Archív Knižnica 2013

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2013

Obalka foto

Obálka na stiahnutie (pdf, 212.35 KB) 

 

Obsah

 

Riadenie

Libuše Foberová / Metodika tvorby marketingové koncepce pro prostředí veřejných knihoven (pdf, 736.11 KB)

 

Architektúra knižníc

Janine Schmidt / Otváranie knižníc: dizajn knižnice z hľadiska marketingu (pdf, 480.31 KB)

Silvia Stasselová / Budovy a interiéry knižníc ako efektívny marketingový nástroj. Úspešný príklad zo Slovenska – novostavba Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (pdf, 597.77 KB)

 

Vzdelávanie

Iveta Kilárová / Analýza požiadaviek knižničného systému SR na vzdelávacie služby Slovenskej národnej knižnice (pdf, 670.71 KB)

 

Služby

Ľudmila Očipková / Druhé desaťročie bibliobusu

 

Ochrana dokumentov

Mária Trnková, Natália Pastorková, Vladimír Bukovský / Prieskum historických knižných fondov z hľadiska ochrany dokumentov

Danka Valovičová / Missale Pragense. Záchrana vzácneho dokumentu

 

Špeciálne knižnice

Marek Rímsky / Knižnica Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach

 

Dejiny knihovníctva

Paul Ladewig / Knižničný katechizmus

 

Medzinárodná spoluprávca

Zuzana Mjartanová / Informácie bez hraníc. O projekte, ktorý hľadal a nachádzal spojenia

 

Z knižníc

Vlasta Kunovská / V pokore s básňou. Dvadsaťročná inventúra v poetickom Kruhu

Nadežda Mičáková / Jeseň s knihou

 

Knižná kultúra

Gabriela Žibritová / Kto bol M. Balthazar Fischer? Súvislosti s Katechizmom z roku 1612

Milada Písková / Bibliotheca Antiqua 2013

Katarína Pekařová / Széchényiho súčasníci o založení knižnice

Oľga Tökölyová / Mám na to svoj názor

 

Rozhovor

Rozprávame sa s Mišom A. Kováčom

 

Biografistika

Augustín Maťovčík / Dvojité jubileum bibliofila. K 235. výročiu narodenia a 160. výročiu úmrtia Vavrinca Čaploviča

Alena Táborecká / Martin Hatalla. 110 rokov od úmrtia významného jazykovedca

Peter Mišák / Ján Čajak. Ľudský rozmer spisovateľa – spisovateľský rozmer človeka (Zamyslenie pri 150. výročí narodenia)

Peter Cabadaj / Žarnov, ktorý nielen zobúdzal, ale aj drvil (Venované 110. výročiu narodenia básnika Andreja Žarnova)

Peter Cabadaj / Renomovaný knihovník, plodný básnik (Venované výročiam Ignáca Zelenku alias Eugena Vesnina)

Marek Rímsky / Eduard Krajňák. Zabudnutý národovec

Mišo A. Kováč / Spomíname na Jána Halienu

 

Literárne múzejníctvo

Jozef Beňovský / Výstava o Božene Němcovej mieri do Prahy

Tomasz Trancygier / Pocta pamiatke velikánov slovenskej kultúry

Augustín Maťovčík / Pamätná tabuľa Miloslavovi Okálovi v rodných Slovanoch

 


KNIŽNICA 10/2013

obalka 10 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

Generálna riaditeľka SNK v Martine zvolená za predsedníčku Ústrednej knižničnej rady  3

 

Architektúra knižníc

Hellen Niegaard / Znovuobjavenie knižnice ako fyzického priestoru: knižnice v novom kontexte 4

Silvia Stasselová / Renesancia knižníc ako fyzického miesta v 21. storočí. Príklad zo zahraničnej praxe – moderné knižnice v Singapure 11

 

Bibliografia

Ľudmila Rohoňová / Katalóg Slovenská knižnica (Správa o súčasnom stave)   21

 

Zo zahraničia

Ružica Vinčak / Knižnica ako predstaviteľ menšinovej kultúry v Chorvátsku. Význam spolupráce v pätnásťročnej činnosti Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku  30

Peter Cabadaj / Jubileum najvýznamnejšej slovenskej inštitúcie v zahraničí. Pred 50 rokmi bol založený Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme  32

 

Knižná kultúra

Eva AugustínováZákladný výskum historických knižničných dokumentov a fondov. Ukončenie 1 z aktivít projektu Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva  35

Katarína Pekařová / Zdravotná osveta v slovenských kalendároch v druhej polovici 19. storočia  37

Gabriela Žibritová / „Knih se jen tak nezbavíme“    45

Mišo A. Kováč / Rezníkove i naše Túry do literatúry  46

Peter Oravec / Realizácia štátneho daru Slovenskej republiky pápežovi Jánovi Pavlovi II. z roku 2003 v Slovenskej národnej knižnici 48

 

Výstavné projekty

Pavol Parenička / Matica v národe / národ v Matici. Výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice  50

Peter Cabadaj / Pozoruhodný výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice. Na počesť výročí slávneho knihovníka Adama Františka Kollára  51

 

Archív

Eva Pástorová / Rod Koričanských z Necpál     54

Mária Valová, Peter Oravec / Nové poznatky o portrétoch Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana. Zo zbierok Literárneho archívu SNK v Martine   56

 

Biografistika

Jana Cabadajová / Pružinský farár Štefan Závodník a jeho knižnica  60

Alena Lopušná / Daniel Lehocký  62

 


KNIŽNICA 9/2013

obalka 09 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)


Obsah

 

Riadenie

Libuše Foberová / Využití marketingových technik v knihovnách   3

 

Architektúra knižníc

Santi Romero / Rekonštrukcie historických budov   8

Silvia Stasselová / Verejné knižnice v historických budovách. Hlavné výhody v 21. storočí – postrehy z teórie a praxe   12

 

Z knižníc

Ivana Jančulová / Čitateľská súťaž v knižniciach Žilinského samosprávneho kraja   19

 

Zo zahraničia

Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry   21

 

Knižná kultúra

Marta Špániová / Príležitostné tlače 17. storočia z produkcie protestantského typografa Gottfrieda Gründera v Bratislave   27

Helena Saktorová / Medzinárodná konferencia Orbis Helveticorum v Zürichu   38

Nora Malinovská / Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí    40

Mária Červíková / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2012   41

Jozef Beňovský / Hodžova esej 2013   43

 

Výročia

Mišo A. Kováč / Jubilujúca Matica slovenská a Slovenská národná knižnica   48

Mária Rapošová /Výstava o histórii Matice slovenskej pri 150. výročí jej vzniku   51

 

Biografistika

Marta Špániová, Lucia Lichnerová / 100 rokov od narodenia Štefana Pasiara – historika knihovníctva, výchovy a vzdelávania dospelých, pedagóga, kultúrneho a osvetového pracovníka   53

Dušan Lechner / Tibor Trgiňa jubiluje   64

 

Literárne múzejníctvo

Jozef Beňovský / Literárne inšpirácie. Nad výstavou Jána Prostredného v Literárnom múzeu SNK   66

Adriana Brázdová / Spomienkové oslavy k 220. výročiu narodenia Jána Kollára   67

 


KNIŽNICA 7-8/2013

obalka 07-8 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC 

Hellen Niegaard / Stavebný pozemok a lokalita pre výstavbu budovy knižnice 4

Silvia StasselováIdeálne umiestnenie budovy knižnice v rámci univerzitného areálu. Dva úspešné projekty zo zahraničnej praxe 7

 

OCHRANA DOKUMENTOV

Katarína Kianicová / Farebná fotografia v pamäťových a fondových inštitúciách 14

 

KNIŽNICE A SENIORI

Emília Antolíková / Aktívne starnutie a knižnice. Úspešný projekt Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou 19

Emília Antolíková / V knižniciach spoločne so seniormi a s deťmi 23

Danka Petrufová / Tréning pamäti ako aktivizačný program pre seniorov v prostredí knižníc 23

Zdeňka Adlerová / Knihovny jsou nejlepší hřiště pro hrátky s pamětí 24

Norbert Végh / Seniori a digitálna knižnica 25

 

KNIŽNÁ KULTÚRA 

Lenka Frankovičová / Dotlač ako vydavateľský fenomén na príklade jazykových slovacík  vydaných v rokoch 1901 – 1918 27

Gabriela Hamranová / Cena Ondreja Štefanka udelená po piaty raz. V znamení konferencie „Dolnozemskí Slováci – hranice určenia“  34

 

VÝROČIA

Štefan Hanakovič / Genetické korene jubilujúcej Matice slovenskej a metamorfózy jej mnohostrannej 150-ročnej činnosti  36


RECENZIE

Marek Rímsky / Kam kráča informačná veda alebo o knihách a informáciách inak 49

Viera Sedláková / Pamätnica peštianskeho slovenského evanjelického zboru 51

Alena Táborecká / Slovenské vyznamenania a odznaky 1938 – 1945 53

 

BIOGRAFISTIKA  

Augustín Maťovčík / Ľudovít Vladimír Rizner 54

Pavol Parenička /Ján Marták (časový a nadčasový). 110 rokov od narodenia 57

Mária Rapošová / Pietna spomienka na Gorazda Zvonického  60

Augustín Maťovčík / Biografické diela vydané v roku 2012  62

 

ZAUJÍMAVÉ ŽENY

Ľudmila Ďuranová / Detská kardiologička a prozaička Margita Schwalbová 66

ARCHÍV 

Mária Valová / Ľudovít Vladimír Rizner na fotografiách v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 68

JUBILEÁ
 

Petronela Bulková, Gabriela Žibritová / K životnému jubileu Kataríny Závadovej 73

Marek Rímsky / Jubileum profesora Uličného 75

 KNIŽNICA 6/2013

obalka 06 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Dagmar Kleinová / Práva a povinnosti čitateľov/používateľov knižníc v knižničných poriadkoch slovenských knižníc 3

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová /Medzinárodná konferencia o školských knižniciach. Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl 8

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Marie-Françoise Bisbrouck / Na čo sa zamerať pri inšpiratívnych návštevách budov knižníc (kontrolný zoznam) 23

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Hučalová, Stanislava Knapčoková / Slovensko (po)čítajte s nami. Svet knihy v Prahe 27
Peter Krajčír, Alena Prokopová / Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc 30

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Peter Cabadaj / Cyrilo-metodské inšpirácie v slovenskej umeleckej literatúre. (Pred 1150 rokmi k nám prišli solúnski bratia) 32
Augustín Maťovčík / Pocta vierozvestom 37 Augustín Maťovčík / Prvá prezentácia veľbásne Proglas v Terchovej 39

BIOGRAFISTIKA

Mišo A. Kováč / Alojz Kuruc – priekopník knižničnej metodológie 41
Alena Lopušná / Samuel Tešedík ml. 44 Peter Mišák / Ten motýľ predsa vzlietol. K nedožitému jubileu poetky Margity Dobrovičovej 47

ZAUJÍMAVÉ ŽENY
Ľudmila Ďuranová / Hela Volanská 51

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Prezentácia Dominika Tatarku v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice 53

JUBILEÁ
Kolektív / Pozdrav k jubileu Ľubice Kriškovej 58

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / Odišiel Peter Maruniak 59KNIŽNICA 5/2013

obalka 05 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


DIGITALIZÁCIA
Krystyna Michniewicz-Wanik / Úlohy knihovníkov pri šírení etiky digitálnej kultúry 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Cecilia Kugler / Úvahy o interiérovom dizajne a príprava jeho špecifikácie. 2. časť 7
Silvia Stasselová / Aká veľká pozornosť je venovaná interiérom a nábytkovému vybaveniu knižníc v zahraničí? 13

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Teoreticko-odborné a organizačné aktivity Borisa Bálenta s vyústením do zostavovania terminologického slovníka knihovedy 22

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marta Špániová / Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. storočia. Tlačiareň Gottfrieda Gründera v Bratislave (1668 – 1673). 3. časť 28
Stanislava Knapčoková / Päť storočí knižnej ilustrácie 34

AKTUALITY
Darina Janovská / Najkrajšie knihy Slovenska 2012 36
Ľubica Moncmanová / Výsledky celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012 38

ARCHÍV
Ivana Weissová / Virtuálna prechádzka po najkrajších zrúcaninách slovenských hradov 41

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Spomienka na rozsievača perál. (Pripomíname si 100. výročie narodenia Gorazda Zvonického) 47
Jana Šebestová / Symbol slobody v neslobode. K storočnici Dominika Tatarku 50
Zdenko Ďuriška / Stretnutie s rozprávkou 54
Mišo A. Kováč / Keď sa básnik venuje knižnej kultúre. K 75. narodeninám Blažeja Beláka 55

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Objavený historický časopis 59

ZO ZAHRANIČIA
Ľubica Bartalská / Americkí Slováci, ktorým učarovalo knihovníctvo 67KNIŽNICA 4/2013

obalka 04 2013 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


ELEKTRONICKÉ ZDROJE
Vladimír Karen / Objevte discovery! 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Cecilia Kugler / Úvahy o interiérovom dizajne a príprava jeho špecifikácie. 1. časť 9
Silvia Stasselová / Aký je súčasný stav interiérového a nábytkového vybavenia v slovenských knižniciach? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 13

ROZHOVOR
Tomasz Trancygier / Rozhovor so slovenskou sinologičkou Marinou Čarnogurskou 21

Z KNIŽNÍC
Mišo A. Kováč / Tvorivá úcta k cyrilo-metodskému odkazu v Slovenskej národnej knižnici 26
Mária Rapošová / Týždeň slovenských knižníc v Literárnom múzeu SNK 29
Alena Sochuľáková / Týždeň slovenských knižníc v Turčianskej knižnici 30
Nadežda Mičáková / Noc s Andersenom plná dobrodružstiev a zážitkov 31
Daniela Ovádeková / Prečo čítať deťom? 33

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej literatúry 34
Andrej Agricola / IX. fórum knihovníkov Sliezskeho vojvodstva 39
Gabriela Hamranová / Slováci v Chorvátsku a ich obraz vo vydavateľskej oblasti 40

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Olexák / Chronogramy 42
Marta Špániová / Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. storočia. Tlačiareň Gottfrieda Gründera v Bratislave (1668 – 1673). 2. časť 46
Alica Krištofová / Diela Adama Františka Kollára v Knižnici Trenčianskeho múzea 55
Katarína Deverová / Dejiny knižnej kultúry v Košiciach 57

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazová galéria Kristy Bendovej v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 58

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Intelektuál sa nesmie bezvýhradne stotožniť s mocou. (Pred 100 rokmi sa narodil Eduard Goldstücker) 65
Alena Lopušná / Štefan Rokos 66


KNIŽNICA 3/2013

obalka 03 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

Obsah

 

RIADENIE
Vít Richter / Benchmarking knihoven – jak porovnávat výkony knihoven 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Marie-Françoise Bisbrouck / Usporiadanie vnútorných služobných priestorov 16
Silvia Stasselová / Aké sú najväčšie nedostatky priestorov slovenských knižníc z hľadiska pracovníkov knižníc? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 21

AKADEMICKÉ KNIŽNICE
Peter Haľko, Zuzana Karnišová / Pätnásťročie Prešovskej univerzity v Prešove v pôsobení jej akademickej knižnice 27

VZDELÁVANIE
Ján Šimko / Komunikácia ako základný prvok knižničných služieb 33

OCHRANA DOKUMENTOV
Peter Oravec / Reštaurovanie Stanov Matice slovenskej 35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Zdravotná osveta v slovenských kalendároch v prvej polovici 19. storočia 37
Marta Špániová / Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. storočia. Nemeckí evanjelici z Vroclavu a ich pôsobenie v Bratislave. Kníhtlačiar Gottfried Gründer. 1. časť 43
Ewa Repucho / Miesto knižnej grafiky a typografie v súčasnej knihovede 51

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Taký bol Dominik Tatarka… Venované 100. výročiu spisovateľovho narodenia 53
Augustín Maťovčík / K 250. výročiu narodenia bernolákovca Jura Palkoviča 56
Augustín Maťovčík / Pocta bibliografovi a knihovníkovi Štefanovi Ďurovčíkovi 58

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Jozef Kútnik-Šmálov v netradičnej soche 60

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Historik v čase. Štefan Baranovič sedemdesiatpäťročný 63
Peter Mišák / Jubileum Ľubomíra Kianičku 64

 KNIŽNICA 2/2013

obalka 02 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

ELEKTRONICKÉ ZDROJE
Pavol Rankov / Elektronická literatúra: teória, tvorba, percepcia 3

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Cudzí štátny príslušník ako čitateľ Slovenskej národnej knižnice 6
Alžbeta Martinická / Efektívne rešerše v EBSCO databázach 9

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Karen Latimer / Používatelia a verejný priestor. Čo treba zohľadniť pri navrhovaní knižničných priestorov 11
Silvia Stasselová / Aké sú najväčšie nedostatky priestorov slovenských knižníc z hľadiska používateľov? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 18

KOMUNITNÉ KNIŽNICE
Peter Klinec / Komunitne – ako inak? 24
Emília Antolíková / Komunitná knižnica VI. Správa z projektu 25
Oľga Doktorová / Knižnica v procese skvalitnenia života seniorov a ich začlenenie do procesu celoživotného vzdelávania 29
Ľudmila Jászayová / Okresná knižnica Dávida Gutgesela a komunity. Turistika v knižnici spája generácie 31

RIADENIE
Zdzisław Gębołyś / O knižničnom katechizme 33

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc 2012 37

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ivona Kollárová / Rukopis Jozefa Miloslava Hurbana v Ústrednej knižnici SAV 41
Gabriela Žibritová / Podnetné dielo o knižnej kultúre 17. storočia 42
Helena Saktorová / Staré maďarské tlače z rokov 1656 – 1670 45

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Zbožňovaný pevec hymny slovanstva. K dvestoročnici Sama Tomášika – biografický portrét 47
Peter Mišák / Fraňo Kráľ. Zamyslenie k 110. výročiu narodenia 50
Milada Písková / Vzpomínka na prof. Jiřího Cejpka 53
Augustín Maťovčík / Národný biografický ústav SNK v roku 2012 54
Alena Táborecká / Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzsky pohľad 56
Igor Válek / Kniha o človeku literatúry a tvorivosti 57

ZAUJÍMAVÉ ŽENY
Alena Lopušná / Mária Terézia Brunswicková 58

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
Gabriela Hamranová / Slováci v zahraničí v roku 2012 v znamení jubileí a vyznamenaní 61
Gabriela Hamranová / Dvadsaťročné dejiny Slovákov v Chorvátsku v zrkadle spolkovej činnosti 63KNIŽNICA 1/2013

obalka 01 2013
Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

KNIHOVNÍCKE ZDRUŽENIA
Daniela Gondová, Daniela Džuganová / 20 rokov Slovenskej asociácie knižníc (1992 – 2012) 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Anders C. Dahlgren / Prieskum priestorových potrieb knižnice 11
Silvia Stasselová / Je súčasná kapacita priestorov a budov slovenských knižníc dostatočná? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 14

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – poťahový materiál plátno a predsádka 20

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Stretnutia hudobných knihovníkov, pracovníkov archívov, múzeí a dokumentačných centier 24

ZO ZAHRANIČIA
Zdzisław Gębołyś / Celosvetová bibliografia ISBN a ISMN 27
Gabriela Hamranová / Vízia Rakúskej národnej knižnice do roku 2025 29
Zuzana Kopčanová / Od patentov k futbalu. Konferencia PATLIB 2012 očami knihovníka a futbalového fanúšika 30

Z KNIŽNÍC
Silvia Myšiaková / Hornonitrianska knižnica v Prievidzi oslávila významné jubileum 32
Eva Matušovičová / U našich južných susedov. Poznatky z pobytu v maďarských knižniciach 35
Petra Adamcová / Piešťanské informačné centrum a Mestská knižnica 38
Miriam Moráveková / Spisovatelia z celého Slovenska prichádzajú do Turčianskej knižnice 39

KNIŽNÁ KULTÚRA
Kvetoslava Rešetová, Alena Prelovská / Renomované vydavateľstvá verzus hodnotenie výstupov publikačnej činnosti 41
Katarína Pekařová / Zdravotná osveta v starších slovenských kalendároch (do konca 18. storočia) 44
Petronela Bulková / Bibliotheca Antiqua. Olomouc, 6. – 7. 11. 2012 49
Gabriela Žibritová / K storočnici Borisa Bálenta (1912 – 1994) 51

BIOGRAFISTIKA
Igor Válek / Byť aspoň na chvíľu opäť dieťaťom Pripomíname si 90. výročie narodenia Kristy Bendovej 54
Pavol Parenička / Imrich Sedlák 56
Mária Rapošová / Dvojité výročie Jozefa Kútnika-Šmálova 60

ROK ANTONA BERNOLÁKA
Peter Cabadaj / Prvá slovenská spoločnosť (220. výročie vzniku Slovenského učeného tovarišstva) 61
Augustín Maťovčík / Pocta Antonovi Bernolákovi 63

SLOVENSKÉ RODY
Jarmila Jamborová / História rodu Jesenskovcov z Dolného Jasena od najstarších čias do konca 16. storočia (vo svetle archívnych prameňov) 65

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library