Archív Knižnica 2010

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

 

KNIŽNICA 11-12/2010

obalka 11-12 2010

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Manifest IFLA o transparentnosti, dobrej správe vecí verejných a oslobodení od korupcie 3
Smernica IFLA/UNESCO pre školské knižnice 4
Smernica IFLA/UNESCO k Manifestu IFLA o internete 15
Glasgowská deklarácia o knižniciach, informačných službách a intelektuálnej slobode 19
Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní 20

ŠTÚDIA
Helena Ondriašová / Identifikácia knižníc a knihovníkov v prostredí internetu (1. časť) 22

KOMUNITNÉ KNIŽNICE
Emília Antolíková / Komunitná knižnica IV. 29
Darina Kráľová / Obecné knižnice a ich komunita 30
Katarína Soukupová / Drogovo závislí v komunite  35
Benjamína Jakubáčová / Komunitné aktivity Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 36
Klára Kernerová / „Už vím, co budu číst“ (Projekt pre českú komunitu v Košiciach) 38
Vlasta Kollárová / Prezentácie kníh autorov levického regiónu 40
Marta Skalková / Klub bylinkárov pri Knižnici P. O. Hviezdoslava 42

KNIŽNIČNÉ FONDY
Dagmar Sabová / Problematika kompletizácie slovacikálneho konzervačného fondu vo fondoch Slovenskej národnej knižnice 43

INFORMAČNÉ SLUŽBY
Denisa Krajčírová, Iveta Ollerová / Facebook ako súčasť služieb knižnice 45

Z KNIŽNÍC
Eva Šulajová, Helena Mlejová / 110 rokov Mestskej knižnice v Bratislave 47
Štefan Hanakovič / Jubilujúca knižnica Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého spomínala 50
Janka Vargová / 50 rokov s knihou – Zemplínska knižnica v Trebišove 51
Gabriela Hamranová / Békešská Čaba v Slovenskej národnej knižnici – dvakrát 52

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Zakladanie a budovanie školských knižníc na Slovensku (2. časť)  54
Ivana Labudová, Helena Saktorová
/ Po stopách historických knižníc – cesta s nádychom nostalgie  60

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku (2. časť)  63
Gabriela Žibritová, Jana Skladaná / Zlatý prameň… ešte raz  68
Augustín Maťovčík / Problémy a úskalia dejín knižnej kultúry (Príspevok do diskusie) 72

OCHRANA DOKUMENTOV
Martin Maršala / Konferencia konzervátorov – reštaurátorov (Uherské Hradiště 2010) 76

ARCHÍV
Mária Valová / Vyberáme z menej známych archívnych fondov (Zabudnutá spisovateľka Jozefína Marečková alias Puella Classica) 78
Martina Skachová / Zo zachovanej korešpondencie Zlatka Klátika 83

BIOGRAFISTIKA
Jozef Beňovský / Ján Kostra 87
Miloš Kovačka / Tribute to Björnson (Pocta Björnsonovi) 92
Augustín Maťovčík / Dátum narodenia Ľudovíta Štúra 94
Pavol Parenička / Výstava o L. N. Tolstom v Moskve 96
Zaujímavé ženy
Anna Šourková / Maliarka Anna Kičová 99

JUBILEUM
Mišo A. Kováč / Miloš Kovačka sedemdesiatročný 100

DO VAŠEJ POZONOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 103

 


KNIŽNICA 10/2010

obalka 10 2010 

 

Obsah

 

INFORMATIZÁCIA
Alžbeta Martinická / Informačno-vedecké centrum v Slovenskej národnej knižnici 3

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Namiesto úvodu k Manifestu IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici 6
Manifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici. Multikultúrna knižnica - brána ku kultúrne
rozmanitej spoločnosti vo vzájomnom dialógu
7
Smernica IFLA pre digitálne referenčné služby 9
Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v pohybe 15
Vyhlásenie IFLA o knižniciach a intelektuálnej slobode 16
Vyhlásenie IFLA o knižniciach a trvalo udržateľnom rozvoji 17

BIBLIOGRAFIA
Darina Kráľová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2010 18

OCHRANA DOKUMENTOV
Mária Valová / Letná škola konzervovania a reštaurovania fotografií 21

HISTORICKÉ FONDY
Vincenc Streit / Na cestě k vhodné registraci hostorických fondů knihoven 23

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Zakladanie a budovanie škoslkých knižníc na Slovensku (1. časť) 28

Z KNIŽNÍC
Benjamína Jakubáčová / Boli sme pri tom! 34
Ewa Andrysiak
/ Návšteva knihovníkov Pedagogickej knižnice Alfonsa Parczewského z Kalisze v Slovenskej národnej knižnici 36

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku (1. časť) 38
Vlasta Okoličányová
/ Objav autografov a dedikácií nemeckých humanistov Philippa Melanchthona a Victorina Strigela v Univerzitnej knižnici v Bratislave 43
Augustín Maťovčík
/ Štúrovské bádania literárnej historicky a slovakistky Zdenky Sojkovej 47

ROZHOVOR
Tomasz Trancygier / Rozhovor s významným poľským knihovedcom Krzysztofom Migoniom 52

BIOGRATISTKA
Pavol Parenička /Alexander Rudnay 55
Jana Kuzmíková
/ František Švantner 58
Miloš Kovačka
/ Ondrej Plachý 61

ARCHÍV
Ivana Weissová / Drevené kostoly na fotografiách a pohľadniciach Archívu literatúry a umenia SNK v Martine 65

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 71


KNIŽNICA 9/2010

obalka 09 2010

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižničný systém Slovenskej republiky v štatistike (Porovnanie jednotlivých typov knižníc za rok 2009 a ich vývoj od roku 2000) 3

PODPORA ČÍTANIA
Silvia Stasselová / Päť ročníkov mediálne najúspešnejšieho podujatia na podporu čítania detí na Slovensku – Noc s Andersenom na Slovensku v rokoch 2006 – 2010 24

DOKUMENTY IFLA
Manifest IFLA / UNESCO o verejných knižniciach 41
Dodatok k Manifestu IFLA / UNESCO o verejných knižniciach (Desať spôsobov, ako dosiahnuť, aby verejná knižnica fungovala 42
Manifest IFLA / UNESCO o školských knižniciach 43
Manifest IFLA o internete 44

BIBLIOGRAFIA
Ivana Poláková / Edičná činnosť v regionálnych a vedeckých knižniciach na Slovensku za rok 2009 46

AUTORSKÉ PRÁVO
Vincenc Streit / Stav autorského práva v současné Evropě s přihlédnutím k aktuální situaci v Německu 55

OCHRANA DOKUMENTOV
Martina Bajzíková, Mária Trnková / „Zíde z očí, zíde z mysle?“ 58

Z KNIŽNÍC
Zuzana Mjartanová / Krajská knižnica v Žiline a jej kroky medzi ľudí 61

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Olexák / Ručné exlibrisy a historický kontext kamaldulského prekladu Biblie 63
Ivona Kollárová / Témy na jedno použitie alebo niekoľko zlých správ Ad: Lebo na Slovensku je to tak… 66

JUBILEUM
Na nostalgicko-pocitovej vlne (Rozhovor s jubilujúcim spisovateľom Ladislavom Lajčiakom) 68
Miloš Kovačka / Prázdninový list Ladislavovi I. Lajčiakovi 71

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Adriana Brázdová / Mária Rázusová-Martáková v zbierkach Slovenského národného literárneho múzea SNK v Martine 72

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75


KNIŽNICA 8/2010

obalka 08 2010

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Marta Weissová / Lekárske knižnice v Slovenskej republike v číslach 3

ŠTATISTIKA
Ivana Poláková, Emil Rišian / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2009 10

ZO ZAHRANIČIA
Eva Kodrič-Dačić / Knižničný systém v Slovinsku: minulosť a prítomnosť 13
Halina Rusińska-Giertych / Pedagogické knižnice v Poľsku 17

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivona Kollárová / Reštaurovanie v tieni pyramíd… (Rozhovor s Alexandrou Šamkovou o stáži v Universdad nacional autonóma de México) 21
Martina Bajzíková / Testovanie účinnosti procesu SoBu masovej deacidifikácie I 24

PROFESIA
Ľubica Korgová / Etické aspekty vzťahu knihovníkov k profesii a používateľom 29

Z KNIŽNÍC
Božena Blaháčová / Čiliakovu knihu krstili lupienkami z čerešní 33

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Rukopisná pohrebná báseň z roku 1753 34
Jozef Beňovský /Hodžova esej 2010 (Hodnotenie 6. ročníka súťaže) 39

RECENZIE

Anna Diačiková / Informačné zdroje v odbornej literatúre 42
Alena Prokopová / Zaujímavý katalóg z výstavy o renesancii 43
Mišo A. Kováč / Dve o blízkych 46

BIOGRAFISTIKA
Jana Kuzmíková / Ivan Horváth 49
Augustín Maťovčík / Jubileum literáta a mecéna kultúry (K 55. výročiu narodenia Mariána Grígeľa st.) 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 7/2010

obalka 07 2010 

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Iveta Ollerová / Vzdialený prístup k informáciám ako nástroj Web 2.0 aplikovaný do knižníc 2.0 3

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2009 6

KOMUNITNÉ KNIŽNICE
Emília Antolíková / Správa o činnosti pracovnej skupiny pre komunitné aktivity knižníc 16

OCHRANA DOKUMENTOV
Peter Oravec / Herbár Alice G. Masarykovej 21

FONDY
Danica Országhová / Periodiká Slovákov žijúcich v zahraničí vo fonde Slovenskej národnej knižnice v Martine 25

HISTORICKÉ KNIŽNICE
Igor Zmeták / K dejinám historických knižníc v Trenčíne - od šľachtickej knižnice po kolégium 26
Vincenc Streit
/O historických knihovnách a o jejich fondech 29

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová / Autografy nemeckých humanistov Philippa Melanchthona a Victorina Strigela v Univerzitnej knižnici v Bratislave 32
Angela Škovierová
/ Slávnostný seminár Prínos Imricha Kotvana v oblasti kultúrnej histórie37
Miloš Šípka
/ Ťažký v neľahkých osídlach personalistov 38

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 40

BIOGRAFISTIKA
Pavol Rankov / Blog v kontexte žánrov autobiografickej literatúry 44
Ľudmila Ďuranová
/ Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana 47

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 49
Alena Špániková
/ Zoznam obhájených záverečných bakalárskych a diplomových prác 51


KNIŽNICA 6/2010

obalka 06 2010

 

Obsah

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2009 3

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Výpožičky v KIS VIRTUA s osobitným zameraním na Slovenskú národnú knižnicu 28

ČÍTANIE
Helena Mlejová / Je čítanie v dnešnej dobe moderné? 37
Sonhild Menzel / Vstup zakázaný pre chlapcov? (Nové smery v podpore čítania, orientovaného na pohlavie čitateľov) 38
Gabriela Futová / Aktivity na podporu čítania vo verejných knižniciach na Slovensku 42
Rozália Cenigová / Podpora čitateľských aktivít v školských knižniciach na Slovensku 45
Elżbieta Jamróz-Stolarska, Monika Jaremków / Čítanie – čítanosť – čitateľ 49

Z KNIŽNÍC
Darina Kráľová / Zvládanie stresu pri práci s používateľmi 53
Nadežda Mičáková / Krstilo sa abecedou 54

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / „… lebo na Slovensku je to tak“ 57
Iveta Bónová / Z histórie východoslovenských periodík 59

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Jozef Kohúth 61

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / Za Jurajom Paškom 64

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 67

 


KNIŽNICA 5/2010

obalka 05 2010 

 

Obsah

 

ŠTÚDIE
Adriana Gersová / Spolupráca materských centier s knižnicami 3

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / 5. ročník Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 9

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / História budovania ľudových, školských a spolkových knižníc na Slovensku (3. časť) 12

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 21
Vincenc Streit / Aktuální otázky pro knihovny (Mezinárodní knihovnická konference pro evropské knihovny ve Vídni) 26

KNIŽNÁ KULTÚRA
Miloš Kovačka / Výnimočný bádateľ dejín knižnej kultúry na Slovensku 29
Augustín Maťovčík / Knižnica historika Pavla Floreka 32

RECENZIE
Štefan Hanakovič / Spoľahlivé hľadanie budúcnosti predpokladá poznanie minulosti 35
Eva Augustínová / Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska 37
Miloš Šípka / Dejiny mesta v pamätníkoch 39

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / Martin Kukučín 40
Alena Táborecká / Biografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53 43
Ivana Poláková / Biografické štúdie na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice 44

JUBILEÁ
Pavol Parenička / Život a dielo Michala Kováča v kontexte 80. výročia jeho narodenia 47

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Výstava Jozef Cíger Hronský deťom – Včas zažíhajte v dušiach detí svetielka 51

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 4/2010

obalka 04 2010

 

Obsah

 

Vyhlásenie Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov k odvolaniu generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice 3

KNIHOVNÍCKA ETIKA
Zdzisław Gębołyś / Kódexy knihovníckej etiky vo svete (3. časť) 4

AUTORSKÉ PRÁVO
Silvia Stasselová / Stanovisko IFLA k autorským právam v digitálnom prostredí 11

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Ohliadnutie za bibliografickými metodickými podujatiami v roku 2009 14

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / História budovania ľudových, školských a spolkových knižníc na Slovensku (2. časť) 17

HISTORICKÉ FONDY
Vincenc Streit / Problematika historických fondů stále aktuální 23

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský, Daniela Švehlová, Katarína Kianicová, Martin Maršala / Starnutie farebnej fotografie (1. časť: Vplyv teploty a vlhkosti) 26

Z KNIŽNÍC
Ivana Poláková / 180-ročná jubilantka – Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky- Belopotockého 35
Ivana Poláková / Iľja Čičvák v Turčianskej knižnici 37

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / O Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči 46
Alena Prokopová, Eva Augustínová / Európska knižnica pre dejiny knižnej kultúry v Národnej Széchényiho knižnici 51
Eva Trúchla / Dejiny trnavského kníhtlačiarstva 53
Igor Zmeták / Studia Bibliographica Posoniensia 2009 54

RECENZIE
Klára Kernerová / O čítaní mládeže 55
Eva Augustínová / Humor je soľou života 57

BIOGRAFISTIKA
Writters of Slovakia - Spisovatelia Slovenska
Margita Ďurovčíková / Zuzka Zguriška 58
Zaujímavé ženy
Alena Táborecká / Matylda Pálfyová 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

V budúcom čísle nájdete


KNIŽNICA 2-3/2010

obalka 02-03 2010

 

Obsah

 

ODKAZ NA PERGAMENE

Alena Maková / Odkaz na pergamene – seminár, výstava a workshop 3
Alena Maková, Ľubomír Jankovič, Magdaléna Brincková / Projekt Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie pergamenových dokumentov 6
Magdaléna Brincková / Východiská a stratégia spracovania pergamenových dokumentov v Archíve literatúry a umenia SNK 12
Ľubomír Jankovič / Pergamenové, kódexové a listinné dedičstvo vo fondoch a zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 16
Eva Veselovská / Hudobnopaleografické špecifiká stredovekých notovaných rukopisov z Archívu literatúry a umenia SNK 28
Juraj Šedivý / Písmo na pergamene napísaných, celistvo alebo fragmentárne zachovaných textov v Archíve literatúry a umenia SNK 39
Ľubomír Jankovič / Výtvarné aspekty a umelecko-historická hodnota pergamenových kódexov a listín v Archíve literatúry a umenia SNK 52
Radomír Slovík / Historická výroba pergamenu 59
Alena Maková / Stratégia a vyhodnotenie prieskumu pergamenových dokumentov v Archíve literatúry a umenia SNK 63
Magda Součková / Mikroskopické metody stanovení stupně poškození pergamenu 69
Jana Želinská / Analýza pigmentov z pergamenových dokumentov v Archíve literatúry a umenia SNK 73
Lucia Kraková, Katarína Chovanová, Alexandra Šimonovičová, Domenico Pangallo / Analýza pergamenu: štúdium kontaminujúcich mikroorganizmov a molekulárna identifikácia jeho pôvodu 76
Alena Maková
/ Vlastnosti pergamenu po aplikácii hydrolyzovaného kolagénu (Možnosti použitia Geprocolu pri konzervovaní pergamenu) 83
Ivan Kuka / Meranie priehľadnosti pergamenových dokumentov 87
Benjamin Bartl / Ukládání pergamenových listin v Národním archivu v Praze v minulosti a v současné době 91
Veronika Lettrichová, Alena Maková
/ Prieskum a reštaurovanie pamiatky Horae Canonicae 98

KNIHOVNÍCKA ETIKA
Zdzisław Gębołyś / Kódexy knihovníckej etiky vo svete (2. časť) 104

BIBLIOGRAFIA
Mišo A. Kováč, Miloš Kovačka / Konferencia o živote a diele Michala Fedora 112

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / Alexander Matuška 115
Pavol Parenička / Stanislav Mečiar 118

JUBILEÁ
Tomasz Trancygier / K jubileu prof. Soni Makulovej 121
Peter Cabadaj / Významné životné jubileum spisovateľa Milana Ferka 123

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 127


KNIŽNICA 1/2010

obalka 01 2010

 

Obsah

 

KNIHOVNÍCKA ETIKA
Zdzisław Gębołyś / Kódexy knihovníckej etiky vo svete (1. časť) 3

RIADENIE KNIŽNÍC
Mária Balkóciová / Benchmarking verejných knižníc na Slovensku 11

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ 14

OCHRANA DOKUMENTOV
Tomasz Trancygier / Zhovárame sa s odborníkmi na konzervovanie fotografií (2. časť) 16

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Semináre hudobných knihovníkov a zasadnutia národných skupín IAML Slovenska, Čiech a Moravy 18

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / História budovania ľudových, školských a spolkových knižníc na Slovensku (1. časť) 21

ZO ZAHRANIČIA
Tomasz Trancygier / Medzinárodná konferencia o finančných aspektoch knižničných a informačných služieb 25
Vincenc Streit
/ Historie a současnost grónskych knihoven 30

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice jubiluje (2000 – 2009) 36
Darina Kráľová / Súčasná slovenská literatúra 38
Darina Kráľová / Výsledky grantového programu Ministerstva kultúry SR v praxi 40
Anna Gašparovičová / Lužickosrbská poézia na Slovensku 42

KNIŽNÁ KULTÚRA
Alica Krištofová / Judaiká v knižnici Trenčianskeho múzea 44
Angela Škovierová / Seminár Dejiny knižnej kultúry Novohradu 46

RECENZIE
Mária Rapošová / 100 rokov ochotníckeho divadla v Hubovej 50

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Anton Augustín Baník 51

JUBILEÁ
Peter Cabadaj / Jubilujúci najstarší slovenský spisovateľ 55

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Žaneta Horváthová / Zrod exilovej Rady slobodného Československa v USA v korešpondencii Jozefa Lettricha a Fedora Hodžu 57
Augustín Maťovčík
/ Vzácny dokument o Oravskej Jasenici 62

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

April 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 04 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 04 2024
4
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 04 2024
5
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 04 2024
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 04 2024
7
8
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 04 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 04 2024
11
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 04 2024
12
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 04 2024
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 04 2024
14
15
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 04 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 04 2024
18
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 04 2024
19
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 04 2024
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 04 2024
21
22
23
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 04 2024
24
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 04 2024
25
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 04 2024
26
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 04 2024
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 04 2024
28
29
30
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 04 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library