Archív Knižnica 2020

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2020

Kniznica 04 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 5,79 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

ŠTÚDIE
Zuzana Struháriková / Potenciál výskumov používateľskej skúsenosti detí pri uplatňovaní participatívneho dizajnu v systémoch PACparticipatívneho dizajnu v systémoch PAC (pdf, 1.03 MB)  6

LEGISLATÍVA
Juraj Valko / Lex korona a povinné výtlačky (pdf, 1.24 MB)  15

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Oľga Doktorová50 rokov so štatútom Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (pdf, 2.95 MB)  22
Michaela Kučová 
120 rokov Mestskej knižnice v Bratislave (pdf, 1014.16 KB)  29

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália CenigováŠkolské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (pdf, 1.15 MB)  33
Rozália Cenigová
Analýza stavu školských knižníc za rok 2019 (pdf, 254.29 KB)  38

BIBLIOGRAFIA
Rita RadóThe value of our digital collections and services based on library standards. (pdf, 616.71 KB)  46

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Michaela KučováFunkčný dizajn a moderná architektúra knižníc (pdf, 1.17 MB)  54

RECENZIE
Jacek WojciechowskiZo zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 1004.16 KB)  59

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna JónásováTALVJ a slovanstvo v zrkadle dejín slovenskej literatúry (2. časť) (pdf, 199.63 KB)  72
Lucia Lichnerová 
Po stopách jedného exulanta a jeho denníka (pdf, 1.53 MB)  85
Jaroslav Vlnka
 / Jozef Mak a jeho status nemanželského syna (pdf, 133.92 KB)  96

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajMenej známa tvár J. C. Hronského. 60. výročie úmrtia (pdf, 948.79 KB)  102
Marek Rímsky 
Sto rokov od narodenia Michala Lacka (pdf, 466.18 KB)  107

PRIPOMÍNAME SI
Peter CabadajZa Štefanom Hanakovičom (pdf, 265.85 KB)  110
Peter Cabadaj
Málokto sa v detstve vyhol jej obrázkom. Zomrela Božena Plocháňová (pdf, 82.11 KB)  115
Marek Rímsky 
Za Ivanom Chalupeckým (1932 – 2020) (pdf, 83.49 KB)   117

  

Knižnica 03/2020 

Kniznica obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 19.46 MB)
(Nová online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

PODPORA ČÍTANIA
Miriam Šebová, Viktória MarcinováAké faktory podporujú čítanie detí? (pdf, 1.1 MB)  6

METODIKA
Zuzana PrachárováMetodické usmernenie na určenie štandardov pre verejné knižnice (pdf, 151.44 KB)  11

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Pavol RankovDynamika šesťdesiatich rokov Katedry knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte UK (pdf, 3.33 MB)  15

VZDELÁVANIE
Zuzana PrachárováKnižnice ako vzdelávacie inštitúcie v čase koronakrízy (pdf, 3.1 MB)  21

BIBLIOGRAFIA
Árpád MaczelkaNew Solutions of the National Széchényi Library for the Multilevel Nationwide Library Cooperation. (pdf, 1.02 MB)  26
Gabriela Romanová 
Jaký oříšek představuje samizdat pro bibliografy? (pdf, 1.16 MB)  31

VEDECKÉ KNIŽNICE
Martina Feniková ČarnogurskáEdičná činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v roku 2019 (pdf, 898.69 KB)   37
Katarína Fiľová
Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho. Nové jazykové centrum v Štátnej knižnici v Banskej Bystrici (pdf, 628.44 KB)  40

VEREJNÉ KNIŽNICE

Soňa ŠókyVýznam komunitných aktivít knižníc. Príklady z praxe Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici (pdf, 1.83 MB)  45
Iveta Hurná
 / Knižnice Prešovského samosprávneho kraja včera a dnes (pdf, 213.76 KB)  55
Nadežda Mičáková, Emília Kudlová
Čas v knižnici sa nezastavil ani počas pandémie (pdf, 800.77 KB)  59

ZO ZAHRANIČIA
Lucie ZakopalováPolská literatura v Česku online v době koronakrize (pdf, 1.49 MB)  63

RECENZIE
Richard PapíkInformačná veda. Výkladový slovník (pdf, 301.59 KB)  66

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta OkoličányováUnikátna žilinská tlač. Pjsně jarnj. Wytisstené w Žiline u Alžběty Dádanky. Léta Páně 1683 (pdf, 2.14 MB)  68
Anna Jónasová 
TALVJ a slovanstvo v zrkadle dejín slovenskej literatúry. 1. časť (pdf, 158.64 KB)  84
Monika Danková
Dve slovaciká z 18. storočia z fondu Seminárnej knižnice (pdf, 1.09 MB)  93
Martina Grochalová 
Božská komédia oslovuje svojou komplexnosťou (pdf, 1.39 MB)  97

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajStoročnica narodenia Petra Karvaša. Priblíženie menej známeho tvorcovho diela (pdf, 744.18 KB)  102
Peter Cabadaj 
Milan Rastislav Štefánik ako fotograf. 140. výročie narodenia (pdf, 363.54 KB)  111

JUBILEÁ
Blažej Belák / Jubilujúci spisovateľ Peter Mišák (pdf, 209.33 KB)  115

 

Knižnica 02/2020 
Kniznica obalka 

(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3.09 MB) 

Úvodné slovo (pdf, 238.08 KB)  3

VÝSKUM
Marta Dušková, Jaroslav Šušol / Využívanie konferenčných zborníkov pri publikovaní vo vede. Medzinárodný komparatívny výskum (pdf, 119.39 KB)  4 

MARKETING KNIŽNÍC
Zuzana Žiaková / Instagram a jeho využitie v knižniciach (pdf, 2.85 MB)  14 

BIBLIOGRAFIA
Szabina Ilácsa / Implementation of RDA in Hungary (pdf, 910.69 KB)  19
Ivava Jančulová / Knižnica a regionálne kultúrne špecifiká. Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií Krajskej knižnice v Žiline (pdf, 53 KB)  25 

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kuciánová / Pramene slovenskej hudby. 9. konferencia hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Prešov 2019 (pdf, 68.5 KB)  26

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2019 (pdf, 108.25 KB)  28 

Z KNIŽNÍC
Slavomíra Peťovská / 100 rokov knižnice v Topolčanoch (1920 - 2020) (pdf, 884.93 KB)  36
Kamila Prextová / Knižnica pre mládež mesta Košice a pestrosť jej aktivít (pdf, 1.79 MB)  39

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski Prehľad zahraničnej odbornej literatúry (pdf,3.1 MB)  43

KNIŽNÁ KULTÚRA 
Eva Barnišinová / Ženská tlač na Slovensku. Vydávanie v minulosti a súčastnosti (pdf, 2.18 MB)  53
Marek Rímsky
/ Pátranie po diele Eduarda Krajňáka (pdf, 84.94 KB)  58
Marián Andričík 
/ Preklad ako zápas o priestor (Niekoľko poznámok k prekladaniu Miltonovho Strateného raja) (pdf, 57.62 KB)  62
Anna Hučalová
 / "Na okraji, v centre." Knižný veľtrh Live Paris 2019 (pdf, 71.51 KB)  64

BIOGRAFISTIKA 
Pavel Matejovič / Životná skúsenosť ako výzva. K storočnici Petra Karvaša (pdf, 923.43 KB)  68
Lydie Romanská
/ Jak vidím Boženu Němcovú. 200. výroční narození spisovatelky (pdf, 280.28 KB)  71
Peter Cabadaj 
/ Pripomenuli sme si. Nedožitá deväťdesiatka spisovateľa Milana Ferka (pdf, 103.62 KB)  74

JUBILEÁ
Pavol PareničkaMišo Kováč Adamov 90-ročný. Nestor slovenskej kultúry (pdf, 282.13 KB)  78
Blažej Belák / Dramatická tvorba M. A. Kováča (pdf, 91.78 KB)  80

NEKROLÓG
Eva Pástorová / Za Viliamom Mruškovičom (1940 - 2020) (pdf, 311.69 KB)  86

 

 

Knižnica 01/2020 
Kniznica obalka

(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3.05 MB)

ŠTÚDIE
Jakub Fázik, Ľudmila Hrdináková, Filip Majdán / Perspektívy elektronického veku v kontexte sekundárnej orality. 2. časť. Román verzus film (pdf, 146.59 KB)  3

DIGITALIZÁCIA
Juraj Valko / Portál obchodne nedostupných diel. Sprístupňovanie kultúrnych objektov na digitálnom jednotnom trhu (pdf, 120.89 KB)  13
Eva Maláčková, Natália Petranská Rolková / Portál digitálnych parlamentných knižníc krajín V4 a Rakúska (pdf, 407.15 KB) 18

BIBLIOGRAFIA
Szabolcs Dancs / Let the Sunshine In, and Let the Data Out! A Revolution of Library Standards, Copyright (And Access Policies?) (pdf, 531.84 KB)  22
Anna Kucianová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2019 (pdf, 272.48 KB)  28

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Ponuka e-kníh zdarma na internete. Možnosti pre verejné knižnice (pdf, 151.91 KB)  31

DEJINY KNIHOVNÍCTVA
Zuzana Prachárová / 100 rokov prvého zákona o verejných knižniciach (pdf, 57.66 KB)  35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Karvašova dramatická a prozaická tvorba v nemčine. Prehľad recepčných snáh (pdf, 199.97 KB)  38
Klára Komorová / Tlače 16. storočia v Univerzitnej knižnici v Bratislave (pdf, 129.09 KB)  55
Mária Červíková, Viera Petrovičová / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2018 (pdf, 112.45 KB)  57

ARCHÍV
Mária Valová / Fotografické a múzejné pamiatky na Andreja Sládkoviča (pdf, 273.31 KB)  61
Eva Pástorová
/ Collectanea Martina Laučeka v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice (pdf, 304.75 KB)  65

BIOGRAFISTIKA 
Peter Cabadaj / Storočnica narodenia Vincenta Hložníka. Významne ovplyvnil aj knižnú kultúru a umenie (pdf, 180.91 KB)  68

JUBILEÁ 
Peter Cabadaj / Reč ako bohaté žriedlo radosti. Osemdesiatka Petra Jaroša (pdf, 52.81 KB)  70

NEKROLÓG
Peter Cabadaj / Za Júliusom Paštekom (1924 – 2019) (pdf, 51.74 KB)  72
Peter Cabadaj /
Zomrel Stano Dusík (1946 – 2019) (pdf, 51.91 KB)  73

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library