Archív Knižnica 2018

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2018 

2018 04 obalka kniznica 4

PODPORA ČÍTANIA
Františka Nováková / Význam hlasného čítania pre podporu kongitívnych a nonkongitívnych schopností detského poslucháča (pdf, 152.68 KB)  3 

VZDELÁVANIE 
Eva Hollá / Celoživotné vzdelávanie ako nástroj osobnostného rozvoja v profesii knihovník (pdf, 94.13 KB)  13 

DIGITÁLNE KNIŽNICE 
Darina Janovská / Digitálná knižnica Gallicaigitálná knižnica Gallica (pdf, 827.2 KB)  22 

BIBLIOGRAFIE
Jarmila Přibylová / Implementace katalogizačních pravidel RDA v České republicemplementace katalogizačních pravidel RDA v České republice (pdf, 92.84 KB)  24 

ODBORNÉ PODUJATIA
Juraj Valko / Kultúrne dedičstvo pre všetkých!Konferencia (nielen) pre knihovníkov (pdf, 169.53 KB)  28
Nikola Kianicová / O efektívnej komunikácii v knižnici (pdf, 62.92 KB)  35
Ivana Frkáňová / 
Knihovnícky barcamp 2018 (pdf, 147.8 KB)  36

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski /
Prehľad zahraničnej odbornej literatúry zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 212.07 KB)  38

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Rúfusova poézia v nemčine.Prehľad recepčných snáh (pdf, 4.43 MB)  47

Ivica Hajdučeková / O básnickej inšpirácii Maše Haľamovej (pdf, 87.81 KB)  61
Agáta Klímeková / 
Bibliotheca antiqua. Konferencia o problematikehistorických a vzácnych fondovhistorických a vzácnych fondov (pdf, 77.13 KB)  65

RECENZIE
Peter Cabadaj / Potopené duše alebo (znovu)objavovanieslovenskej ženskej poézieslovenskej ženskej poézie (pdf, 82.72 KB)  69

ARCHÍV
Eva Pástorová / Spomienka na nezabudnuteľnú Máriu Jančovú (pdf, 234.11 KB)  71

RECENZIE
Peter Cabadaj / Poetka Sláva Manicová. K storočnici narodenia (pdf, 115.61 KB)  74

 

Knižnica 03/2018

obalka kniznica

Juraj Valko / Úvodník (pdf, 71.73 KB)  3

ŠTÚDIE
Michaela Melicherová / Digitálne kompetencie informačných profesionálov. Informačný profesionál - Knihovník 2.0 (pdf, 455.14 KB)  4

DEJINY ČÍTANIA 
Jakub Fázik / Čítanie ako sociokultúrny fenomén v prieniku dejín. 2. časť. Stredovek a novovek (pdf, 122.48 KB)  13

VZDELÁVANIE 
Libuše Foberová / Klubová činnost jako vhodná komunitní a vzdělávací aktivita (pdf, 355.51 KB)  22

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Darina Janovská / Online katalógy Francúzskej národnej knižnice (pdf, 971.16 KB)  26 

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza školských knižníc ako informačných a kultúrnych centier škôl. 12. medzinárnodná konferencia, máj 2018 (pdf, 133.16 KB)  35

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Voľné dostupné databázy od spoločnosti EBSCO (pdf, 144.86 KB)  42

ODBORNÉ PODUJATIA
Viera Nagyová / Patentové informácie a PATLIB (pdf, 476.97 KB)  44

Ivana Frkáňová / Vzdelávanie na Úrade priemyselného vlastníctva SR (pdf, 59.45 KB)  48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová / Druhý autograf Philippa Melanchthona v Univerzitnej knižnici v Bratislave (pdf, 484.21 KB)  50
Peter Cabadaj
 / Nemlčali ani slovenské poetky. 50. výročie augustovej okupácie Československa (pdf, 58.99 KB)  58

RECENZIE
Katarína Pekařová / Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch (pdf, 124.17 KB)  60
Beáta Bellérová / O maketingu knižníc (pdf, 256.56 KB)  61
Lenka Mihová / Stredoveká komunikácia (pdf, 309.69 KB)  62

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Martina Benku v zbierkach Literárneho archívu SNK (pdf, 399.51 KB)  65

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Prozaik z kategórie výnimočných. Pred 10 rokmi zomrel Ján Johanides (pdf, 124.78 KB)   73
Peter Cabadaj / Rozprávanie o tajnom písme. Pred 90 rokmi zomrel Martin Kukučín (pdf, 321.49 KB)  75

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Literárne múzeum Rakúskej národnej knižnice vo Viedni (pdf, 185.02 KB)  78

 

Knižnica 02/2018

obalka Kniznica

VÝSKUM ČÍTANIA 
Hana Friedlaenderová, Hana Landová, Irena Prázová, Vít Richter / Děti, knihy, knihovny: proměny mezi roky 2013 a 2017  3

DEJINY ČÍTANIA 
Jakub Fázik / Čítanie ako sociokultúrny fenomén v prieniku dejín. Starovek a antika (1. časť)   8

NÁRODNÉ KNIŽNICE 
Lucia Lichnerová / Dejiny Rakúskej národnej knižnice. Pripomíname si 650. výročie založenia tejto významnej inštitúcie  19

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE 
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2017 (Medzinárodný mesiac školských knižníc)  25

SLUŽBY 
Zuzana Prachárová / Odborný seminár Online katalóg*  33 
Zuzana Prachárová
/ Budúcnosť knihy a jej postavenie v online katalógu  34

OCHRANA DOKUMENTOV 
Eliška Jindrová / Ohlédnutí se za I. ročníkem mezinárodní konference Remeslo a kniha  39
Peter Oravec
/ Reštaurovanie diela Sebastiana Münstera Cosmographia z roku 1548  40

ZO ZAHRANIČIA 
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry  44

ODBORNÉ PODUJATIA
Nikola Kianicová / XVII. ročník odborného seminára pre knihovníkov TLib – Trends in Libraries  55
Anna Kucianová
/ Jubilejné stretnutie českých, moravských a slovenských bibliografov  57

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Hučalová / Preklady slovenskej literatúry na podnose  60
Peter Cabadaj
/ Slovenská literatúra a umenie v rokoch 1945 – 1948 (dokončenie)  79
Daniela Škulová
/ Bibliotheca Antiqua 2017   83
ARCHÍV
Eva Pástorová / Prvá svetová vojna vo fonde Belo Klein-Tesnoskalský v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice   85

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Knihovník kliesniaci cestu budúcnosti. Pred tristo rokmi sa narodil Adam František Kollár  87
Augustín Maťovčík / Za literárnym kritikom Jozefom Bžochom   91
Eva Pástorová / Spomienka na literárneho vedca a archivára Michala Eliáša (1934 – 2018)  94

 

Knižnica 01/2018

obalka Kniznica

 

VÝSKUM ČÍTANIA
Judita Kopáčiková / Mládež a knižnice. Výsledky výskumu čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov na Slovensku  3

VZDELÁVANIE
Daniela Džuganová / Potrebujeme vzdelaných knihovníkov. Bolo to tak v minulosti a je to tak aj v súčasnosti  7
Beáta Balogová
/ Aktivizácia kľúčových spôsobilostí učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovník v kontexte celoživotného vzdelávania  14

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Vít Richter, Vladana Pillerová / Analýza věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven ČR v roce 2017  21

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Elektronické informačné zdroje v Slovenskej národnej knižnici  29

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby VII  32

PODUJATIA/UDALOSTI
Darina Janovská / Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti  35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Slovensko, Európa i svet na starých mapách a v grafických obrazoch (rozhovor)  38
Helena Saktorová
/ Kuchárske knihy 16. storočia v Zaiovskej knižnici  47
Peter Cabadaj
/ Slovenská literatúra a umenie v rokoch 1945 – 1948 (1. časť)  53
Ivona Kollárová
/ Tlačená kniha v novoveku ako funkčný model  59
Lenka Mihová
/ Náčrt personalizmu Slovanov  61
Ľudovít Petraško
/ Pre potešenie, z vnútornej potreby  64
Mária Červíková, Anna Kucianová
/ Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2016   65

ARCHÍV
Mária Valová / Albumy naplnené históriou. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice  68

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Svornosť, horlivosť, rozumovosť. 220 rokov od narodenia Štefana Moyzesa  76
Peter Cabadaj
/ Cítil sa ako človek bez životopisu. Spomienka na Leopolda Laholu  79
Zdenko Ďuriška
/ Ďalší slovník slovenských a slovacikálnych osobností  81
Zdenko Ďuriška
/ Biografie na prahu nového tisícročia  82

NEKROLÓG
Augustín Maťovčík / In memoriam Vladimíra Petríka  85
Peter Cabadaj
/ Spomienka na Eugena Meššu (Venované pamiatke knihovníka a vysokoškolského pedagóga)  86

 

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library