúre 75

NEKROLÓG
Ľubica Bartalská / Mecén slovenskej kultúry v Amerike, vydavateľ Ladislav Bolchazy na večnosti 77

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 79


 

KNIŽNICA 7-8/2012

obalka 07 2012 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Stanovisko IFLA k Ženevskej deklarácii o budúcnosti Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 3
Silvia Stasselová / Uchovávanie pamäti sveta naveky: spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o archivovaní a uchovávaní digitálnych informácií 5
Silvia Stasselová / Stanovisko IFLA k správe internetu 6

VÝSKUM
Pavol Rankov / Ako čítajú text na obrazovke dvadsiatnici a ako ich rodičia 7

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2011 10

LEKÁRSKE KNIŽNICE
Marta Weissová / Výsledky činnosti lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení za rok 2011 23
Lenka Mihová / Renesancia jednej lekárskej knižnice 28

BIBLIOGRAFIA
Petra Poláčková / Periodiká regiónu Kysúc. Regionálna a lokálna tlač na Kysuciach do roku 1989, 1. časť 30

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 37

ĽAHKÝM PEROM
Alžbeta Rohoňová / Som na sieti, alebo Postmoderná komunikácia našej generácie 43
Denisa Gdovinová / „Vidiecka“ knižnica 44

KNIŽNÁ KULTÚRA
Tomasz Trancygier / Zhovárame sa s Eszter Kovács 46
Petronela Bulková / Halle – kníhkupecké a vydavateľské relácie v európskom priestore v 18. storočí. Inšpiratívne podujatie z oblasti výskumu dejín knižnej kultúry 48
Peter Krajčír / Krátko k dejinám baníctva na Slovensku 51

ARCHÍV
Ivana Weissová / Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska na vybraných pohľadniciach a fotografiách Archívu literatúry a umenia SNK 54
Miroslava Trnovská / Zlata Dônčová v Archíve literatúry a umenia SNK 63

BIOGRAFISTIKA
Augustín MaťovčíkAnton Bernolák – kodifikátor spisovnej slovenčiny 66
Miloš Kovačka / Janko Kalinčiak. Pri 190. výročí narodenia 69
Viliam Marčok / Vladimír Mináč (čo dnes s jeho životom a dielom?) 75
Mária Rapošová / Prehľad o živote a diele Martina Števčeka 77
Pavol Parenička / Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana 81

JUBILEÁ
Milan Gonda / Eugen Mešša jubiluje 85
Peter Mišák / Poslanie zbližovať. K nedávnemu životnému jubileu básnika Sergeja Makaru 86

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 87


 

KNIŽNICA 6/2012

obalka 06 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe k vedeckej a odbornej literatúre a výskumnej dokumentácii 3

DIGITALIZÁCIA
Dušan Katuščák / Ciele a európsky kontext projektu Slovenskej národnej knižnice Digitálna knižnica a digitálny archív 5
Martin Konvit / Digitálne knihy z pohľadu práva 9

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Marquita Harnett / Úzkosť v knižnici, 2. časť 14
Miroslav Tuma, Ivana Poláková / Knižnice v optike záujmu seniorov 15

INFORMAČNÉ SLUŽBY
Mária Budzová / Seminár o ochrane práv duševného vlastníctva (so zameraním na ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenia výrobkov) 20

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Bibliografia periodík národnostných menšín v Súbornom katalógu Články Slovenskej republiky, 2. časť 22

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Katarína Šušoliaková / Krajská knižnica v Žiline a jej cezhraničná spolupráca 27
Klára Kernerová / Historický región – ústredný motív cezhraničnej spolupráce. Cezhraničná spolupráca knižníc Košice – Miškovec 32

Z KNIŽNÍC
Ľudmila Čelková / Pozoruhodný projekt 36

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marián Kamenčík / Príležitostná báseň o hlohovskom richtárovi možno dielom Pavla Vajaja 37
Miroslava Domová / Zaujímavé publikácie z Univerzitnej knižnice v Bratislave 43
Ivana Poláková / Zborník o Fedorovi Ruppeldtovi 47
Katarína Pekařová / Biografický slovník lekárov na Slovensku do roku 2000 48

ARCHÍV
Eva Pástorová / Fedor Jesenský st. a jeho rukopisná pozostalosť vo fonde Živena v Archíve literatúry a umenia SNK 50

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Martin Števček 52
Katarína Pekařová / Hugo Schmid (1852 – 1912) 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63


 

KNIŽNICA 5/2012

obalka 05 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA 

Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o pôvodných, tradičných znalostiach 3

LEGISLATÍVA 
Jarmila Majerová / Povinný deponát netlačených (elektronických) publikácií 4 

RIADENIE
Krystyna Michniewicz-Wanik / Bariéry a nedostatky organizácie ako brzdy profesionálneho rastu zamestnancov 6 
Iveta Kilárová / Benchmarking v slovenských knižniciach. Informácia z celoslovenského seminára 10 

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY 
Marquita Harnett
/ Úzkosť v knižnici, 1. časť 12
Darina Janovská
/ Pracovná porada o výpožičných službách v KIS VIRTUA 15

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Zora Nagyová / Cezhraničná spolupráca v Novohradskej knižnici 17
Alžbeta Littvová
/ Cezhraničná spolupráca v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne 18
Svatava Sukopová
/ Přeshraniční spolupráce naší knihovny – úspěchy – bariéry – šance a perspektivy 21 

Z KNIŽNÍC 
Ľudmila Katová / Už viem, kam mám ísť 24
Mišo A. Kováč / Knižničné divadlo v Slovenskej národnej knižnici 26 

KNIŽNÁ KULTÚRA 
Gabriela Žibritová / O marketingovej komunikácii na konci 17. storočia, Košice 1691 27
Milan Gonda / Literárna tvorba v regiónoch – horúci, alebo studený zemiak? 32
Agáta Klimeková / Edičná činnosť Bibliografického oddelenia Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 34
Alena Táborecká / Lexikón tatranských fotografov a fotoateliérov 39
Darina Janovská / Knihárka z Bergeracu 40

BIOGRAFISTIKA 
Pavol Parenička / Daniel Gabriel Lichard 41
Miloš Kovačka / Osobnosť Ľudmily Podjavorinskej. K 140. výročiu narodenia (26. 4. 1872 – 2. 3. 1951) 45
Ľudmila Ďuranová / Lexikón slovenských žien (doplnky – tretia časť) 50 

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / Za Filipom Lašutom – fotodokumentaristom kultúrnych hodnôt 53
Silvia Myšiaková a kolektív / Odišiel Ondrej Čiliak 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55

 


 

KNIŽNICA 4/2012

obalka 04 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe – interpretácia postoja a stratégie IFLA 3

ČÍTANIE
Ľudmila Hrdináková / Výskum čítania mládeže v Slovenskej republike 6

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Čitateľ knižnice a požiadavky pri jeho registrácii 23

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Bibliografia periodík národnostných menšín v Súbornom katalógu Články Slovenskej republiky, 1. časť 28

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc v roku 2011 33

Z DEJÍN KNIŽNÍC
Augustín Maťovčík / 70. výročie návratu staromatičných zbierok z Maďarska 36
Helena Saktorová / Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach 38
Alena Prokopová / Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska 39

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Faktografické verše Pavla Vajaja 41
Klára Kernerová / Moje čitateľské zážitky (s francúzskou literatúrou) 46
Ľudovít Petraško / Tvorba ako koníček 48

ARCHÍV
Mária Valová / Spomienka na Hanu Ponickú. Obrazová galéria vo fondoch Archívu literatúry a umenia SNK 49

BIOGRAFISTIKA
Igor Válek / Orol Janko Kráľ. K 190. výročiu narodenia romantika 55
Vladimír Petrík / K nedožitej deväťdesiatke Kláry Jarunkovej 58

GENEALÓGIA
Milan Šišmiš / Genealógia a heraldika – stav a perspektívy 59

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Jaroslav Rezník – viacrozmerný literárny tvorca jubiluje 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 


 

KNIŽNICA 3/2012

obalka 03 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Kľúčové otázky pri navrhovaní budov knižníc. Ako začať s plánovaním projektu 3

INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Peter Steranka / Informačno-komunikačné technológie v kontexte kolaborácie. 1. časť 8

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice. 55 rokov metodickej činnosti Slovenskej pedagogickej knižnice 13

DOBROVOĽNÍCTVO V KNIŽNICIACH
Vincenc Streit / Ohlédnutí za rokem dobrovolnictví. Dobrovolníci – jejich význam a funkce v knihovnách České republiky 17
Valéria Magáčová / O dobrovoľníctve v knižnici 21

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský, Peter Mačák, Katarína Kianicová / Vplyv stavebných skiel na prechádzajúce slnečné svetlo na budove Slovenskej národnej knižnice 24
Anna Boďová, Beáta Vojteková / Reštaurovanie kníh z fondu Alice Masarykovej 27

Z MEDZINÁRODNÝCH PODUJATÍ
Anna Peťová, Oľga Báreková / Zaujalo nás… Postrehy z medzinárodnej konferencie 29
Martina Haršányiová / Medzinárodná konferencia o informačnej ekológii 30

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Rendez-vous s francúzskou literatúrou 32
Daniela Ovádeková, Alexandra Kršková / Z projektov Turčianskej knižnice v Martine 33

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lenka Frankovičová / Vydávanie slovenských učebníc na pozadí maďarizácie (1901 – 1918) 35
Miloš Kovačka / Juraj Tranovský – 420 / Cithara sanctorum – 215 41
Gabriela Hamranová / (Ne)známy svet švajčiarskej knihy v priestore strednej Európy 43
Miroslava Domová / Knihopisný slovník 46
Gabriela Žibritová
/ Spomienka na Dr. Evu Šefčákovú 48

ARCHÍV
Žaneta Horváthová / Dokumenty Konštantína Čulena v rukopisnom fonde Slovenskej ligy v Amerike v Archíve literatúry a umenia SNK 49

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Ľudo Ondrejov (50 rokov od úmrtia spisovateľa) 53

JUBILEÁ
Peter Mišák / Tri podoby času. (Krátke) zamyslenie nad tvorbou jubilujúceho Antona Hykischa 56
Mišo A. Kováč / Vladimír Štefko jubiluje 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59


 

KNIŽNICA 2/2012

obalka 02 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Smernica IFLA pre knižničné služby v multikultúrnych komunitách. Súhrn 3

KNIŽNICE A SENIORI
Emília Antolíková / Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 6

 

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články v SR. Súčasný stav, problémy a perspektívy. 4. časť 10
Anna Kucianová / 12. slovenská bibliografická konferencia 16

 

KATALOGIZÁCIA
Anna Peťová / Katalogizačný workshop 2011    20
Peter Slančík
/ Globálna sieť pre spoluprácu knižníc. WorldCat  21

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 22
Zuzana Kopčanová / Cesta Amerikou ako cesta poznania. Postrehy, poznatky a informácie z cesty po USA 27

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Čitateľ – môj nepriateľ? Je náš čitateľ náš pán? 30
Iveta Salíniová, Miriam Moráveková, Lenka Škutová / Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 31

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Vydavateľská produkcia exulantských tlačiarní v Púchove a Žiline v prvej polovici 18. storočia 33
Helena Saktorová / Vzácny posesorský a dedikačný záznam 38
Beáta Murinová / Nové prístupy k vyučovaniu – zvyšovanie efektivity didaktických postupov 41

ARCHÍV
Žaneta Horváthová / Rukopisný fond Slovenskej ligy v Amerike v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 42
Mišo A. Kováč / Divadelný ústav päťdesiatročný 44
Jozef Kočiš / Peter Szapáry mladší a beg Hamza 46

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Samo Chalupka 48
Dana Lacková / Božena Němcová. 150 rokov od úmrtia 53

NEKROLÓG
Jozef Beňovský / Za Magdalénou Mintálovou 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59

 


 

KNIŽNICA 1/2012

obalka 01 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Manifest IFLA/UNESCO o digitálnych knižniciach 3

RIADENIE
Jana Gabrielová, Milan Novák, Ladislav Remenár, Adrián Ambruš / Sekcia ekonomiky Slovenskej národnej knižnice 5

INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Marcela Katuščáková / Vybrané aspekty vedeckej spolupráce a spoločného využívania znalostí. Odporúčania pre kolaboratórium v projekte Pamäť Slovenska 10

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2010 15
Marta Weissová / Lekárske knižnice Slovenskej republiky v číslach 40

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články v SR. Súčasný stav, problémy a perspektívy. 3. časť 47

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Moderná knižnica používa RFID 61

TERMINOLÓGIA
Andrej Chudý / Obhajoba pojmu „zdieľanie“ 63

KNIŽNÁ KULTÚRA
Klára Komorová / České a slovenské vzťahy v staršej knižnej tvorbe 64
Helena Saktorová / Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí 66
Petronela Bulková, Miriam Poriezová / Problematika historických a vzácnych knižných fondů – Olomouc 2011 69
Peter Cabadaj / Vyšiel knižný katalóg Slovenskej národnej knižnice 71
Igor Válek / Potkany sa nemenia. S Jozefom Banášom nielen o jeho najnovšej knihe 72

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Jonáš Záborský 75
Augustín Maťovčík /Dokumentácia o básnikovi Ivanovi Kraskovi (vo fonde Národného biografického ústavu SNK) 79

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 83

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library