Archív Knižnica 2021

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2021 

Kniznica 4 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 6.53 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

DIGITALIZÁCIA
Szabolcs Dancs, Rita RadóDesigning a Rights Clearance Documentation Tool (RCDT) in the Framework of EODOPEN Project (pdf, 586.38 KB)  6

KNIŽNICA A KOMUNIKÁCIA
Lucia ŠkripcováSociálne média a používateľ knižnice v roku 2021v roku 2021 (pdf, 1.49 MB)  14
Dagmar Krajňaková 
Knižnično-informačný systém Tritius a jeho využitie (pdf, 463.68 KB)  20
Eva Mydlíková 
Ten, kto koná dobro (dobrovoľníctvo v knižniciach) (pdf, 502.88 KB)  24

DETSKÝ ČITATEĽ
Dominika PetákováDávajme deťom čítať kvalitnú literatúru (pdf, 511.15 KB)  28

E-KNIHY
Lenka Hanzlíková, Aneta Nejezchlebová, Vojtěch VojtíšekE-knihovna Městské knihovny v Praze v několika kapitolách (pdf, 1.77 MB)  33

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália CenigováŠkolské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (15. medzinárodná konferencia, september 2021) (pdf, 823.3 KB)  41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Mária ValováFotografické a rukopisné pamiatky zo zbierky Janka Matúšku (pdf, 4.5 MB)  52
Eva Pástovová 
Najkrajšie pohľadnice v korešpondencii Literárneho archívu SNK (pdf, 5.06 MB)  60

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajHovorili mu aj slovenský Voltaire (dve jubileá Jána Chalupku) (pdf, 2.21 MB)  69

VEREJNÉ KNIŽNICE
Soňa ŠókyZveľaďujeme knižničné priestory: nová knižná oáza uprostred mesta (pdf, 1008.85 KB)  75

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováNa vlnách Zaha Hadid: Knižnica a vzdelávacie centrum (pdf, 653.64 KB)  79
Renáta Šmidová / 
Zaujímavosti zo zahraničných knižníc (pdf, 404.83 KB)  85

PRIPOMÍNAME SI...
Peter CabadajZomrel Milan Lasica (pdf, 3.89 MB)  89
Peter Cabadaj 
Za Rajmundom Laurom (pdf, 96.67 KB)  93

Knižnica 03/2021 

Kniznica 3 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 7.14 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)
 

VÝSKUM
Annamária Brijaková / Informačná a digitálna gramotnosť učiteľov (pdf, 345.21 KB)  6

DETSKÝ ČITATEĽ
Veronika LaufkováPráce s ilustrací u dětí předškolního věku jako podpora porozumění předčítanému textu (pdf, 352.37 KB)  15
Beáta Ráczová
/ Čítanie s porozumením a dôvody jeho rozvíjania (pdf, 195.99 KB)  25
Viera Ristvejová a Michaela Dúcsová 
Motivačné aktivity s detským čitateľom (pdf, 450.34 KB)  30

PRIESKUM
Božena Sobolová a Jaroslava RácováKnihovník a metodik v mestskej a obecnej knižnici (dotazníkový prieskum) (pdf, 269.49 KB)  39

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália CenigováCeloslovenské odborné online semináre zamerané na prácu v školskej knižnici (pdf, 237.29 KB)  47

RECENZIE
Klára KomorováEsterhasiana Biblioteca (pdf, 1.09 MB)  52

KNIŽNÁ KULTÚRA
Milena LenderováČetnářky v minulosti: několik postřehů (pdf, 337.51 KB)  57
Vlasta Okoličányová
/ Carionova Kronika sveta ako „bestseller“ protestantskej historiografie 16. storočia (pdf, 1.28 MB)  68
Marián Kamenčík
/ „Zlaté vnučky moje!“ Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s hlohovskými žiačkami (k 100. výročiu úmrtia básnika) (pdf, 1.36 MB)  79

Z KNIŽNÍC
Michal TkáčikSlovenská autorita pre Braillovo písmo (pdf, 198.25 KB)  87

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Nedožitá osemdesiatka Pavla Hrúza (reminiscencia na originálneho spisovateľa) (pdf, 391.95 KB)  90

EDIČNÁ ČINNOSŤ
Henrieta ŽažováEdičná činnosť ústavu dejín Trnavskej univerzity v roku 2020 (pdf, 330.33 KB)  96

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováCentrálna knižnica v Calgary ako ľudský úľ (pdf, 330.62 KB)  100
Renáta Šmidová
Zaujímavosti zo zahraničných knižníc (pdf, 245.55 KB)  104

PRIPOMÍNAME SI...
Peter CabadajZomrel Viliam Turčány (pdf, 680.14 KB)  108

 

 

Knižnica 02/2021

Kniznica 2 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 7.91 MB)

(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

KNIŽNICE A INFORMÁCIE
Mirka Pastierová / Aktuálne trendy vyhľadávania informácií (pdf, 322.33 KB)  6
Katarína Jašová / Zdieľanie znalostí (nielen)v knižniciachv knižniciach (pdf, 759.58 KB)  13
Lenka Džimová
Alternatívne metriky ako novénástroje na hodnotenie vedy (pdf, 252.87 KB)  29
Katarína Matušková 
Interná komunikácia a jej dopad na používateľov knižnično-informačných služieb (pdf, 327.72 KB)  35
Juraj Valko 
Fake news je toxická potrava pre našu myseľ (rozhovor) (pdf, 392.8 KB)  40

RECENZIE
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 349.4 KB)  50

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Čitateľské aktivity školských knižníc v roku 2020 (pdf, 672.24 KB)  61

KNIŽNÁ KULTÚRA
Helena Beránková – Marta Botiková / Zo života popol. Karol Jaroň – česko-slovenský vydavateľ, typograf, bibliofil a organizátor (pdf, 2.04 MB) 73
Eva Pástorová
 / Prekladová slovensko-maďarská a maďarsko-slovenská tvorba v Literárnom archíve SNK po roku 1918 (pdf, 1.5 MB)  86
Eva Barnišinová 
Tiché knihy (pdf, 507.87 KB)  94

EDIČNÁ ČINNOSŤ
Ivana Poláková Knižničné publikácie z produkcie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vydané v roku 2020 (pdf, 254.79 KB)  99

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Na trase Humenné – Praha – Tel Aviv. Prozaik Ladislav Grosman (pdf, 404.73 KB)  104
Peter Cabadaj Rudo Moric. Mal na zreteli najmladších čitateľov (pdf, 460.95 KB)  109

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina Obušeková / Helsinská knižnica Oodi – óda na vzdelávanie (pdf, 336.6 KB)  114
Renáta Šmidová / Zaujímavosti zo svetových knižníc (pdf, 295.82 KB)  118

 

Knižnica 01/2021

 Kniznica obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3,65 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

INFORMAČNÁ GRAMOTNOSŤ
Pavol RankovInformačná gramotnosť, sociálne siete a pandémia (pdf, 1.1 MB)  6
Pavol RankovInformačné správanie a informačná gramotnosť mladej generácie v čase pandémie (výsledky výskumu) (pdf, 178.05 KB)  12

WEBARCHÍV
Marie Haškovcová – Andrea Prokopová / Možnosti zpřístupňování dat z webových archivů. Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů (pdf, 842.83 KB)  22

KNIŽNICE A KULTÚRNY PRIEMYSEL
Alena Valjašková – Katarína Jašová / Možnosti budúcich trendov smerovania knižníc z pohľadu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (pdf, 213 KB)  28

SLUŽBY
Alžbeta MartinickáBezbariérovosť v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Malá zmena správnym smeromsprávnym smerom (pdf, 746.99 KB) 39

KNIŽNIČNÉ FONDY
Dana Chalupeková Vyobrazenia sv. Augustína v starých tlačiach vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (pdf, 2.37 MB)  43
Monika Danková – Mária Bôbová
Zakázané knihy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (pdf, 493.02 KB)  49

RECENZIE
Alexandra BallováRecenzia zborníka Z dejín národnej kultúry Slovenska I. (pdf, 135.19 KB)  56
Alexandra Ballová 
Recenzia zborníka Liber – verbum – monumentumque II. (Konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách) (pdf, 135.19 KB)  57
Miriam Ambrúžová PoriezováRecenzia druhého zväzku edície Spisovatelé království Českého Díl II.: C – D (pdf, 62.24 KB)  59

KNIŽNÁ KULTÚRA
Martina Baťková / Možnosti financovania knižných publikácií (pdf, 663.21 KB)  60
Marek Rímsky Časopis Sv. Adalbert (Vojtech) (pdf, 958.01 KB)  66
Mária Pitáková / Literárna tvorba Oľgy Textorisovej (130 rokov od jej narodenia) (pdf, 312.88 KB)  75

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajNedožitá osemdesiatka Vlada Bednára (pdf, 3.33 MB)  82
Peter Cabadaj 
Pred 50 rokmi zomrel Mikuláš Gacek (pdf, 2.47 MB)  87

PROJEKTY
Slávka Pitoňáková Chronológia dejín knižníc od počiatkov do roku 2020 (pdf, 265.85 KB)  93

VEREJNÉ KNIŽNICE
Soňa ŠókyNový Creativ club vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (pdf, 297 KB)  96

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováNová Alexandrijská knižnica (pdf, 810.94 KB)  99
Renáta Šmidová
Zaujímavosti zo svetových knižníc (pdf, 945.56 KB)  106

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library