Archív Knižnica 2009

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2009

obalka Knižnica

Obsah

 

INFORMAČNÉ SLUŽBY

Darina Janovská / Portál a jeho využitie v službách knižnice (pdf, 234.31 KB)  3

Jindřiška Pospíšilová / Portály informačních zdrojů a knihovnických služeb v ČR (budované knihovnami) (pdf, 345.26 KB)  7

Andrea Dohovičová / Portál pre obecné knižnice (pdf, 176.97 KB)  11

Danica Zendulková / Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie – súčasnosť a budúcnosť (pdf, 176.97 KB)  13

Simona Hudecová / Portál Ústrednej knižnice SAV a centralizované vyhľadávanie elektronických informačných zdrojov (pdf, 53.89 KB)  17

Veronika Sláviková / Portály pre oblasť cestovného ruchu (pdf, 60.66 KB)  19

 

VÝROČIA KNIŽNÍC

Tibor Trgiňa, Silvia Stasselová / 90 rokov Univerzitnej knižnice v Bratislave (pdf, 95.72 KB)  22

Ľubica Horáková / 40 rokov Knižnice a študijno-informačného strediska na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (pdf, 182 KB)  26

Marta Weissová / Súkromná knižnica v Nových Zámkoch jubiluje (pdf, 95.5 KB)  29

 

PROGNÓZY

Renata Sowada / Budúcnosť knižníc – knižnice budúcnosti (pdf, 130.65 KB)  30

 

OCHRANA DOKUMENTOV

Tomasz Trancygier / Zhovárame sa s odborníkmi na konzervovanie fotografií (1. časť) (pdf, 48.48 KB)  33

 

BIBLIOGRAFIA

Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v regionálnych knižniciach za rok 2008 (3. časť) (pdf, 124.9 KB)  35

Anna Kucianová / Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov 2009(pdf, 46.84 KB)  45

 

Z KNIŽNÍC

Klára Kernerová / Časopis Knihovník – tridsaťročný jubilant (pdf,33.82 KB)  47

 

KNIŽNÁ KULTÚRA

Agáta Klimeková / Svetská literatúra vo vydavateľskom programe kníhtlačiarní na Slovensku v prvej polovici 18. storočia (pdf, 273.87 KB)  48

Anna Jónásová / Zoznam kníh v testamente Balázsa Teöreöka z roku 1604 (pdf, 94.58 KB)  55

Helena Saktorová / Vzácny prírastok turzovskej knižnice vo fondoch Slovenskej národnej knižnice (pdf, 52.56 KB)  59

Gabriela Žibritová / Časopis Knihy a dějiny opäť na odbornej scéne scéne (pdf, 44.21 KB)  60

Angela Škovierová / Celoslovenská vedecká konferencia Poeta Laureatus Ioannes Bocatius (1569 – 1621) (pdf, 52.57 KB)  61

Vincenc Streit / Ve znamení Lincolna (pdf, 65.66 KB)  63

 

BIOGRAFISTIKA

Pavol Parenička / Andrej Mráz (pdf, 307.74 KB)  67

Mária Rapošová / Rok Jozefa Cígera Hronského (pdf, 297.38 KB 71

Martina Božeková / Eugen Suchoň. Výberová personálna bibliografia (pdf, 87.51 KB)  74

Martin Fajmon / Zborník z vedeckej konferencie o Martinovi Rázusovi (pdf, 40.18 KB)  75

 

ARCHÍV

Mária Valová / Elena Maróthy-Šoltésová v Archíve literatúry a umenia SNK (pdf, 501.41 KB)  76

Žaneta Horváthová / Jozef Lettrich v Archíve literatúry a umenia SNK (pdf, 275.81 KB)  83

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (pdf, 92.27 KB)  87

 

 

 


 

KNIŽNICA 10/2009

obalka Knižnica

Obsah

 

MLÁDEŽ A ČÍTANIE
Klára Kernerová / Svieti čítaniu červená? (pdf, 60.23 KB)   3
Zlata Houšková / Aktivity k podpoře čtení v České republice z pohledu knihoven (pdf, 430.4 KB)   6
Ladislav Gorej / Adolescenti v knižnici (pdf, 80.17 KB)  12

AKADEMICKÉ KNIŽNICE
Ľudmila Homolová / 55 rokov Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (pdf, 110.41 KB)  15

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v regionálnych knižniciach za rok 2008 (2. časť) (pdf, 117.16 KB)  19

SLUŽBY
Darina Janovská / Národná komisia pre služby – nástroj pre rozvoj knižnično-informačných služieb (pdf, 123.86 KB)   31

OCHRANA DOKUMENTOV

Martin Maršala, Ivan Kuka, Vladimír Bukovský, Daniela Švehlová / Najdôležitejšie parametre hodnotenia stálosti papierových dokumentov (pdf, 255.88 KB)   35

SPRÁVY, REPORTÁŽE
Klára Kernerová / Konferencia Knihovny současnosti 2009 (pdf, 73.31 KB)  39
Martin Fajmon / Vedecká konferencia Cirkvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii (pdf, 65.63 KB)   41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Olexák / Kodikologický výskum Kamaldulskej Biblie (pdf, 544.93 KB)   42

RECENZIE
Vincenc Streit / Média a jejich význam v životě (pdf, 79 KB)  51

BIOGRAFISTIKA
Anna Fischerová-Šebestová / Margita Figuli (pdf, 204.31 KB)  54
Mária Rapošová
/ Rodom Moravan, dielom Slovák (K storočnici Františka Kudláča) (pdf, 181.92 KB)   58

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (pdf, 83.61 KB)  63

 


 

KNIŽNICA 9/2009

obalka Knižnica

Obsah

 

ŠTÚDIE
Renáta Korbová / Komunikačná politika knižnice (Efektívna komunikácia – základná profesionálna zručnosť knihovníka) (pdf, 56.96 KB)  3


INFORMAČNÉ ZDROJE
Eva Matušovičová / Elektronické informačné zdroje v prostredí jednej univerzity (pdf, 273.4 KB)  7

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v regionálnych knižniciach za rok 2008 (1. časť) (pdf, 103.91 KB)  14
Anna Peťová /Medzinárodné desatinné triedenie (pdf, 39 KB)  25

ŠPECIÁLNE KNIŽNICE
Marta Weissová / Lekárske knižnice v Slovenskej republike v číslach (pdf, 195.91 KB)  27

OCHRANA DOKUMENTOV
Dagmar Sabová / Problémy s ochranou starých a vzácnych tlačí v hlavnom depozite Slovenskej národnej knižnice (pdf, 195.91 KB)  33
Mária Valová / Letná škola konzervovania a reštaurovania fotografií (pdf, 153.65 KB)  35

Z KNIŽNÍC
Darina Janovská / Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové – moderné centrum knižničných a informačných služieb (pdf, 78.36 KB)  38

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľudovít Petraško / Nakladateľ v rozviedke (Nezvyčajné osudy publicistu Juraja Gajdoša Brezu) (pdf, 65.03 KB)  41

SPRÁVY, REPORTÁŽE
Michal Lorenz / Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci (pdf, 45.65 KB)  43

RECENZIE
Ludmila Mazalová / Zobrazenie ženy v jarmočných a púťových tlačiach po novom (pdf, 45.65 KB)  45
Beáta Murinová / Dlhoočakávané dielo v oblasti katolíckej teológie na Slovensku (pdf, 88.41 KB)  46
Anna Kromková / Užitočná pomôcka pre školských knihovníkov (pdf, 33.53 KB)  47

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Bohuslav Tablic (pdf, 290.37 KB)  48

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Ľubica Moncmanová / Martin Rázus o sebe a o svojom literárnom diele (pdf, 205.9 KB)  52

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (pdf, 144.12 KB)  55

 


 

KNIŽNICA 8/2009

obalka Knižnica

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Ondřej Fabián / Technologie SFX a konkrétní zkušenosti s její implementací (pdf, 418.17 KB)   3


BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v štátnych vedeckých knižniciach SR za rok 2008 (pdf, 101 KB)   9

ŠTATISTIKA
Ivana Poláková, Emil Rišian / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 (pdf, 93.17 KB)  18

ODBORNÉ KNIŽNICE
Igor Zmeták / Historická knižnica Slovenského národného múzea v Bratislave (pdf, 84.9 KB)  22

OSOBNÉ KNIŽNICE
Augustín Maťovčík / Snahy o navrátenie matičných kníh a materiálov z knižnice Jozefa G. Cincíka (pdf, 101.51 KB)  24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Miloš Kovačka / Slovenská knižná kultúra je pojem hodný chvály (Slovo o knižnej kultúre) (pdf, 59.63 KB)   27
Ľubomír Jankovič / České literárne rukopisy a jazykové pamiatky v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice (pdf, 591.6 KB)  31

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 75.36 KB)  38

RECENZIE
Lucia Lichnerová / Kniha 2008 (pdf, 106.46 KB)  44
Andrej Riško / Poslovia božieho slova (pdf, 44.31 KB)   47
Miloš Šípka / Personálna bibliografia Zlaty Solivajsovej (pdf, 32.76 KB)   48

BIOGRAFISTIKA
Scarlett Ďurná / Štefan A. Brezány (pdf, 56.63 KB)  49
Agáta Klimeková, Eva Augustínová, Klára Komorová /Peter Madáč – 280. výročie narodenia (pdf, 56.63 KB)  52
Boris Banáry / Portrét muzikológa a hudobného pedagóga Tibora Sedlického (pdf, 61.09 KB)  57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (pdf, 61.09 KB)  59


 

Knižnica 7/2009

obalka Knižnica

Obsah

 

Digitalizácia
Vincenc Streit / Stezka digitálního práva (pdf, 418.17 KB)  3


Školské knižnice
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2008 (pdf, 122.29 KB)  7

 

Dejiny knižníc

Štefan Hanakovič / Dejiny Slovenskej národnej knižnice (Bola Bibliotéka Matice slovenskej aj slovenskou národnou knižnicou? 2. časť) (pdf, 69.59 KB)  15

Boris Procházka / Experimentálna novostavba Okresnej knižnice v Čadci (pdf, 41.4 KB)  20

 
Z knižníc
Milan Gonda / Dokumentovanie a prezentácia súčasného literárneho života regiónu Orava (pdf, 48.51 KB)   22

 
Zo zahraničia
Magdalena Karciarz, Renata Piotrowska / Universum písomníctva v ére elektronickej komunikácie (pdf, 69.74 KB)  25

 
Knižná kultúra
Agáta Klimeková / ABDOS 2009 (pdf, 184.57 KB)   30

Tibor Trgiňa / Bašagićova zbierka sa predstavila v Ríme a Teheráne (pdf, 60.72 KB)  35

Klára Komorová / Memorialis – historický spis slovenských stolíc (pdf, 120.25 KB)  39

Helena Saktorová / Cithara sanctorum 1636 – 2006 (pdf, 93.44 KB)  41

Biografistika
Augustín Maťovčík40. výročie založenia Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice (pdf, 70.42 KB)  44

Pavol Parenička / Štefan Moyzes (Moyses) (pdf, 169.12 KB)   48

Miloš Kovačka / Storočnica Júliusa Barča-Ivana (pdf, 81.1 KB)  51

Pavol Parenička, Peter Cabadaj, Ivana PolákováMária Jančová (O spomienkovom podujatí pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľky) (pdf, 48.65 KB)  54

Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana (pdf, 47.38 KB)  57

 
Archív
Mária Slošiarová / Z listov o jednej nenapísanej alebo nezvestnej dráme Júliusa Barča-Ivana (pdf, 47.38 KB)  61

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (pdf, 149.61 KB)  65

Alena Špániková / Zoznam obhájených záverečných bakalárskych a diplomových prác  67

Jana Poláková / Poézia členov Literárneho klubu OMEGA  21
Karin Šišmišová
/ Archívy v krízových situáciách  43

 

 


 

KNIŽNICA 6/2009

obalka Knižnica

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM

Dušan Katuščák, Emília Lačná / Spomienkové oslavy pri 130. výročí narodenia dramatika Jozefa Hollého (pdf, )  3 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
Zuzana Prachárová / Národná licencia databáz EBSCO na Slovensku po 10 rokoch (pdf, )  7 

BIBLIOGRAFIA
Milan Jurčo / A predsa vzlietla z popola (K zrodu bibliografického endemitu v ekotone Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici) (pdf, )   11 

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Dejiny Slovenskej národnej knižnice (Bola Bibliotéka Matice slovenskej aj slovenskou národnou knižnicou?, 1. časť) (pdf, 98.5 KB)  16
Augustín Maťovčík / Vavrinec Čaplovič a jeho bibliotéka (K 170. výročiu darovania knižnice Orave r. 1839 (pdf, 79.31 KB)  22 
Vincenc Streit / Maják pro cesty veřejných knihoven  (Zákon o veřejných knihovnách obecných vznikl již před 90 lety) (pdf, 82.11 KB)  23 

Z KNIŽNÍC 
Halina Matras / Poľovačka na nositeľku Nobelovej ceny (pdf, 93.63 KB)  30
Veronika Báthoryová, Vlasta Korchanová / Povstaňte, prichádza Kráľovná čitateľov z knižničného kráľovsta (pdf, 144.85 KB)  32 

PODUJATIA
Mária Rapošová / Deň Jozefa G. Cincíka (Seminár a otvorenie výstavy) (pdf, 186.31 KB)  34
Klára Komorová / Vzácny konvolút z fondu Slovenskej národnej knižnice (pdf, 196.31 KB)  36
Ondřej Koupil / Edice Pietas benedictina (pdf, 199.14 KB)  41 

RECENZIE
Emília Očková / Slovenský Perikles (pdf, 199.14 KB)  46
Darina Janovská / Dejiny čítania ako osobné vyznanie autora (pdf, 44.99 KB)  49
Štefan Eliáš / Monografia o oltári sv. Alžbety v košickom Dóme (pdf, 75.42 KB)  50

BIOGRAFISTIKA
Eva Pástorová / Zora Jesenská (pdf, 229.18 KB)  52
Peter Cabadaj / Európer Dominik Tatarka (pdf, 127.79 KB)  56
Mária Rapošová / „Styk s ním bol mi vždy požehnaním“ (Priateľstvo Jozefa Cincíka s Jánom Okáľom) (pdf, 303.71 KB)  58

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Jozef Beňovský šesťdesiatročný (pdf, 92.03 KB)  64
Kolektív / Naša kolegyňa Mgr. Jarmila Majerová jubiluje… (pdf, 92.03 KB)  66

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (pdf, 122.58 KB)  67


 

KNIŽNICA 4-5/2009

obalka Knižnica

Obsah 

 

Silvia Stasselová / Zasadnutie výboru sekcie IFLA – Management of Library Associations Sections v Bratislave (pdf, 351.24 KB)  3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc (pdf, 1.37 MB)  9

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / 4. ročník Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc (pdf, 49.81 KB)  36

OCHRANA DOKUMENTOV
Jana Križanová / Rodinný album typu carte-de-visite (Nedeštruktívny výskum fotografií metódou röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie a infračervenej spektrometrie a ich reštaurovanie, 2. časť) (pdf, 296.14 KB)  38

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 70.42 KB)  44

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová Švajčiarske vydania v najstarších knižniciach na území Slovenska (Levoča, Bardejov) (pdf, 88.37 KB)  49
Klára Komorová / Hrôzostrašné priznania v tlačenej podobe (pdf, 48.65 KB)  55

RECENZIE
Darina Janovská / Knihovnícke etické kódexy vo svete (pdf, 47.38 KB)  57
Igor Zmeták / „Luk & lyra“ (pdf, 48.78 KB)  58
Anna Kucianová / Bibliografia významnej osobnosti (pdf, 47.96 KB)  59

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Ján Hollý (pdf, 47.96 KB)  61
Anna Šourková / Úspešná fotografka Anna Matzová (pdf, 149.61 KB)  65


ARCHÍV
Magdaléna Brincková / 55. výročie založenia Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice (pdf, 83.96 KB)   67

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Martina Skachová / Piliere jej života. List Márie Rázusovej Martákovej Zlatkovi Klátikovi (pdf, 146.52 KB)  70

PODUJATIA
Mišo A. Kováč, Augustín Maťovčík / Spomienkové oslavy pri 130. výročí narodenia dramatika Jozefa Hollého (pdf, 55.48 KB)  74
Mišo A. Kováč / Slávnosti obnoveného Národného domu a 65. výročia Slovenského komorného divadla (pdf, 67.08 KB)  76

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (pdf, 67.08 KB)  78

 


 

KNIŽNICA 3/2009

obalka Knižnica

Obsah

 

Silvia Stasselová / Zasadnutie výboru sekcie IFLA – Management of Library Associations v Univerzitnej knižnici v Bratislave v dňoch 12. – 14. februára 2009 (Úvodný príhovor) (pdf, 81.04 KB)  3

VÝSKUM
Pavol Rankov / Vzťah dospelých a dospievajúcich čitateľov literatúry k iným druhom umenia (pdf, 56.4 KB)  4

PROFESIA
Helena Ondriašová / Knihovník a jeho učiteľská identita (pdf, 74.12 KB)  7

Z KNIŽNÍC
Renáta Korbová / Komunikačná klíma v oddelení literatúry pre deti a mládež (pdf, 74.12 KB)  12

DEJINY KNIŽNÍC
Augustín Maťovčík / Anton Augustín Baník – tvorca koncepcie Slovenskej národnej knižnice (pdf, 264.15 KB)  18
Vincenc Streit / Historie knihovny Thomase Jeffersona a její obnova (pdf, 54.9 KB)  21

OCHRANA DOKUMENTOV
Jana Križanová / Rodinný album typu carte-de-visite (Reštaurovanie albumu, 1. časť) (pdf, 465.28 KB)  24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Príležitostné tlače – obľúbený vydavateľský žáner v prvej polovici 18. storočia (pdf, 146.06 KB)  31
Daniela Paulďurová / Ilustrácia vydaní rozprávkových diel Pavla Dobšinského (pdf, 914.09 KB)  36
Klára Komorová, Helena Saktorová / K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc (pdf, 64.74 KB)  46

RECENZIE
Mária Balkóciová / Finančné prostriedky v knižnici (pdf, 58.31 KB)  49

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Renesančná osobnosť (Storočnica narodenia Jozefa G. Cincíka) (pdf, 223.57 KB)  52
Juraj Kuniak / Hrozno sa premenilo na víno (Za Milanom Rúfusom) (pdf, 88.98 KB)  57

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Janka Alexyho v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice (pdf, 356.98 KB)  60

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj /Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (pdf, 104.02 KB)  67

 


 

KNIŽNICA 2/2009

obalka Knižnica

Obsah

 

Peter Cabadaj / Zomrel básnik slovenskej ľudskosti (Venované pamiatke Milana Rúfusa) (pdf, 79.56 KB)  3

PROFESIA
Helena Ondriašová / Identita a vzdelávanie knihovníkov v informačnej a znalostnej spoločnosti (pdf, 66.06 KB)  5

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Práva školských knižníc v Slovenskej republike (pdf, 51.1 KB)  9

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková, Ľubomír Jankovič / Projekt Pergameny v Slovenskej národnej knižnici (pdf, 337.91 KB)  11
Martina Bajzíková
/ Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 2008 (pdf, 78.76 KB)  15

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Seminár hudobných knihovníkov (pdf, 95.75 KB)  17
Boris Banáry
/ Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa v mnografii Karola Medňanského (pdf, 91.12 KB)  18

ZO ZAHRANIČIA
Vincenc Streit / Historie, struktura a funkce knihoven na Maltě (pdf, 73.02 KB)  20
Malgorzata Grabowska-Popow
/ Vedecká knižnica Inštitútu morského rybolovu v Poľsku (pdf, 69.38 KB)  24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Katechizmy, učebnice a školské vydania z prvej polovice 18. storočia z územia Slovenska (pdf, 276.36 KB)  27
Klára Komorová
  / Jesseniov Traktát o krvi (pdf, 75.6 KB)  33
Igor Zmeták
/ Historické knižničné fondy 2008 - trendy z konferencií v Olomouci a v Prahe (pdf, 49.39 KB)  37
Vojtech Čelko
/ Cesty slovenskej knihy v Galérii Klementínum v Prahe (pdf, 78.82 KB)  38
Augustín Maťovčík
/ Etela Farkašová: Fragmenty (pdf, 47.54 KB)  40

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Pavol Országh Hviezdoslav (pdf, 165.4 KB)  42

ARCHÍV
Magdaléna Brincková / Ohlas Williama Rittera v súdobej tlači a dokumentoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice (pdf, 205.22 KB)  46

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Základne inštitucionalizovaného literárneho múzejníctva (pdf, 80.83 KB)  51
Mária Rapošová
/ Podujatia k storočnici Ľudovíta Nováka (pdf, 71.16 KB)  56

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (pdf, 123.8 KB)  58

 


 

KNIŽNICA 1/2009

obalka Knižnica

Obsah

 

VÝSKUM
Pavol Rankov / Slovensko a paradigmatické zmeny v komunikácii súvisiace s elektronizáciou (pdf, 63.63 KB)  3

OCHRANA DOKUMENTOV
Dušan Katuščák, Vladimír Bukovský, Svetozár Katuščák, Peter Sabov, Martina Bajzíková, Mária Trnková, Katarína Krištofová, Martin Katuščák / Štúdia k návrhu programu komplexnej ochrany knižničného písomného dedičstva Slovenska (pdf, 127.19 KB)  7

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Problematika stagnujúcich verejných knižníc v SR (pdf, 132.36 KB)  15

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografické aktivity 2008 (pdf, 81.83 KB)  18
Ivana Poláková / Spracovanie ročných výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2007 – podľa typu titulu – detské knihy (pdf, 93.85 KB)  20

ODBORNÉ PODUJATIA
Vincenc Streit / 97. Bibliothekartag v Mannheimu (pdf, 58.49 KB)  23
Alena Maková, Ľubomír Jankovič / Medzinárodný seminár a workshop o konzervovaní a reštaurovaní pergamenu (pdf, 154.03 KB)  26
Tomasz Trancygier / V Dolnom Kubíne rokovali nielen o poľskej detskej literatúre (pdf, 125.48 KB)  29

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Evanjelická náboženská literatúra vydaná na Slovensku v prvej polovici 18. storočia (pdf, 402.24 KB)  31
Peter Sabov / Portrétne exlibrisy významných osobností vo fondoch Slovenskej národnej knižnice (pdf, 273.74 KB)  36
Jacek Wojciechovski / Zo zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 72.96 KB)  39

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Pred 90 rokmi sa narodil Ladislav Mňačko (pdf, 109.05 KB)  44
Augustín Maťovčík / Biograficko-literárne portréty dejateľov obce Liesek – Duchovní dejatelia obce Liesek (pdf, 57.74 KB)  46
Pavol Parenička / Umelecko-literárne osobnosti obce Liesek (pdf, 89.78 KB)  48
Peter Cabadaj / Stotožniť sa so svojím osudom (pdf, 85.31 KB)  51
Viera Sedláková / Karol Pádivý v spomienkach a dokumentoch (pdf, 184.88 KB)  53

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Fraňa Štefunku v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice (pdf, 584.98 KB)  56

Mariana Hatalová / Záhadný nápis z roku 1452 (pdf, 159.12 KB)  64

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Dana Lacková / Zomrel s túžbou po domove (pdf, 130.02 KB)  66

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Magdaléna Mintálová / Podoby slovenských dejateľov na minciach a medailách (pdf, 421.51 KB)  69

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (pdf, 87.71 KB)  75

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library