Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

Vlajka Slovensko  Vlajka Veľká Británia Textová verzia

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Logo Slovenská Národná Knižnica
Logo Slovenská Národná Knižnica
  • Na polceste na Mars
  • DIKDA - písomné kultúrne dedičstvo
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK
  • Online digitálna knižnica


Archív Knižnica 2021

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2021 

Kniznica 4 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 6.53 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

DIGITALIZÁCIA
Szabolcs Dancs, Rita RadóDesigning a Rights Clearance Documentation Tool (RCDT) in the Framework of EODOPEN Project (pdf, 586.38 KB)  6

KNIŽNICA A KOMUNIKÁCIA
Lucia ŠkripcováSociálne média a používateľ knižnice v roku 2021v roku 2021 (pdf, 1.49 MB)  14
Dagmar Krajňaková 
Knižnično-informačný systém Tritius a jeho využitie (pdf, 463.68 KB)  20
Eva Mydlíková 
Ten, kto koná dobro (dobrovoľníctvo v knižniciach) (pdf, 502.88 KB)  24

DETSKÝ ČITATEĽ
Dominika PetákováDávajme deťom čítať kvalitnú literatúru (pdf, 511.15 KB)  28

E-KNIHY
Lenka Hanzlíková, Aneta Nejezchlebová, Vojtěch VojtíšekE-knihovna Městské knihovny v Praze v několika kapitolách (pdf, 1.77 MB)  33

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália CenigováŠkolské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (15. medzinárodná konferencia, september 2021) (pdf, 823.3 KB)  41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Mária ValováFotografické a rukopisné pamiatky zo zbierky Janka Matúšku (pdf, 4.5 MB)  52
Eva Pástovová 
Najkrajšie pohľadnice v korešpondencii Literárneho archívu SNK (pdf, 5.06 MB)  60

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajHovorili mu aj slovenský Voltaire (dve jubileá Jána Chalupku) (pdf, 2.21 MB)  69

VEREJNÉ KNIŽNICE
Soňa ŠókyZveľaďujeme knižničné priestory: nová knižná oáza uprostred mesta (pdf, 1008.85 KB)  75

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováNa vlnách Zaha Hadid: Knižnica a vzdelávacie centrum (pdf, 653.64 KB)  79
Renáta Šmidová / 
Zaujímavosti zo zahraničných knižníc (pdf, 404.83 KB)  85

PRIPOMÍNAME SI...
Peter CabadajZomrel Milan Lasica (pdf, 3.89 MB)  89
Peter Cabadaj 
Za Rajmundom Laurom (pdf, 96.67 KB)  93

Knižnica 03/2021 

Kniznica 3 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 7.14 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)
 

VÝSKUM
Annamária Brijaková / Informačná a digitálna gramotnosť učiteľov (pdf, 345.21 KB)  6

DETSKÝ ČITATEĽ
Veronika LaufkováPráce s ilustrací u dětí předškolního věku jako podpora porozumění předčítanému textu (pdf, 352.37 KB)  15
Beáta Ráczová
/ Čítanie s porozumením a dôvody jeho rozvíjania (pdf, 195.99 KB)  25
Viera Ristvejová a Michaela Dúcsová 
Motivačné aktivity s detským čitateľom (pdf, 450.34 KB)  30

PRIESKUM
Božena Sobolová a Jaroslava RácováKnihovník a metodik v mestskej a obecnej knižnici (dotazníkový prieskum) (pdf, 269.49 KB)  39

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália CenigováCeloslovenské odborné online semináre zamerané na prácu v školskej knižnici (pdf, 237.29 KB)  47

RECENZIE
Klára KomorováEsterhasiana Biblioteca (pdf, 1.09 MB)  52

KNIŽNÁ KULTÚRA
Milena LenderováČetnářky v minulosti: několik postřehů (pdf, 337.51 KB)  57
Vlasta Okoličányová
/ Carionova Kronika sveta ako „bestseller“ protestantskej historiografie 16. storočia (pdf, 1.28 MB)  68
Marián Kamenčík
/ „Zlaté vnučky moje!“ Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s hlohovskými žiačkami (k 100. výročiu úmrtia básnika) (pdf, 1.36 MB)  79

Z KNIŽNÍC
Michal TkáčikSlovenská autorita pre Braillovo písmo (pdf, 198.25 KB)  87

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Nedožitá osemdesiatka Pavla Hrúza (reminiscencia na originálneho spisovateľa) (pdf, 391.95 KB)  90

EDIČNÁ ČINNOSŤ
Henrieta ŽažováEdičná činnosť ústavu dejín Trnavskej univerzity v roku 2020 (pdf, 330.33 KB)  96

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováCentrálna knižnica v Calgary ako ľudský úľ (pdf, 330.62 KB)  100
Renáta Šmidová
Zaujímavosti zo zahraničných knižníc (pdf, 245.55 KB)  104

PRIPOMÍNAME SI...
Peter CabadajZomrel Viliam Turčány (pdf, 680.14 KB)  108

 

 

Knižnica 02/2021

Kniznica 2 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 7.91 MB)

(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

KNIŽNICE A INFORMÁCIE
Mirka Pastierová / Aktuálne trendy vyhľadávania informácií (pdf, 322.33 KB)  6
Katarína Jašová / Zdieľanie znalostí (nielen)v knižniciachv knižniciach (pdf, 759.58 KB)  13
Lenka Džimová
Alternatívne metriky ako novénástroje na hodnotenie vedy (pdf, 252.87 KB)  29
Katarína Matušková 
Interná komunikácia a jej dopad na používateľov knižnično-informačných služieb (pdf, 327.72 KB)  35
Juraj Valko 
Fake news je toxická potrava pre našu myseľ (rozhovor) (pdf, 392.8 KB)  40

RECENZIE
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 349.4 KB)  50

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Čitateľské aktivity školských knižníc v roku 2020 (pdf, 672.24 KB)  61

KNIŽNÁ KULTÚRA
Helena Beránková – Marta Botiková / Zo života popol. Karol Jaroň – česko-slovenský vydavateľ, typograf, bibliofil a organizátor (pdf, 2.04 MB) 73
Eva Pástorová
 / Prekladová slovensko-maďarská a maďarsko-slovenská tvorba v Literárnom archíve SNK po roku 1918 (pdf, 1.5 MB)  86
Eva Barnišinová 
Tiché knihy (pdf, 507.87 KB)  94

EDIČNÁ ČINNOSŤ
Ivana Poláková Knižničné publikácie z produkcie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vydané v roku 2020 (pdf, 254.79 KB)  99

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Na trase Humenné – Praha – Tel Aviv. Prozaik Ladislav Grosman (pdf, 404.73 KB)  104
Peter Cabadaj Rudo Moric. Mal na zreteli najmladších čitateľov (pdf, 460.95 KB)  109

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina Obušeková / Helsinská knižnica Oodi – óda na vzdelávanie (pdf, 336.6 KB)  114
Renáta Šmidová / Zaujímavosti zo svetových knižníc (pdf, 295.82 KB)  118

 

Knižnica 01/2021

 Kniznica obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3,65 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

INFORMAČNÁ GRAMOTNOSŤ
Pavol RankovInformačná gramotnosť, sociálne siete a pandémia (pdf, 1.1 MB)  6
Pavol RankovInformačné správanie a informačná gramotnosť mladej generácie v čase pandémie (výsledky výskumu) (pdf, 178.05 KB)  12

WEBARCHÍV
Marie Haškovcová – Andrea Prokopová / Možnosti zpřístupňování dat z webových archivů. Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů (pdf, 842.83 KB)  22

KNIŽNICE A KULTÚRNY PRIEMYSEL
Alena Valjašková – Katarína Jašová / Možnosti budúcich trendov smerovania knižníc z pohľadu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (pdf, 213 KB)  28

SLUŽBY
Alžbeta MartinickáBezbariérovosť v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Malá zmena správnym smeromsprávnym smerom (pdf, 746.99 KB) 39

KNIŽNIČNÉ FONDY
Dana Chalupeková Vyobrazenia sv. Augustína v starých tlačiach vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (pdf, 2.37 MB)  43
Monika Danková – Mária Bôbová
Zakázané knihy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (pdf, 493.02 KB)  49

RECENZIE
Alexandra BallováRecenzia zborníka Z dejín národnej kultúry Slovenska I. (pdf, 135.19 KB)  56
Alexandra Ballová 
Recenzia zborníka Liber – verbum – monumentumque II. (Konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách) (pdf, 135.19 KB)  57
Miriam Ambrúžová PoriezováRecenzia druhého zväzku edície Spisovatelé království Českého Díl II.: C – D (pdf, 62.24 KB)  59

KNIŽNÁ KULTÚRA
Martina Baťková / Možnosti financovania knižných publikácií (pdf, 663.21 KB)  60
Marek Rímsky Časopis Sv. Adalbert (Vojtech) (pdf, 958.01 KB)  66
Mária Pitáková / Literárna tvorba Oľgy Textorisovej (130 rokov od jej narodenia) (pdf, 312.88 KB)  75

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajNedožitá osemdesiatka Vlada Bednára (pdf, 3.33 MB)  82
Peter Cabadaj 
Pred 50 rokmi zomrel Mikuláš Gacek (pdf, 2.47 MB)  87

PROJEKTY
Slávka Pitoňáková Chronológia dejín knižníc od počiatkov do roku 2020 (pdf, 265.85 KB)  93

VEREJNÉ KNIŽNICE
Soňa ŠókyNový Creativ club vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (pdf, 297 KB)  96

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováNová Alexandrijská knižnica (pdf, 810.94 KB)  99
Renáta Šmidová
Zaujímavosti zo svetových knižníc (pdf, 945.56 KB)  106

     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo DIKDAlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPIS logo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


logo navstevnik
    logo Good Idea Slovakia    logo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

July 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
V podaní hudobného súboru Le nuove musiche odznie repertoár hudobného skladateľa  [...]
Dátum :  01 07 2022
2
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 07 2022
3
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 07 2022
4
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 07 2022
5
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 07 2022
6
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 07 2022
7
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 07 2022
8
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 07 2022
9
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 07 2022
10
Viac inormácií v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 07 2022
11
Viac inormácií v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 07 2022
12
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 07 2022
13
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 07 2022
14
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 07 2022
15
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 07 2022
16
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 07 2022
17
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 07 2022
18
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 07 2022
19
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 07 2022
20
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 07 2022
21
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 07 2022
22
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 07 2022
23
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac informácií o výstave. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 07 2022
24
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  24 07 2022
25
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  25 07 2022
26
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  26 07 2022
27
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  27 07 2022
28
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  28 07 2022
29
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  29 07 2022
30
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  30 07 2022
31
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  31 07 2022

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo DIKDA   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo