Archív Knižnica 2006

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2006

 

Obsah

ZNEVÝHODNENÍ POUŽÍVATELIA 

Soňa Žabková / Knižnice v ústrety znevýhodneným používateľom 3
Gabriela Škorvanková / Klasifikácia porúch znevýhodnených návštevníkov knižníc 6
Monika Lichá, Marcela Löflerová, Dagmar Turková / Knihovní služby pro zrakově postižené v České republice 8
Norbert Végh / Informačné služby Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči za posledné desaťročie 10
Daniela Bonková / Práca so zrakovo znevýhodneným používateľom v Slovenskej knižnici pre nevidiacich v Levoči 12
Ľudmila Bokníková / Interpersonálna komunikácia knihovníka so zrakovo postihnutými používateľmi 14
Jitka Banzetová / Zkušenosti s využitím grantových programů pro znevýhodnené 18
Katarína Jancurová / Ako môže knihovník spolupracovať v procese integrácie znevýhodnených skupín detí 20
Soňa Žabková / Priestor pre všetkých. Projekt pre hendikepovaných návštevníkov Štátnej vedeckej knižnici – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici 22
Dana Remišová / Knižničné služby pre mentálne znevýhodnených používateľov vo verejných knižniciach v zahraničí 29
Marta Matthaeidesová / Znevýhodnený používateľ a knižnica 34
Jana Vejsadová / „Báječná léta s Úsvitem“. Aktivační program pro mentálne postižené 39

Z KNIŽNÍC
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2005. 3. časť Západné Slovensko 43
Štefan Kolivoško / Poplatky z druhého brehu 46
Emília Antolíková / Dni detskej knihy 2006 49

PODUJATIA
Tomasz Trancygier / Medzinárodná konferencia o využívaní informácií v informačnej spoločnosti 52
Kamila Fircáková / Ján Čaplovič 1904 – 1976: život, dielo, človek 56
Anna Kucianová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2006 58
Martina Božeková / Hudobná ikonografia na Slovensku 60
Augustín Maťovčík / Medzinárodná konferencia o zbojníctve v Krakove a v Tatranskej Bukovine 62
Anna Kucianová / 11. bibliografická konferencia 63

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Ivana Krasku vo fondoch ALU SNK v Martine 67

BIOGRAFISTIKA
Writters of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Ambro Pietor – redaktor, novinár, publicista, národný pracovník, organizátor a funkcionár kultúrnych spolkov 74
Peter Cabadaj / Básnik v premenách času 76
Augustín Maťovčík / Oravský zbojník Matej Klinovský 78

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 82

 


KNIŽNICA 10/2006

 

Obsah

 

VZDELÁVANIE
Michaela Mokrošová / Stredoškolské a bakalárske študijné programy odboru Knižnično-informačné štúdiá a Obsahy pracovných činností vo funkcii knihovník 3

MEDZIKNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Aktuálne problémy medziknižničných výpožičných služieb 11
Daiva Kundeliene – Reda Senovaitiene / Medziknižničné služby v Litve 17
Milota Torňošová / Medziknižničná výpožičná služba v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene 20
Valér Romok / Elektronická žiadanka v každej knižnici? Ukážka jednotnej žiadanky 24
Valér Romok / Evidencia medziknižničnej výpožičnej služby. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave 24
Judita Samuelisová – Eva Matušovičová / Medziknižničné služby – zázraky na počkanie 25
Petra Keřková – Ludmila Kohoutová – Jan Matějovič / Elektronické dodávání dokumentů MVS v Národní knihovně v Praze 27
Katarína Marušiaková / EDO – Systém elektronického dodávania dokumentov v Univerzitnej knižnici v Bratislave 29
Katarína Marušiaková – Zuzana Vavrincová – Jela Baloghová / Medzinárodné medziknižničné vypožičné služby v roku 2005 v SR. Štatistické prehľady a aktuálne trendy 31
Darina Janovská / Predstavujeme novú jednotnú žiadanku MVS v systéme Virtua 34
Darina Janovská / Medziknižničné výpožičné služby v systéme Virtua 37

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Modrá krv, tlačiarenská čerň knižne 39 

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2005. 2. časť Stredné Slovensko 45
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v štátnych vedeckých knižniciach SR v roku 2005 51

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Soňa Žabková / Nové bábkarské akvizície zo zbierok ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici 57
Mária Rapošová / Jubilejný akvarel Jaroslava Vodrážku 60

RECENZIE
Anna Kucianová / Významné publikácie v oblasti hudby 61
Viera Sedláková / Juraj Dolnozemský prichádza s novou básnickou zbierkou 62

ARCHÍV
Martina Skachová / Fond Jaroslava Vodrážku (1894 – 1984) v zbierkach ALU SNK 63
Jarmila Gráfová / História prvej budovy Matice slovenskej vo svetle archívnych dokumentov 65

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Jubilejný rok Ľudovíta Štúra 68
Ľudmila Šimková / Jubilejný rok Ľudovíta Štúra v slovenskej tlači 2005 – 2006 70
Zaujímavé ženy v našej histórii
Dana Lacková / Sochárka Mária Bartuszová 72
Dana Lacková / Zaslúžilá umelkyňa Ružena Kustrová-Pichlerová 73

OSOBNOSTI
Pocta Jozefovi Bžochovi (k 80. narodeninám). Priateľské rozpamätávanie 74
Ján Sabol / Pocta k jubileu prof. PhDr. Edmundovi Hlebovi, CSc. 77
Dagmar Sabová / Profesor Stojan Denčev – najväčšia autorita bulharského knihovníctva v súčasnosti 78
Anna Kucianová / Štefan Ďurovčík 79
Pavol Rankov / Za Rudolfom Lesňákom 81

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 82

 


KNIŽNICA 9/2006

 

Obsah

 

INFORMATIZÁCIA

Jela Steinerová / Informačná gramotnosť vo svetle trendov práce s informáciami 3

VEREJNÉ KNIŽNICE
Iveta Kilárová / Knižnice Slovenskej republiky v číslach v roku 2005 9
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2005. 1. časť Východné Slovensko 28

OCHRANA DOKUMENTOV
Dusan C. Stulik / Záchrana fotografií pomocou prenosného analytického laboratória Getty konzervačného inštitútu. Prvé tri roky budovania 33

ŠTANDARDIZÁCIA
VIAF -Virtual International Authority File -Virtuálny medzinárodný súbor autorít. Previazanie súborov autorít Nemeckej knižnice a Kongresovej knižnice 42

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Štúrovci a knižnice 49
Elena Saktorová / Medzinárodná výstava Modrá krv, tlačiarenská čerň v Martine 53

ZO ZAHRANIČIA

Wiesław A. Wójcik / Ústredná horská knižnica Poľskej turisticko-vlastivednej spoločnosti v Krakove 56

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Soňa Žabková / Tradície bábkarstva na Slovensku. Z výskumu ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici 60

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Svetozár Hurban Vajanský 70
Zaujímavé ženy v našej histórii
Dana Lacková / Rezbárka Terézia Šimonová 72

OSOBNOSTI
Ľuba Rusnáková / Prvá profesionálna riaditeľka Okresnej ľudovej knižnice v Poprade má deväťdesiat rokov 73
Irena Bohatová / Spomienka na Štefana Ďurovčíka 74

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75


KNIŽNICA 8/2006

 

Obsah

 

VYSKUMY ČÍTANIA
Pavol Rankov / Informačná explózia – informačný stres – informačné správanie (výsledky výskumu na Slovensku roku 2006) 3

 

KRÍZA ČÍTANIA 2
Klára Kernerová / Seminár o kríze čítania 2 8
Ľubica Bekéniová / Kniha – najlepší priateľ človeka či nenávidená povinnosť? 10
Dagmar Čtvrtníčková / Čítanie povinnosťou? 12
Bogumiła Staniów
/ Návrh koncepcie vzdelávania knihovníkov v oblasti krásnej literatúry 14
Rozsa Villányi / Možnosti biblioterapie pri výchove čitateľa 18
Klára Kernerová / Nonstop čítanie – nová forma? 21
Katarína Šmigová / Číta naša mládež rada? 24
Štefan Kolivoško / Vražední bibliomani 25
Daniel Lohr / Knihy – knižnice a U. S. Steel 30

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Transliterácia cyriliky, resp. azbuky do latinky 31
Jarmila Majerová
/ Národná agentúra ISBN v Slovenskej republike 36

VEREJNÉ KNIŽNICE
Milan Gonda / Tichá spomienka na regionálne kultúrne centrá 39
Ivan Hudec – Milan Gonda / Bývalý minister kultúry sa rozpamätáva 42

VEDECKÉ KNIŽNICE
Ľudmila Čelková / Polstoročná cesta knižnično-informačnej siete SAV 44
Darina Janovská / Aplikácie bezkontaktnej čipovej karty ako preukazu študenta a zamestnanca vysokej školy 48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Botanika a zoológia v systéme prírodovedeckých disciplín na Slovensku v 18. storočí 52
Eva Augustínová / Vydávanie lekárskej a zdravotníckej literatúry v 18. storočí na Slovensku 55
Igor Zmeták / Vydavatelia v 18. storočí a Magnus decus 57
Gabriela Žibritová / Na margo výstavy Modrá krv – tlačiarenská čerň 58

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Klinika papiera – významný krok k záchrane novodobých dokumentov v Poľsku 60

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Samuel Cambel 65
Miloš Kovačka / Jur Hronec v dejinách slovenskej kultúry 67

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Boženy Slančíkovej-Timravy vo fondoch ALU SNK 77

PODUJATIA
Oľga Tökölyová / Khamoro 2006 83
Mária Rapošová / Výstava Michala Hudáka v Martine 84

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 87

 


KNIŽNICA 6-7/2006

 

Obsah

 

KNIŽNICE V UČIACEJ SA SPOLOČNOSTI
Dagmar Kokavcová / Znalostný manažment a jeho miesto v súčasnej etape rozvoja spoločnosti postavenej na vedomostiach 3
Daniela Džuganová / Knižnično-informačný pracovník v zrkadle učiacej (sa) organizácie 6
Štefánia Petercová / Spoločenské postavenie a imidž knižnično-informačného pracovníka 12
Marián Kika / Psychologické aspekty v práci knižnično-informačného pracovníka 14
Mária Seková / Osobnostný manažment ako súčasť profesijného rastu zamestnanca 18
Oľga Lauková / Špecifiká manažmentu knižnično-informačnej inštitúcie 21

ODBORNÉ KNIŽNICE
Marta Weissová / Prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok 2005 23

VEREJNÉ KNIŽNICE
Jan Wołosz / Čo sa udialo v poľských verejných knižniciach po zmene spoločensko-politického zriadenia? 29

ŠTANDARDIZÁCIA
Pavol Parenička / Ešte raz o prepisovaní priezvisk historických rodov (nielen uhorských) 35

METODIKA
Iveta Kilárová / Problémy pri spracovaní štatistických výkazov a nový spôsob vyplňovania výkazov cez internet 41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Emil Rišian, Ivana Poláková / Spracovanie údajov z ročných výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2005 44
Agáta Klimeková / Vydávanie diel fyzikálneho charakteru na Slovensku v 18. storočí 49
Klára Komorová / Dejiny knihy a dejiny knižnej kultúry 53
Helena Saktorová / Raritné tlače z knižnice A. A. Baníka 55
Miroslav Bogdaň / Kniha, ktorá hýbala dejinami 57
Eva Pástorová / Fond Živena (Klenoty našej minulosti) 59

Z KNIŽNÍC
Adriana Brázdová / Súťaž „Janko Hraško ešte žije…“ v SNLM SNK 61

ARCHÍV
Július Valach / Z bohatstva základných fondov v štátnom archíve v Banskej Bystrici 63

BIOGRAFISTIKA
Miloš Kovačka / Významné životné jubileum profesora Petra Libu 66
Mária Rapošová / Ján Okáľ v Žiline 69

PODUJATIA
Jozef Beňovský / Pocta Štúrovi a jeho generácii 71
Augustín Maťovčík / Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo 73
Jozef Beňovský / Druhý ročník Hodžovej eseje 74

RECENZIE
Augustín Maťovčík / Slováci poľskými očami 76

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky knižných vydavateľstiev 78  

 


KNIŽNICA 5/2006

 

Obsah

 

VÝSKUM
Joanna Biel / (Typo)grafická vizualizácia literárnych textov 3

ELEKTRONIZÁCIA
Katarína Pekařová, Danica Zendulková / Výročné školské správy – bibliografia online 13

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Vydávanie odbornej a vedeckej literatúry na Slovensku v 18. storočí 18
Agáta Klimeková / Vydávanie geografickej literatúry na Slovensku v 18. storočí 18
Augustín Maťovčík / Zbojníci lúpili aj knihy 21
Milan Gonda / Knihovníctvo životnou potrebou 26

Z KNIŽNÍC
Jozef Pavelka / Predstavuje sa Vám Miestna knižnica Petržalka 27
Jana Eliašová / Služby Žilinskej knižnice pre znevýhodnených občanov Žilinského kraja 30
Eva Náprstková / Naše skúsenosti s ochranou osobných údajov 31
Soňa Žabková / Vzdelávanie knihovníkov 34
Darina Janovská / Prevencia kriminality v kultúrno-osvetovej činnosti 36
„Knižnice v znalostnej spoločnosti“ 1. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín Vyšehradskej skupiny a Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka 37

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia - spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Karol Kuzmány 40
Pavol Parenička / Životné osudy Ladislava Nádašiho-Jégého 42
Ivana Weissová / Obrazový archív Jozefa Cígera Hronského v zbierkach ALU SNK v Martine 45
Augustín Maťovčík / Maliarsky unikát J. C. Hronského 50

JUBILEÁ
Peter Cabadaj / 65-ročný jubilant Pavel Hrúz 51
Augustín Maťovčík / Pocta Petrovi Cabadajovi 55

RECENZIE
Gabriela Hamranová / Ako nás vidia iní a ako sa vnímame my: obraz slovenskej kultúry a literatúry (Slowakische Kultur und Literatur im Selbst- und Fremdverständnis) 57
Angela Škovierová / Múza Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica 58
Anna Šourková / Zaujímavá publikácia o maliarovi z Vojvodiny (Čáni, Ladislav – Valentík, Vladimír: Karol Miloslav Lehotský) 59
Igor Zmeták / „Pán prsteňov“ – etika a mýtus v postmodernej kultúre 60

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 62

 


KNIŽNICA 3-4/2006

 

Obsah

 

POUŽÍVATELIA 
Anna Čabrunová / K metodologickým problémom výskumu informačného správania   3
Mária Balkóciová / Používateľ verejnej knižnice – cieľová kategória knižnično-informačných procesov   13

VEREJNÉ KNIŽNICE
Iveta Kilárová /Knižnice Slovenskej republiky v číslach v roku 2004     17
Milan Gonda / Prognózy, vízie, programy, koncepcie, plány a my    26
Iveta Kilárová / Informácia o porade riaditeľov a metodikov knižníc Slovenskej republiky     31
Barbora Hořavová – Jitka Štefková / Knihovny a jejich role v integraci imigrantů        32
Milan Rakús / Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej národnej knižnici         34
Monika Illenčíková / Knižnica je môj kamarát          39
Marta Weissová / Činnosť a aktivity OZ MEDLIB      40
Tomasz Trancygier /Fórum sliezskych knihovníkov   41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ewa Repucho / Poľské knižnice ako vydavatelia bibliofilskej literatúry    44
Mišo A. Kováč / Duchovný i dejinný príspevok v obsiahnutí     48
Igor Zmeták / Decretum Gratiani a prepozitúra v Novom Meste nad Váhom    52
Augustín Maťovčík / Úcta k odkazu otcov        53
Peter Oravec / Objav štetca zo 17. storočia v knižných doskách    54

BIOGRAFISTIKA
Mária Valová / Obrazový archív Pavla Országha Hviezdoslava vo fondoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice     56
Ľudmila Ďuranová / Izabela Textorisová – prvá slovenská botanička   63
Anna Šourková
/ Zvonolejárka Anna Mária Christelliová    64
Ľudmila Ďuranová / Onkologička Marta Grófová    64
Alena Táborecká / Anna Doležalová-Vlčková – popredná slovenská sinologička     65
Mišo A. Kováč /Recenzia na Petra Cabadaja    66
Augustín Maťovčík / Pocta poľskému slovakistovi Jackovi Kolbuszewskému     69
Zlatica Pytlová / Jubilujúca Kamila Fircáková       71
Miloš Kovačka / Rozlúčili sme sa s Mgr. Helenou Midriakovou    73

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev    75


KNIŽNICA 2/2006

 

Obsah

 

PRÁCA S ČITATEĽOM
Eva Souralová / Recepce psaného textu jedinci se sluchovým postižením 3
Barbara Janczak / Biblioterapia – teória a prax 7
Vlasta Kollárová / Čítam, čítaš, čítame. Projekt čítania detí v Leviciach 10

VEREJNÉ KNIŽNICE
Gražyna Bilska / Verejné knihovníctvo v Poľsku 12
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach Slovenskej republiky v roku 2004. 3. časť. 14

Z KNIŽNÍC
Darina Janovská / Francúzska národná knižnica. Služby používateľom 21
Darina Janovská / Jean-Noël Jeanneney – prezident Francúzskej národnej knižnice 28
Soňa Žabková / Úspechy Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2005 28
Iveta Hurná / História knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove 30

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Výrobno-distribučné aspekty knižnej kultúry – knihárske cechy na Slovensku v 1. polovici 18. storočia 32
Peter Sabov / Po stopách knižnice Dušana Makovického 35
Klára Komorová / Bratislavské tlače do roku 1900 38
Krídla Ivana Laučíka. Literárna súťaž 39

RECENZIE
Augustín Maťovčík / Polstoročie Literárneho fondu 40

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Ľudmily Podjavorinskej v zbierkach ALU Slovenskej národnej knižnice v Martine 42

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Peter Cabadaj / Výstavné projekty Slovenskej národnej knižnice (V oblasti výstavníctva sa SNK má čím pochváliť) 47
Anna Oláhová / Knižná tvorba Martina Benku 52
Soňa Žabková / Dom plných literárnych a hudobných múz v Banskej Bystrici 54
Mišo A. Kováč / Štúrovské expozície na Slovensku 55
Semináre o Jánovi Okáľovi 58

SPOMÍNAME
Štefan Hanakovič / Prof. PhDr. Jiří Cejpek 59
Kamila Fircáková / 50 rokov od tragickej smrti bibliografov Univerzitnej knižnice v Bratislave 60

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63


KNIŽNICA 1/2006

 

Obsah

 

DIGITALIZÁCIA
Dynamický akčný plán na koordináciu digitalizácie kultúrneho a vedeckého obsahu EÚ 3

PRÁCA S ČITATEĽOM
Jana Holubcová / Práca s deťmi po novom 6
Gabriela Škorvanková / Knižnica ako resocializačný faktor detí a mládeže so špeciálnymi potrebami 7
Brigita Dürgő / Práca s rómskymi deťmi zo sociálne hendikepovaných rodín 11
Anetta Némethová / Čitateľská gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ 15
Mária Tarišková / Herňa pre postihnuté deti v Tekovskej knižnici v Leviciach 17

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach Slovenskej republiky v roku 2004 (2. časť) 19
Anna Kucianová / Vyhodnotenie činnosti Bibliografickej sekcie SSK za rok 2005 24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Branislav Bielik – Peter Oravec / Reštaurovanie knižnej značky Ludwig Rosenthal 27
Klára Komorová – Helena Saktorová / Vzácne rukopisné pamiatky 29

RECENZIE
Andrej Riško / Jazykový obraz sveta 30
Andrej Riško / Ruská národná knižnica 31

Z KNIŽNÍC
Jana Eliašová / Pri Žilinskej knižnici otvorili Literárny parčík 32
Hana Hanáčková – Miroslava Čápová / Noc s Andersenom v Knižnici Bedřicha Beneša Buchlovana v Uherskom Hradišti 33
Iveta Hurná / Festival Prešov číta rád 35
Jana Eliašová / Žilinská knižnica deťom 37
Tibor Kočík – Klára Kernerová / Letmý pohľad na Literárne Košice 38

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Metodika zostavovania biografických diel. Kalendáriá života a tvorby spisovateľov a dejateľov 41
Augustín Maťovčík / Jozef Cíger Hronský 45
Ján Okáľ (Venované nedožitému 90. výročiu narodenia spisovateľa)
Pavol Parenička / Pútnik a literát dvoch svetov 48
Peter Cabadaj / Literárne dielo Jána Okáľa 50
Mária Rapošová / Výrečná nevýrečnosť 53

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 54

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Otvorený list k šesťdesiatke doc. PhDr. Dušanovi Katuščákovi, PhD. 56

KNIHOVNÍCKI BAKALÁRI
Milan Gonda / Týždeň v tichom dome 62


logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library