Archív Knižnica 2004

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2004

 

Obsah 

 

HUMANIZÁCIA KNIŽNÍC
Marta Matthaeidesová / Humanizácia knižnično-informačných služieb z aspektu interpersonálnej komunikácie 499
Elena Sakálová / Transformácia verejných knižníc na komunitné centrá 505
Mária Balkóciová - Jana Zurovacová / Aktivity Žilinskej knižnice v procese humanizácie 511
Darina Janovská / K návrhu etického kódexu slovenského knihovníka 513

Z KNIŽNÍC
Daniela Slížová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2003 518
Darina Kráľová / Školské knižnice v Trnavskom samosprávnom kraji 523
Zuzana Halienová / Poplatky v knižniciach 535
Mária Balkóciová / 80 rokov Žilinskej knižnice 536
Sylvia Myšiaková / História knižnice v Chrenovci 543
Alena Špániková – Tomasz Trancygier / Správy z projektu KIS3G 546
Gabriela Hamranová / Dewey v praxi dvoch významných knižníc - Library of Congress a British Library 547

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Na margo významného jubilea Dr. Jána Čaploviča 548

ŠTANDARDIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová - Mária Gašparová / Názvové údaje vo formáte MARC 21 s aplikáciou Anglo-amerických katalogizačných pravidiel (AACR2) 550
Alžbeta Martinická / Zmeny v Medzinárodnom desatinnom triedení 556

OCHRANA DOKUMENTOV
Antonín Šimčík / Smysl existence, nebo obtěžující povinnost? 559
Edita Mäčková - Anna Horičková / Tlače z Országos Séchenyi Könyvtár darované Slovenskej národnej knižnici 563

ARCHÍV
Pavol Šalamon / Bohemoslovaciká v Archíve Otvorenej spoločnosti a možnosti výskumu 564

BIOGRAFISTIKA
Miloš Kovačka / Kvačalovské hlasy a ohlasy v slovenskej publicistike v období medzi dvoma vojnami 568

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev + jedna výnimka 577
Ján Matula / Židovský kalendár a jeho nezvyčajnosti 580
Augustín Maťovčík / Autorská kauza slovníka osobnosti Kysúc 581
Augustín Maťovčík / Vychádza II. zväzok Biografického lexikónu Slovenska 582
Juraj Kuniak / Stopy Milana Rúfusa v mojej tvorbe a vo mne 583


KNIŽNICA 10/2004

 

Obsah

 

ŠTÚDIE
Pavol Rankov / Kontexty informačného správania používateľov internetu: výsledky výskumu 443
Kvetoslava Rešetová / Elektronické publikovanie ako jedna z foriem informačného manažmentu akademickej knižnice 446
Libuše Macháčová / Retrokonverze katalogů Vědecké knihovny v Olomouci 447

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský - Mária Trnková / Prieskum stavu ohrozenia fondov v knižniciach a archívoch 451
Peter Oravec - Branislav Bielik / Yamato toji. Japonská knižná väzba 456
Branislav Bielik / Stopy ľudí na knihách alebo zlozvyky pri čítaní 458

KNIŽNÁ KULTÚRA
Klára Komorová - Helena Saktorová / Cestopisná literatúra vo fondoch tlačí 16. storočia na Slovensku 459
Lívia Fábryová / Cestopisná literatúra 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre 463

RECENZIE
Miroslava Domová / Reedície diel Pavla Jozefa Šafárika v zahraničí 466
Darina Janovská / Esej o stredovekej genealógii 468
Ľubica Moncmanová / Genealógia a heraldika v krajinách strednej Európy 471

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Janka Jesenského vo fondoch ALU SNK v Martine 473
Mária Slošiarová / Fond Mórica Mittelmanna Dedinského (1914-1989) v ALU SNK v Martine 478

BIOGRAFISTIKA
Zaujímavé ženy v našej histórii
Anna Šourková / Osudy románovej hrdinky Zelmy 487
Augustín Maťovčík / Spolupráca Jozefa Ambruša s matičným Literárnym archívom 488
Peter Cabadaj / Básnik Oblakov 489
Helena Saktorová / Korešpondencia Michala Godru s Karolom Kuzmánym 491
Mária Balkóciová / Odišla Veronika Hortová 493

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 494
Tomasz Trancygier / Autorské právo v EÚ 496


KNIŽNICA 9/2004

 

Obsah

 

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok 2003 387
Soňa Budinská / Knižnica pre mesto, mesto pre knižnicu 394
Emília Díteová / Exkurzia vo Viedni 398

KNIŽNÁ KULTÚRA
Judit V. Escedy / Začiatky kníhtlačiarstva v Prešove 399
Elena Midriaková / Dobrá vizitka slovenskej kultúry pri vstupe do Európy 405

ŠTANDARDIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová / Metodika tvorby korporatívnych hesiel slovenských múzeí, používaná v súbežnej Slovenskej národnej bibliografii – Články 406
Jarmila Majerová / Anglo-americké katalogizačné pravidlá – štandard pre katalogizáciu dokumentov 422
Danica Zendulková / Protokol Z39.5 pre CDS/ISIS 424

PODUJATIA
Miroslav Dudok / Juraj Ribay 1754 – 1812. Život, dielo, doba 426
Mária Rapošová / Zamilovaná do rodiska 427

ARCHÍV
Viera Sedláková / Hudobný archív na začiatku 21. storočia 428
Ivana Weissová / Obrazový archív Milana Rastislava Štefánika vo fondoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 430

RÔZNE
Gabriela Hamranová / Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – významná vedecká inštitúcia 436

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 438
Alena Táborecká / Cena Jozefa Miloslava Hurbana 2003 440


KNIŽNICA 8/2004

 

Obsah

 

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok 2003 387
Soňa Budinská / Knižnica pre mesto, mesto pre knižnicu 394
Emília Díteová / Exkurzia vo Viedni 398

KNIŽNÁ KULTÚRA
Judit V. Escedy / Začiatky kníhtlačiarstva v Prešove 399
Elena Midriaková / Dobrá vizitka slovenskej kultúry pri vstupe do Európy 405

ŠTANDARDIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová / Metodika tvorby korporatívnych hesiel slovenských múzeí, používaná v súbežnej Slovenskej národnej bibliografii – Články 406
Jarmila Majerová / Anglo-americké katalogizačné pravidlá – štandard pre katalogizáciu dokumentov 422
Danica Zendulková / Protokol Z39.5 pre CDS/ISIS 424

PODUJATIA
Miroslav Dudok / Juraj Ribay 1754 – 1812. Život, dielo, doba 426
Mária Rapošová / Zamilovaná do rodiska 427

ARCHÍV
Viera Sedláková / Hudobný archív na začiatku 21. storočia 428
Ivana Weissová / Obrazový archív Milana Rastislava Štefánika vo fondoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 430

RÔZNE
Gabriela Hamranová / Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – významná vedecká inštitúcia 436

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 438
Alena Táborecká / Cena Jozefa Miloslava Hurbana 2003 440


KNIŽNICA 7/2004

 

Obsah

 

PROJEKTY
Iveta Kilárová / Humanizácia knižníc 331

OCHRANA DOKUMENTOV
Darina Janovská / Elektronická ochrana knižničných fondov 334
Branislav Bielik / Celý Nebeský Budíček (1898) 338

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Kucianová / Bibliografický formát MARC 21 343
Mária Okálová / Spoločné súradnice našej práce 349
Augustín Maťovčík / AD – spoločné súradnice 351
Marta Weissová / Viac ako poďakovanie 352
Anna Kucianová / Pomocné znaky MDT vo verzii roka 2001 353

Z KNIŽNÍC
Helena Pangrácová – Daniela Gondová / Akademické knižnice v SR v roku 2003 z pohľadu štatistík 357
Darina Janovská / O službách v Pardubiciach 359
Klára Kernerová / Maratón v košickej knižnici 360
Margita Milisteferová / Literárne Košice Jána Štiavnického 361

RECENZIE
Igor Zmeták / Sprievodca po historických knižniciach II. 362
Mišo A. Kováč / Dve monografie o blízkych 362
Karol Klička / Tatranské pohľadnice v prúdoch storočí 364

ARCHÍV
Jarmila Gráfová – Ľubica Moncmanová / 50 rokov Archívu literatúry a umenia SNK 366
Ivana Weissová / Oddelenie fotodokumentačných pamiatok Archívu literatúry a umenia SNK 367
Magdaléna Brincková / Literárne rukopisy – súčasný stav a perspektívy 369
Eva Pástorová / Časopis Lúč a študentský spolok Kytka v Kežmarku 371

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Martin Hamuljak (1789 – 1859) 373
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Literárna historička a prekladateľka Helena Turcerová-Devečková 375
Dana Lacková / Maliarka záhradných interiérov zaslúžilá umelkyňa Edita Spannerová-Nemčíková 376
Dana Lacková / Keramikárka Eva Krystynová 377
Anna Šourková / Prvá slovenská astronómka 378

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Pamätníky Štefana Mišíka 379

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 381
Augustín Maťovčík / Literárne dielo Rudolfa Schustera 383

ĽAHKÝM PEROM
Andrea Labašová / Interpersonálna komunikácia v knižniciach pri poskytovaní služieb 384


KNIŽNICA 6/2004

 

Obsah

 

PROJEKTY
Helena Pangrácová - Elena Sakálová / Model školskej knižnice 2. časť 275

BIBLIOGRAFIA
Irena Bohatová / Odraz českej literatúry a jej predstaviteľov v slovenských periodikách za roky 1918 – 1928 283

KNIŽNÁ KULTÚRA
Elena Midriaková / História, súčasnosť a perspektívy výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku 286
Gabriela Žibritová / Potrebuje Slovensko múzeum knižnej kultúry? 289
Branislav Bielik / Tajomný a temný vek knihy? 291
Peter Oravec – Branislav Bielik / Siedmy medzinárodný seminár Spoločenstva českých knihárov retrospektívne 293

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Ochrana klasických audio- a videozáznamov počas dlhodobého skladovania 294

RECENZIE
Ľubomír Jankovič / Genealogicko-heraldický hlas 298

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Priatelia bez hraníc 299
Margita Milistenferová / Týždeň detskej knihy v Knižnici pre mládež mesta Košice 302
Klára Kernerová / Pocta Sándorovi Máraimu 303
Mária Rapošová / Slovensko štetcom i perom Janka Alexyho 305

ARCHÍV
50 rokov Archívu literatúry a umenia SNK
Augustín Maťovčík / Aktivita Literárneho archívu od začiatku 60-tych rokov 20. storočia 306
Jarmila Gráfová / Archív literatúry a umenia v rokoch 1995 – 2004 308
Emília Očková / Rukopisná pozostalosť Fraňa Štefunku 312

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Storočná pamiatka Antona Prídavka 315
Ladislav Lajčiak / Janko Silan alebo bozkávanie hviezd 318
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Helena Libíková – spoluzakladateľka virológie na Slovensku 322
Dana Lacková / Zaslúžilá umelkyňa Mária Želibská-Vančíková 323
Ľudmila Ďuranová / Ľudová umelkyňa a zberateľka Zuzka Selecká 324

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 326
Juraj Gönci / Svet potrebuje klauna 328


KNIŽNICA 5/2004

 

Obsah

 

PROJEKTY
Helena Pangrácová / Model školskej knižnice 1.časť 215

METODIKA
Anna Kucianová / Uplatnenie noriem STN ISO 2789 a STN ISO 11620 pri kvantifikovaní činnosti knižníc a informačných systémov 220
Anna Kucianová / Metodika vypĺňania Ročného výkazu o neperiodických publikáciách KULT (MK SR) 4-01  226
Marta Jahnátková / Štatistické spracovanie kníh v rámci ročného výkazu o neperiodických publikáciách v SNK 229
Emil Rišian - Ivana Poláková / Spracovanie údajov z ročných výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2002 231

AKTUALITY
Správy z KIS3G 237

BIBLIOGRAFIA
Gabriela Hamranová / Niektoré vydavateľské aktivity v oblasti zahraničnoslovacikálnych kníh 241
Darina Šovčíková / Pamäť mesta Banská Bystrica 1918-2000 243

KNIŽNÁ KULTÚRA
Igor Zmeták / Sprístupňovanie historických knižničných fondov 245
Angela Škovierová / Slobodomurárske tlače v zámockých knižniciach 247
Miroslava Domová / Knižná kultúra na stránkach zborníka Kniha 248

Z KNIŽNÍC
Branislava Gajdošová - Gabriele Bauerová / Regionálne vzdelávacie centrum pre nemecký jazyk a kultúru 253
Anna Hudáková - Tomasz Trancygier / Riaditeľské bilancovanie 253
Marta Weissová / Občianske združenie MEDLIB 255

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Milan Rakús / Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej národnej knižnici 256
Božena Mišovicová / Nezabúdajme na slovenské ľudové rozprávky 258
Jana Cabadajová / Slovenská ľudová rozprávka vo fondoch SNK v Martine 259
Anna Balejová / O myšlienkach a knihách 261
Anežka Šenitková / Snívali sme nielen s pánom Andersenom 262
Daniela Kapráľová / Meniny vo Vihorlatskej knižnici 263
Božena Blaháčová / Čítajme si spolu 264

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Hany Zelinovej 265

BIOGRAFISTIKA
Alena Táborecká / Sestra Cecília 267
Ľudmila Ďuranová / Božena Štúrová-Kuklová - bojovníčka proti tuberkulóze 268
Alena Táborecká / Zakladateľka romistiky na Slovensku 269

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 270
Vykročenie správnou nohou a správnym smerom 272


KNIŽNICA 4/2004

 

Obsah

 

Z KNIŽNÍC
Dušan Katuščák / Národná digitálna knižnica vysokoškolských záverečných a dizertačných prác (ETDSK) 155
Horst Neißer - Dagmar Giersbergová / Myšlienky o knižnici budúcnosti 161
Mirka Grešková / Návrh projektu informačnej prípravy dospelých používateľov krajskej knižnice 162
Primož Krivec - Helena Pekarovičová / Príklad úspešnej spolupráce dvoch knižníc v rámci UNESCO NETWORK OF ASSOCIATED LIBRARIES 165

BIBLIOGRAFIA
Jaroslav Novotný / Bibliografický záznam 167
Katarína Kinčíková / Pedagogický bibliografický spravodajca 179
Anna Kucianová / Vyhodnotenie činnosti Bibliografickej sekcie SSK za rok 2003 180
Elena Midriaková / Kontakty so zahraničím pri spracovaní Personálnej bibliografie P. J. Šafárika 181
Ľudmila Rohoňová / Zmeny a doplnky znakov MDT v podtriede 02 Knihovníctvo v 2. vydaní MDT 182

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ivona Kollárová – Alexandra Šamková / Konzervovanie a reštaurovanie anabaptistických tlačí a rukopisov zo Sobotišťa 184
Klára Komorová / Tlače 16. storočia v Prešove 186
Miroslava Domová / Školské knižnice v minulosti pod drobnohľadom 187
Angela Škovierová / Inšpirácie pre bádateľov 189
Klára Komorová – Helena Saktorová / Cestopisy v novoveku 191
Anna Gašparovičová / Informácie o krádežiach kníh nepatria do masmédií 192

RECENZIE
Angela Škovierová / Výberová bibliografia slovenských slavistov 193
Klára Komorová / Nová slovacikálna bibliografia 194

ARCHÍV
Jana Kubíková / Parlamentný archív Národnej rady Slovenskej republiky, jeho vývoj a smerovanie 196
Zuzana Ciglanová – Soňa Lukáčová / Dokumentácia Slovenského rozhlasu 198

PODUJATIA
Christel Mahnkeová / WSIS – vrcholný svetový kongres o informačnej spoločnosti 200
Anna Kucianová / Česko-moravsko-slovenská bibliografická spolupráca 200
Miroslava Domová / Prezentácia Personálnej bibliografie Pavla Jozefa Šafárika 202

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Ján Čaplovič: Slowaken in Ungarn 203
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Chaviva Reiková – mladá hrdinka z povstania 205
Dana Lacková / Fotografka všedných dní Irena Blühová 206
Anna Šourková / Alice Masaryková 207

JUBILEÁ
Augustín Maťovčík / Slovakista telom i srdcom 209

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 211


KNIŽNICA 3/2004

 

Obsah

 

Z KNIŽNÍC
Emanuel Muntág / Desať rokov Slovenskej národnej skupiny IAML (1993 – 2003) 95
Dušan Katuščák / Integrovaný knižničný systém Virtua môže slúžiť knižniciam v SR 98
Boris Procházka / O čom píšu slovenskí ekonómovia? Výsledky analýzy ekonomických publikačných aktivít na Slovensku pri príležitosti 10.výročia samostatnosti 100
Ľubica Korgová / Etika v knižnici 105
Eva Maláčková / Projekt Partnerské knižnice Kancelárie NRSR 107
Daniela Slížová / Zlučovanie školských a obecných knižníc 110
Milan Gonda / Regionálna knižnica a miestni literáti 112

BIBLIOGRAFIA
Elena Midriaková / Mnohoročný projekt zavŕšený. Personálna bibliografia Pavla Jozefa Šafárika v tlači 114

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marianne Rozsondai / Kníhviazačstvo v Trnave v 16. storočí. Skupina väzieb s monogramom CH 117
Klára Komorová / Fingerprint alebo ISBN pre staré tlače122
Imrich Nagy / Výsledky výskumu slovacikálnych tlačí 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica 124
Michal Hrčka / www.obnova.sk – pamiatky, zbierky a starožitnosti 130
Klára Komorová / Aristokratické knižné zbierky v ranom novoveku 131

RECENZIE
Michaela Mikušová / Zborník k 80. narodeninám Mirjam Bohatcovej 132
Angela Škovierová / Knihy a emblémy 134
Elena Midriaková / Dejiny nášho knižného obchodu píše český autor 135
Elena Miroššayová / Bibliografia metalurgie 136

ARCHÍV
Jarmila Gráfová / Z rukopisnej pozostalosti Jána Martáka v ALU SNK 138
Magdaléna Brincková / Alice G. Masaryková v zbierkach ALU SNK 142
Igor Zmeták / História trenčianskeho regiónu v dokumentoch 144

BIOGRAFISTIKA

Augustín Maťovčík / Martin Hattala a jeho jazykovedné dielo 145
Anna Šourková
/ Nádej nášho synchronizovaného plávania Barbara Mudrochová 147
Ľudmila Ďuranová / Najmladšia osobnosť z Lexikónu slovenských žien 147
Dana Lacková / Maliarka pokoja a harmónie Júlia Bartuszová, rod. Némethová 148
Dana Lacková / Bola to krásna kliatba maľovať
Životná púť Heleny Čarejšovej-Hrabovskej
149
Dana Lacková / Umelkyňa nevšednej krásy Mária Žilavá 150

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Matice Slovenskej 151


KNIŽNICA 1-2/2004

 

Obsah

 

HUDOBNÉ KNIŽNICE
Emese Duka-Zolymiová / Vzdelávanie hudobných knihovníkov na Slovensku 3
Erika Poloncová
/ Nadobúdanie hudobných dokumentov v Slovenskej národnej knižnici 6
Soňa Lukáčová - Miroslava Čaputová /Fonotéka Slovenského rozhlasu 7
Ľudmila Katová / Sprístupňovanie hudobnín a audiovizuálnych dokumentov 10
Dana Drličková / Copyright a "plunderfónia" 11

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Metodika vecného popisu a zápis vecných údajov v bibliografickom zázname 14

INFORMATIZÁCIA
Pavol Rankov / Ako sa na Slovensku využíva internet? (Výsledky výskumu) 25
Danica Zendulková / Genisis - sprístupnenie knižničných dát na webe a CD disku 32

RECENZIE
Iveta Kilárová / Metateória sociálnej komunikácie 35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lívia Fábryová / Produkty tlačiarní v južnej Európe v 16. storočí zachované v Diecéznej knižnici v Nitre 41
Agáta Klimeková / Piaristické školy a divadelníctvo 46
Blanka Ružičková / Fragmenty farských knižníc banskobystrickej diecézy v historickom knižnom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 50
Blanka Ružičková / Ochrana, využitie a prezentácia historického knižného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 53

PODUJATIA
Klára Komorová - Helena Saktorová / Dejiny knižnej kultúry na Ponitrí 55
Plán podujatí Bibliografickej sekcie SSK na rok 2004 56
Tomasz Trancygier / Martinské snemovanie hudobných knihovníkov 58
Jozef Beňovský / Výstava Benkových ilustrácií 58

Z KNIŽNÍC
Mariana Hatalová / Najstaršie pohľadnice v zbierkach SNK a prezentácia Horného Ponitria59
Iveta Kilárová / Literárne kluby na Slovensku v roku 2003 63
Anna Horičková - Eva Martinusíková - Edita Mäčková / Biblioteka uniwersytecka vo Varšave69
Silvia Kupcová / Byť knihovníčkou je úžasné 70

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Jozefa Miloslava Hurbana vo fondoch Archívu literatúty a umenia Slovenskej národnej knižnice72

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Andrej Žarnov - biografický a osobnostný profil 76
Peter Cabadaj / Básnické a prekladateľské dielo Andreja Žarnova 78
Ladislav Lajčiak / Štefan Záhorský a jeho doba79
Jozef Beňovský / Mária Terézia Jančová 85
Ondrej Demo / Vrátil sa do rodnej zeme 86

JUBILEÁ
Eugen Mešša / Život popretkávaný knihou 87

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 88

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

April 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 04 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 04 2024
4
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 04 2024
5
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 04 2024
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 04 2024
7
8
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 04 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 04 2024
11
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 04 2024
12
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 04 2024
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 04 2024
14
15
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 04 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 04 2024
18
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 04 2024
19
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 04 2024
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 04 2024
21
22
23
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 04 2024
24
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 04 2024
25
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 04 2024
26
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 04 2024
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 04 2024
28
29
30
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 04 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library